Träbyggandet blommar ut

Blogginlägg   •   Jun 22, 2017 13:47 CEST

De vill lära av svenskt industriellt byggande i trä

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 13:59 CEST

Förvirrad diskussion om kostnader med träbyggande

Blogginlägg   •   Mar 08, 2017 09:46 CET

Träbyggandet är byggsektorns snabbspår i klimatfrågan

Blogginlägg   •   Feb 27, 2017 17:08 CET

Planprocessen behöver förenklas

Blogginlägg   •   Jan 27, 2017 11:04 CET

Välviljans tyranni

Blogginlägg   •   Jan 20, 2017 15:52 CET

Träbyggande är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart

Blogginlägg   •   Dec 20, 2016 10:44 CET

Sveriges Träbyggnadskansli på COP22: Ge klimatarbetet en kickstart med modernt träbyggande

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 09:36 CET

Den 7-18 november pågår det 22:a klimatmötet , COP22, i Marrakech. Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, är inbjuden av regeringen för att berätta om hur modernt träbyggande kan hjälpa till i klimatarbetet. Att bygga i trä sparar mängder av koldioxid, inte minst tack vare att trä binder koldioxid under hela sin livstid.

Fokusera rätt!

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 17:23 CET

Kunskap största hindret för ökat träbyggande

Blogginlägg   •   Okt 23, 2016 11:48 CEST

Om Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och
erbjuder information, experthjälp och projektstöd till initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar.

Förnyelsebart material och en energisnål byggprocess
Byggnäringen har arbetat för att få ner energiförbrukningen i nya byggnader. Trä är ett förnyelsebart byggmaterial som lagrar koldioxid. Den växande skogen producerar dessutom syre och renar luften. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för traditionella material minskar koldioxidutsläppen betydligt. Dessutom fortsätter det färdigbyggda huset att lagra koldioxid under hela sin livstid.

Industriell produktion ökar byggandet
Trä är ett lätt och starkt material som passar bra för påbyggnader och kompletterande byggnation i trånga stadsmiljöer. Det lämpar sig också för industrialisering. I en industriell produktion har vi bra kontroll på kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö. Det innebär att tiden på byggplatsen blir kortare
vilket leder till mindre störningar på grannskapet. Med modern industriell träbyggnadsteknik
sparar vi således både tid och pengar. Det skapar goda förutsättningar för ett ökat byggande.

Träbyggande ökar industrin och exporten
I USA bygger man sedan länge flervåningshus med trästommar och nu har utvecklingen tagit fart i Sverige och Europa. Men det industriella träbyggandet har större potential ändå. Vi ser att urbaniseringen tilltar och städerna växer, samtidigt som vi måste utveckla vår industri och förädlingen av skogsråvaran. Med ett ökat träbyggande kan vi växa den svenska industrin runt om i landet. Det leder till ökad sysselsättning, nytt företagande och skapar nya möjligheter för framtida export.

Adress

  • Sveriges Träbyggnadskansli
  • Storgatan 19
  • 102 24 Stockholm