Skip to main content

Antalet bråk om begravningar tredubblas!

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2018 09:25 CEST

När familjekonstellationerna blir allt mer komplicerade ökar bråken mellan anhöriga vid begravningen. Vilken kyrkogård ska mamma vila på? Bredvid pappa eller nya sambon?
Dessa slitningar kan bli komplicerade och leda till livslånga konflikter.

I Stockholm har antalet konflikter vid begravningar tredubblats på sju år. Det är alarmerande och till slut blir det Länsstyrelsen som bestämmer var stoftet ska vila.

Men det finns ett enkelt sätt att undvika de uppslitande konflikterna. Om alla tar ansvar för att skriva ner sina önskemål kring sin egen begravning så ger man de anhöriga vägledning. Numer gör man det enkelt på nätet på Livsarkivet.se. Det är en helt gratis tjänst från Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. Syftet är att det ska förenkla både för anhöriga och begravningsbyrån då det finns tydliga önskemål kring begravningen.

Viktigaste frågorna att besvara
-De två viktigaste frågorna att besvara är just platsen där man vill bli begravd och om man vill bli kremerad eller jordbegravd, menar Ulf Lernéus förbundsdirektör på Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

- Vilken färg kistan ska ha och vilka blommor som man väljer till dekorationer är sådant man oftast kan kompromissa om, men valet av kyrkogård är svårare att enas om man har olika uppfattningar.

- Sedan 2011 har antalet tvister tredubblats i Stockholm och fördubblats i Skåne, det visar statistik som tidningen Dagen tagit fram. Men det gäller bara de tvisterna som gått ända upp till Länsstyrelserna, menar Ulf Lernéus. Först ska huvudmannen, dvs Svenska kyrkan, medla i tvisten. Så vi kan anta att mörkertalet är stort, antalet tvister som avgörs via medling är förstås ännu högre.

Livsarkivet vägleder

Livsarkivet är då ett utmärkt sätt att undvika att de anhöriga börjar bråka om begravningen. Begravningslagen är tydlig med att den avlidnes vilja ska följas så långt det är möjligt. Då blir Livsarkivet ett starkt dokument som vägleder både anhöriga och begravningsbyrån till en begravning som den avlidne ville ha det och inte bygger på kompromisser från olika håll i anhörigkretsen.

En begravning kan inte göras om
-Sederna kring begravningar är en av de starkaste kulturyttringarna i alla länder. De speglar också ofta hur samhället mår. För ett sekel sedan var det nästan bara brottslingar som begravdes utan ceremoni. Idag utgör de ca 10% av alla begravningsformer i Stockholm. Det kan vara ett utslag av att allt fler lever ensamma men också att det i splittrade familjer blir svårt att enas kring en ceremoni, då väljer man en begravning utan ceremoni istället.

-En begravning är inget man kan göra om. Att undvika konflikter och samtidigt ge den avlidne en ceremoni som speglar det liv som har levts borde det vara det minsta man kan begära i ett civiliserat samhälle. Därför är Livsarkivet så viktigt, menar Ulf Lernéus.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Organisationen är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy