Skip to main content

Höjda råvarukostnader leder till högre priser på Griskött

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 10:20 CEST

Sveriges grisproduktionen står inför ett år med höjda spannmålspriser, det till följd utav torka i USA o Sydeuropa som slår direkt på de svenska foderpriser som helt styrs utav det globala marknadspriset för spannmål.

Vi har tidigare under sommaren o hösten kunnat läsa om höjda priser på öl bröd o mjölk på grund utav höjda råvarupriser. Nu slår det även mot Sveriges grisproduktionen som nu börja använda årets spannmåls skörd, som under sensommaren kraftigt ökat i pris. Vilket leder till ett höjt köttpris i konsument ledet under året.

En svensk gris föds upp nästan uteslutande på svensk producerad spannmål. För att föda upp en gris går det åt 365 kg mat, varav ca 90 % är spannmål resterande är mineraler vitaminer samt proteinfodermedel vilket kan vara soja. Men som alltmer ersätts med svenskodlade, förädlade grödor som ärtor och åkerbönor. Svensk grisproduktion omsätter ca 20 % utav den svenska spannmålsproduktionen. Då oftast utav sådan spannmål som inte håller kavalitet. För att kunna producera öl eller brödprodukter pastaprodukter m.m. Detta på grund utav felaktiga proteintal eller för låga falltal. Här är grisen är en utmärkt foderomvandlare att göra ett livsmedel. Även restprodukter inom livsmedelsindustrin kan användas som foder så länge de håller uppställda hygienkrav som foderprodukt.

Sveriges grisföretagare producerade under år 2011 2850 000 grisar vilket motsvarar ca 70 % utav konsumtionen i landet. Griskött är den enskilt största köttdjurslaget i landet.

 

För vidare information.

Sveriges Grisföretagare Ordf. Ingemar Olsson Tel. 070-6260084

Vordf. Mattias Espert Tel. 070-6581221

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy