Gwbp6ft6slkn7udkekia

Planprocessen behöver förenklas

Blogginlägg   •   Jan 27, 2017 11:04 CET

Cjses6ac9yyhreyjk7fk

Välviljans tyranni

Blogginlägg   •   Jan 20, 2017 15:52 CET

Yebxkade4c31h0src0n0

Träbyggande är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart

Blogginlägg   •   Dec 20, 2016 10:44 CET

J7hq7g6me0mjquzfruil

Sveriges Träbyggnadskansli på COP22: Ge klimatarbetet en kickstart med modernt träbyggande

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 09:36 CET

Den 7-18 november pågår det 22:a klimatmötet , COP22, i Marrakech. Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, är inbjuden av regeringen för att berätta om hur modernt träbyggande kan hjälpa till i klimatarbetet. Att bygga i trä sparar mängder av koldioxid, inte minst tack vare att trä binder koldioxid under hela sin livstid.

U5ln1qw4buoemytidbra

Fokusera rätt!

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 17:23 CET

Pp8rrfbz0jpnrm5xhosl

Kunskap största hindret för ökat träbyggande

Blogginlägg   •   Okt 23, 2016 11:48 CEST

J7hq7g6me0mjquzfruil

Sveriges Träbyggnadskanslis kommentarer till budgeten

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 10:30 CEST

Tjmnmeciyei1sktxsohk

Spår kraftig ökning av flervåningshus i trä

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 09:15 CEST

Media no image

Mer än varannan vill bo i trähus

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 14:00 CEST

De flesta bostadskonsumenter vill bo i ett hus byggt i trä. Det visar en undersökning av Novus som Sveriges Träbyggnadskansli låtit utföra. 53 procent av de intervjuade svarar trä om de hade kunnat välja fritt.

- Jag är inte förvånad över resultatet. Trä är vårt äldsta bygg- och konstruktionsmaterial som är lätt att få en bra känsla i, säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli.

Mer än varannan, 54 procent, anser att det är viktigt att få reda på vilken påverkan på klimatet själva bygget av huset de funderar på att köpa medfört.

- I dag finns det inga styrmedel som riktar in sig mot byggprocessen, endast när vi flyttat in i huset, trots att undersökningar visar att det tar cirka 50 år i drift för att släppa ut lika mycket koldioxid som under tiden huset byggdes. Och byggprocessens betydelse kommer bara att öka i takt med att nya hus blir mer och mer energisnåla och att koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder fortsätter att minska.

- Om vi ska klara att bygga så många bostäder som Sverige behöver till 2025 på ett hållbart sätt behöver vi bygga mycket mer i trä. Det är det enda förnybara byggnadsmaterialet och innebär väsentligt lägre klimatpåverkan än andra byggmaterial. 

- Trä är också vad konsumenterna gärna vill ha. Undersökningen skickar en tydlig signal till byggbranschen: bygg mer i trä, avslutar Susanne Rudenstam.

Om undersökningen:
Undersökningen innehåller 1011 intervjuer som genomfördes under perioden 28 april-3 maj 2016. Deltagarfrekvensen var 58 %. Målgruppen var den svenska allmänheten 18-79 år. 

För mer info:
Anders Josephsson, ansvarig för kommunikation & public affairs, Sv Träbyggnadskansli, tel +46 8 762 72 37

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och
erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-och Möbelföretagen (TMF). 

Sveriges Träbyggnadskansli har låtit göra en Novusundersökning om konsumenternas attityder till och kunskaper om fastigheter, främst flervåningshus, i trä.

Läs vidare »
Media no image

Välkomnar förslaget om en smidigare bygglovsprocess för industriellt byggande

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 11:20 CEST

-Vi välkomnar förslaget om att ge kvalitetsbyggda hus i fabriksmiljö en smidigare väg genom bygglovsprocessen. Det är onödigt att hus byggda i en kvalitetssäkrad miljö som det industriella byggandet innebär ska behöva genomgå en fullskalig bygglovsprocess. En förenklad bygglovsprocess kan också stimulera fler att börja bygga industriellt och rationellt.

Det säger Susanne Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli med anledning av regeringens bostadspolitiska paket som presenterades idag.

- I Sverige har det moderna träbyggandet tagit täten i det industriella byggandet, där en stor del av tillverkningen sker i fabrik och den traditionella byggarbetsplatsen i allt högre utsträckning förvandlas till en plats för montering. Det ger bättre förutsättningar för kvalitetssäkring av hela processen samtidigt som det ger högre effektivitet.

Susanne Rudenstam poängterar att det finns en felaktig uppfattning att ett industriellt byggande innebär att man bygger mycket som ser likadant ut.

- Det är systemet som skiljer sig åt. I traditionellt byggande är det oftast de arkitektoniska mervärdena som det skärs ned på om projekten blir dyrare än beräknat. I ett industriellt byggande följer designen med från ritbordet till färdigt hus. Industriellt träbyggande innebär stor variation och många av de byggnader som under senare på olika sätt uppmärksammats för sin arkitektur har byggts industriellt. Ska vi överhuvudtaget närma oss behovet om 700 000 bostäder till 2025 måste en högre del av tillverkningen idag ske industriellt och i trä. Det är effektivt och hållbart. 

Sveriges Träbyggnadskansli beklagar att regeringen och alliansen inte kunde komma överens om ett samlat bostadspolitiskt grepp.

-Bostadspolitiken är ett av de mest komplexa politikområdena där i stort sett varje reformförslag har både motståndare och tillskyndare. Därför behövs det långsiktiga spelregler som en majoritet står bakom. Nu råder det osäkerhet om vilka förändringar det blir eftersom det inte blir ett samlat paket och det är synd.

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och
erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-och Möbelföretagen (TMF). 

Regeringen presenterade den 21 juni ett bostadspolitiskt paket innehållande 22 förslag för ökat bostadsbyggande. Samtidigt presenterade alliansen egna förslag efter att de lämnat de bostadspolitiska samtalen.

Läs vidare »

Om Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och
erbjuder information, experthjälp och projektstöd till initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar.

Förnyelsebart material och en energisnål byggprocess
Byggnäringen har arbetat för att få ner energiförbrukningen i nya byggnader. Trä är ett förnyelsebart byggmaterial som lagrar koldioxid. Den växande skogen producerar dessutom syre och renar luften. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för traditionella material minskar koldioxidutsläppen betydligt. Dessutom fortsätter det färdigbyggda huset att lagra koldioxid under hela sin livstid.

Industriell produktion ökar byggandet
Trä är ett lätt och starkt material som passar bra för påbyggnader och kompletterande byggnation i trånga stadsmiljöer. Det lämpar sig också för industrialisering. I en industriell produktion har vi bra kontroll på kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö. Det innebär att tiden på byggplatsen blir kortare
vilket leder till mindre störningar på grannskapet. Med modern industriell träbyggnadsteknik
sparar vi således både tid och pengar. Det skapar goda förutsättningar för ett ökat byggande.

Träbyggande ökar industrin och exporten
I USA bygger man sedan länge flervåningshus med trästommar och nu har utvecklingen tagit fart i Sverige och Europa. Men det industriella träbyggandet har större potential ändå. Vi ser att urbaniseringen tilltar och städerna växer, samtidigt som vi måste utveckla vår industri och förädlingen av skogsråvaran. Med ett ökat träbyggande kan vi växa den svenska industrin runt om i landet. Det leder till ökad sysselsättning, nytt företagande och skapar nya möjligheter för framtida export.

Adress

  • Sveriges Träbyggnadskansli
  • Storgatan 19
  • 102 24 Stockholm