Media no image
Q4lprxjxyyet6gcrxaoq

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel längs med vägen

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 07:50 CET

Ett nytt digitalt verktyg ska ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag, och vänder sig i första hand till yrkesförare. 

Yrkesförare är dagligen ute och kör längs våra vägar. Kriminalitet är vägburen, vilket innebär att förare längs vägen, om de vet vad de ska se efter, kan tipsa polisen vid misstanke om brott. Kunskapen om situationer en kan hamna i är avgörande för att våga tipsa. 

- Genom det nya digitala verktyget kommer förare att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt samhälle, säger Thomas Broström, regionchef i Sveriges Åkeriföretag. 

LBC Frakt Värmland är ett av åkeriföretagen som testat verktyget. 

- Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, vd på LBC Frakt Värmland. 

Under Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet som äger rum den 6 - 7 februari i Karlstad, håller Thomas Broström ett seminarium om transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Initiativet till det digitala verktyget är sprunget ur samarbetet Ett Jämställd Värmland, och Sveriges Åkeriföretag kommer att verka för att sprida det till andra landsändar. 

Länsstyrelsen Värmlands uppdrag kring prostitution och människohandel 

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna arbetet med att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål i länet, att stärka den regionala samverkan och att öka skyddet och stödet till de utsatta. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. 

Läs mer om Ett Jämställt Värmland här: länk

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

​Ett nytt digitalt verktyg ska ge kunskap och stöttning i att vågat tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag, och vänder sig i första hand till yrkesförare.

Läs vidare »
Media no image
B01ogevvqeuj7ufhuoi3

Låg social hållbarhet och kriminalitet hänger ihop

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:06 CET

Det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Det framgår av aktuell forskning inom området. Sveriges Åkeriföretag menar att det måste finnas ett gemensamt intresse i att företag gör rätt för sig.

- Sternberg och Lantz bekräftar den bild av branschen som vi har, nämligen att det rör sig om företag som inte lever upp till en lägstanivå av sociala villkor eller följer regelverken för cabotage och utstationering. Ett utländskt åkeri eller lastbilsförare är i sig ingen riskfaktor för kriminalitet, men allt för dåliga villkor är.

- Det är alltså fråga om företag som borde lagförts redan i hemlandet, säger John Woxström, juridiskt sakkunnig hos Sveriges Åkeriföretag, som menar att ökad myndighetssamverkan länder emellan kan bidra till att beivra den här typen av brott.

Genom att jämföra polisens register för gods- och dieselstölder med frivilligas inrapportering av lastbilars position, visar studien att förekomsten av utländska lastbilar från de nyare medlemsländerna i EU har samband med transportkriminalitet i form av stöld av gods och diesel. Studien är gjord av Henrik Sternberg, docent vid Lunds Tekniska Högskola, och Björn Lantz, docent i industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska högskola. De framhåller att föreställningen om att själva förekomsten av utländska lastbilsförare skulle bidra till kriminalitet inte finner stöd i forskning utan endast är anekdotisk. Det är de åkerier vars lastbilar under lång tid befinner sig i Sverige, och som betalar låga löner till sina anställda som höjer risken för transportkriminalitet.

- Det är här vårt arbete med att få bort priskonkurrensen spelar en viktig roll. Spotmarknaden där lägsta pris styr bidrar till en negativ utveckling. Vi verkar för bättre förutsättningar för företag som vill göra rätt för sig och som erbjuder drägliga anställningar, och tror att sund kvalitetskonkurrens har positiva effekter – inte bara för våra medlemmar, utan även för samhället som helhet, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

Läs studien här: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13675567.2018.1431211

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Läs vidare »
Media no image
Q4lprxjxyyet6gcrxaoq

"Förslaget kan öka problemen med osund konkurrens"

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 07:30 CET

Sveriges Åkeriföretag anser att det är fel att kommuner ska få rätt att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. – Det skulle ytterligare öka problemen med en osund prissättning från offentliga aktörer, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Företagen som arbetar inom avfalls- och återvinningsbranschen har upplevt en ökande konkurrens från framför allt kommunalt ägda bolag under senare år, men även från kommunala organisationer i förvaltningsform. Flera av de kommunala bolagen har hanterat och transporterat avfall som åkerier inom renhållningsnäringen tidigare har tagit hand om. 

– I betänkandet som nu har lagts fram av finansdepartementet så finns ett förslag om att kommuner som redan idag lämnar anbud i strid med lokaliseringsprincipen, skulle ges rätten att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. Det är vi förstås emot, säger Rickard Gegö.

Renhållningen är en viktig del av åkerinäringen. Och omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet.

Enligt Sveriges Åkeriföretag så ligger Sverige långt fram inom återvinning på grund av att den privata sektorn redan byggt upp kommersiellt fungerande system för transport och återvinning av material.

– De har gjort investeringar som nu hotas genom konkurrens från aktörer som finansieras genom offentliga medel, säger Rickard Gegö.

– Branschen står inför en dynamisk och stark utveckling inom de närmaste åren i samband med det cirkulära ekonomiprogram som lanseras inom EU och att då ytterligare utöka de konkurrensproblem, som konstaterats av band annat Konkurrensverket, är fel väg att gå, fortsätter han.

I ett yttrande till finansdepartementet så avstyrker Sveriges Åkeriföretag därför att kommunerna ska ges en generell rätt till en avtalssamverkan inom områden som inte avser myndighetsutövning. Läs remissyttrandet här: länk

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Sveriges Åkeriföretag anser att det är fel att kommuner ska få rätt att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. Det skulle öka problemen med en osund prissättning från offentliga aktörer.

Läs vidare »
Winhf0c4vdrnmulvrruz
Ongitplos4vlxnevajbp B01ogevvqeuj7ufhuoi3

"Tidsgränsen för klampning bör tas bort"

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 14:35 CET

​Sveriges Åkeriföretag vill att tidsgränsen för klampning tas bort vid brott mot cabotagereglerna. ​– Men 36 timmar är trots allt bättre än dagens 24 timmar. Vi motsätter oss därför inte den föreslagna ändringen av tidsgränsen, säger Ulric Långberg, branschchef.

Lj5ibwjex2cgzouipmja
T4myzkh6k1bqwiaz7dxk

"Ett självklart steg att förbjuda handhållen mobil”

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 15:34 CET

Sveriges Åkeriföretag är positiv till regeringens beslut om att förbjuda förare från att hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning. – Vi uppskattar att denna nya lagstiftning nu kommer, eftersom det syftar till att höja trafiksäkerheten vilket är en mycket viktig fråga, säger vd Rickard Gegö.

Gubq9akh9ysep36eg4dt

Framgångsrik renhållning firar 50 år

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:27 CET

Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet. – Det här är helt klart en framtidsbransch, säger Ingemar Resare, ansvarig för renhållningsnätverket hos Sveriges Åkeriföretag.

Kbd2phnftapwawel1dfu

​Halkbekämpningen tillämpas felaktigt i förhållande till vädret

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:08 CET

Nu på morgonen skickade NCC ut saltbilarna med order om att lägga 5 gram lake. Det resulterade i en återfrysning och den tunga trafiken står still några km söder om Järvsö, säger Patrick Magnusson, efter att ha blivit kontaktad av upprörda medlemmar som ska köra på den aktuella sträckan. De kan inte göra sitt jobb, vägen är för farlig. I Västerbotten ställs flyg och bussar in.

Otplflwfitmjoyacuvgk
Xzypnv8bexdg3s8ndgpm T4myzkh6k1bqwiaz7dxk

​"Längre och tyngre lastbilar - ett måste för fossilfrihet"

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 15:15 CET

Alla trafikslag behöver effektiviseras om Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Ett större vägnät för lastbilar på 34 meter och 74 ton bör öppnas från april 2018. Det menar Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag.

Media no image

Bra om klampningen förlängs

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 14:37 CET

Sveriges Åkeriföretag är positiv till näringsdepartementets förslag om att fordon ska kunna klampas i 36 timmar.
Vår inställning är att det inte borde finnas någon tidsgräns alls när det handlar om klampning. Men det är ett steg i rätt riktning, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Den 10 november så föreslog näringsdepartementet att nuvarande tiden som ett fordon kan låsas fast om det bryter mot regelverket – ska öka med 50 procent från dagens 24 timmar.

I promemorian som gått ut på remiss så ska denna tidsgräns kunna användas om exempelvis cabotagereglerna överträtts.

Sveriges Åkeriföretag har tidigare framfört att det inte borde finnas en tidsgräns överhuvudtaget för klampning. Detta eftersom det först krävs ett grundbeslut om att hindra fortsatt färd, och att klampa ett fordon är ett medel för att kunna verkställa detta beslut på ett effektivt sätt.

– Problemet är att det inte finns någon tidsgräns för själva grundbeslutet att hindra fortsatt färd, det kan alltså gälla under en längre tid, men beslutet om klampning är begränsat i tid. Att utöka den möjliga ”klampningstiden” är dock ett steg i rätt riktning, säger Mikael Nilsson.

I förslaget ligger också att tulltjänstemän ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna.

– Detta kan innebära att det kommer vara ”fler ögon” som kan ha ett intresse av att kolla den yrkesmässiga trafiken vilket är väldigt bra, säger John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag. 

– Tullverket har dock kunnat besluta om klampning tidigare och har också kunnat besluta om hindrande av fortsatt färd, så det är själva förskottet som är nyheten, betonar han.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Sveriges Åkeriföretag är positiv till näringsdepartementets förslag om att fordon ska kunna klampas i 36 timmar. – Vår inställning är att det inte borde finnas någon tidsgräns alls när det handlar om klampning. Men det är ett steg i rätt riktning, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Läs vidare »
Z0p1e3rcoyfyaftebgbk
Xzypnv8bexdg3s8ndgpm T4myzkh6k1bqwiaz7dxk

Fel att ge Trafikverket mandat att bestämma villkor

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 13:25 CET

Trafikverket vill få rätt att bestämma villkor för de fordon som ska köra på BK4, det 74 tons vägnät som börjar öppnas upp våren 2018. – Vi säger nej i vårt remissvar till regeringen. Detta skulle innebära en konflikt med Transportstyrelsens ansvarsområde, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Om Sveriges Åkeriföretag

Vi stärker åkerinäringen

Vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor för att de svenska åkeriföretagens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Detta gör vi genom opinionsbildning när vi bevakar näringens intressen och driver på i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet, genom att ge medlemmarna råd i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor och erbjuda utbildningar och certifieringar. Vi har över 6000 medlemmar och finns i 12 regioner med huvudkontor i Stockholm. Dessutom är Sveriges Åkeriföretag en del av Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel och är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

Adress

  • Sveriges Åkeriföretag
  • Kungsgatan 24
  • 103 89 Stockholm
  • Sverige