Sveriges första webportal för svenska bussresearrangörer

Nyheter   •   Maj 25, 2017 07:28 CEST

Sveriges Bussresearrangörer startar en egen resebyrå för sina medlemsföretag. Det kommer att bli en webbaserad verksamhet som kommer att erbjuda ett av marknadens absolut bredaste reseutbud med resor med turistbuss och med flyg och busskombinationer. Nu erbjuder vi allmänheten såväl som professionella investerare att teckna aktier i bolaget.

Turistbussbranschen har lösningen på transportnäringens miljöproblem

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2017 16:08 CET

De Europeiska Turistbuss företagen är idag en stor industri med ungefär 65.000 företag. Det totala antalet fordon är ungefär 250.000 med en omsättning på c:a 2.500 Miljarder kronor. European Alliance for Coach Tourism (EACT), representerar de Europeiska Turistbussföretagens intressen inom Europa.

I Sverige finns det ungefär 140 företag, ner från 900 för 10 år sedan, med c:a 2600 turistbussar. En av orsakerna till denna utveckling är bl.a. ett byråkratiskt och stelbent regelverk för persontransporter på landsväg.

Den Europeiska bussturism industrin sysselsätter direkt mer än 1 million personer såsom turistbussförare och vidare inom turistindustrin, guider, försäljare, administrativ och teknisk personal. Dessutom har indirekt c:a 7 miljoner sin arbetsplats inom hotell, restauranger, museer, äventyrsparker, etc.

Det är konstaterat att 1 resa skapar 7 jobb.

Alla dessa arbeten är helt beroende på turistbuss branschens framgångar som transporterar miljoner kunder varje år till såväl storstäder som avlägsna regioner.

Men branschen står inför stora utmaningar.

Först måste vi konstatera att en turistbuss INTE är en buss eller lastbil. En mängd regleringar förhindrar idag industrin att växa eftersom lagstiftare inte vet skillnaden mellan dessa tre (Kör- och vilotider, minimilöner, moms- och km beskattning, körjournaler, inre marknadens regler, m.fl.).

Den största utmaningen ligger just nu på miljösidan. För tillfället diskuterar framförallt storstäder som Paris, London, Rom, Berlin m.fl. runt om i Europa förbud för turistbussar att köra in i stadskärnorna p.g.a. rädslan för miljöfarliga utsläpp av diesel.

Men det finns redan en lösning, syntetisk diesel (GTL/BTL). Avgasutsläppen av koldioxid (CO2), och kväveoxid (NOx)) kommer därmed nästan helt att elimineras med dessa bränslen. Det innebär inte heller några förändringar av motorerna utan kan användas direkt!

Moderna turistbussar med dieselmotorer, Euro 6, är några av mest miljövänliga fordonen idag, men detta kommer inte att räcka. Efterfrågan på nästan utsläppsfria motorer växer. Hydrogen (vätgas) motorer kan efter nästa decennium vara en ersättning, men under tiden, finns GTL/BTL som ersättare för diesel. Dessa uppfyller EN15940 standarden, CEN (European Committee for Standardization). Europeisk standard spelar en viktig roll inom EU: s inre marknad, till exempel genom en harmoniserad standard blir det accepterat av alla medlemsländer.

Det finns allt fler länder som inför de nya reglerna. Sverige har en praktisk lösning, som kan införas med mycket, mycket kort tid. Eftersom vi har över 20 års erfarenhet med användning av syntetisk diesel ex.vis. i Kirunas gruvor och genom tusentals bussar och lastbilar. I Europa har ex.vis.det holländska statligt ägda transportföretaget Co-bussen GTL i alla sina fordon. Deras fartyg på floden Rhen har även antingen GTL eller BTL bränslen.

Det finns cirka 15 producenter av GTL eller BTL bränsle i Europa. Infrastrukturen för distribution av dessa kan snabbt byggas ut i hela EU för att tillfredsställa efterfrågeökningen, enligt tillverkarna.

För de europeiska busstillverkarna, är produktionen av turistbussar betydande och det är naturligt och viktigt att stödja dessas verksamhet.

Frågan man kan ställa sig är varför har dieselns ersättare kommit bort i miljödebatten?

SVERIGES BUSSRESEARRANGÖRER (SB)

Toni SchönfelderKjell Peterson

OrdförandeStyrelsemedlem, EU ansvarig

Syntetisk diesel innehåller låga halter av aromatiska kolväten och mer paraffiner. Den kan användas rent i dieselmotorer

GTL-bränsle, som ibland också kallas grön diesel, är färglöst och i stort sett helt fritt från svavel och aromatiska ämnen. Det har visat sig medföra kraftigt reducerade utsläpp av kväveoxider, partiklar och andra luftförorenare.

Sveriges Bussresearrangörer, SB, organiserar huvudparten av de företag som arrangerar turistresor med buss och i kombination med flyg. Organisationens huvuduppgift är att förenkla och harmonisera regelverken för bussturism i Sverige och EU. Ordförande är Toni Schönfelder, välkänd inom rese- och transportbranschen i hela Europa, med många svenska och internationella utmärkelser. SB är medlem i EACT, European Alliance for Coach Tourism.

Transportbranschen står inför mycket stora miljöutmaningar inför framtiden. Det har nu gått så långt att många städer och länder diskuterar och har beslutat att stoppa ex. turistbussar att köra in i stadskärnor av rädsla för miljöfarliga utsläpp. Men det finns redan en lösning, som har kommit bort i debatten, som så gott som helt eliminerar skadliga koldioxid- (CO2) och kvävedioxid- (NOx) utsläpp!

Läs vidare »

Satsa på Turistbusschaufförer – skapa arbetstillfällen i hela landet

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 08:00 CET

Regeringens mål om att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020 kräver över 400 000 nya jobb och där bidrar Bussresearrangörerna då de skapar sju arbetstillfällen genom varje turistbussresa. Nu måste vi satsa på utbildning av turistbusschaufförer för säkrare resor.

Evobus Mercedes & Setra, MAN & Neoplan, IVECO, Scania and Volvo now cooperate with EACT and the Swedish National Coach Organization

Nyheter   •   Jan 09, 2017 11:52 CET

The European Coach Operators are today a very large group of companies, amounting to some 65000 entities. The total number of vehicles in the joint fleet is about 250.000, with a turnover of some 270 Billion of Eur. The European Alliance for Coach Tourism (EACT) represents the interests of Coach Tour operators in Germany, France, Italy, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden and the United Kingdom.

Evobus Mercedes & Setra, MAN & Neoplan, IVECO, Scania and Volvo now cooperate with EACT and the Swedish National Coach Organization

Nyheter   •   Jan 09, 2017 11:51 CET

The European Coach Operators are today a very large group of companies, amounting to some 65000 entities. The total number of vehicles in the joint fleet is about 250.000, with a turnover of some 270 Billion of Eur. The European Alliance for Coach Tourism (EACT) represents the interests of Coach Tour operators in Germany, France, Italy, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden and the United Kingdom.

Bussresearrangörerna i Sverige har satt nytt rekord med hela 24% bättre resultat 2015/16

Nyheter   •   Jan 09, 2017 11:45 CET

Bussresearrangörerna i Sverige har satt nytt rekord med hela 24% bättre resultat 2015/16.Omsättningen ökade från 4,2 miljarder till 4,8 miljarder. Resultatet har ökat med 24% från 535 miljoner till 664 miljoner.

Sveriges Bussresearrangörer rekommenderar svenska turistbussbolagen undvika köra till Paris år 2017

Nyheter   •   Dec 16, 2016 11:00 CET

Från och med måndag 16 januari 2017 kommer det att krävas en vignette/dekal för att få köra in i Paris.

20 december stannar trafiken i Paris

Nyheter   •   Dec 15, 2016 10:57 CET

300 turistbussar har anmält sig till att blockera Paris infarter.

Bussresearrangörerna är en jobbgenerator

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 17:07 CET

Turistbussbranschen är en viktig bransch för sysselsättningen som tyvärr hindrats i sin utveckling p.g.a. okunskap bland lagstiftarna, ett byråkratiskt och tungt regelverk. Just nu pågår även en debatt om att förhindra dieselfordon att köra in i städer runt om i Europa. Detta trots att näringen har lösning på problemen.

20 december kommer det bli besvärligt att köra in med bil till Paris

Nyheter   •   Dec 06, 2016 12:55 CET

FNTV, Federation Nationale des Transports de Voyageurs, som organiserar Frankrikes buss och turistbussar har meddelat att man tillsammans med olika grannländer kommer blockera alla tillfartsvägar till Paris den 20:e december.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Nya FAKTA om bussresearrangörerna i Europa and Summary in English regarding Mr Toni Schönfelder. FAKTA... Visa mer

Om Sveriges Bussresearrangörer

Sveriges Bussresearrangörer ingår i EACT, European Alliance for Coach Tourism

Sveriges Bussresearrangörer, SB, organiserar huvudparten av de företag som arrangerar turistresor med buss och i kombination med flyg. Organisationens huvuduppgift är att förenkla och harmonisera regelverken för bussturism i Sverige och EU. Ordförande är Toni Schönfelder, välkänd inom rese- och transportbranschen i hela Europa, med många svenska och internationella utmärkelser. SB är medlem i EACT, European Alliance for Coach Tourism.

Adress

  • Sveriges Bussresearrangörer
  • Swedish National Coach Organization, Östra Hamngatan 23
  • SE 41110 Göteborg/Gothenburg
  • Sverige/Sweden
  • Vår hemsida