Skip to main content

Träbyggandet är byggsektorns snabbspår i klimatfrågan

Blogginlägg   •   Feb 27, 2017 17:08 CET

Strandparken, Sundbyberg.

Det moderna träbyggandet är bättre för klimatet. Det är en åsikt som alltfler omsluter.  

En av orsakerna är det här med att trä binder koldioxid under hela sin livstid, den så kallade kolsänkan.

Det gick åt cirka 1200 kubikmeter virke för att bygga Strandparken, det åtta våningar höga huset i massivträ i Sundbyberg. Varje kubikmeter virke binder omkring 700 kg koldioxid. Det betyder att runt 840 000 kilo koldioxid bands i Strandparken. 

Varje svensk släpper ut cirka 6 ton koldioxid per år. Strandparken band alltså lika mycket koldioxid som 140 svenskar släpper ut på ett år.

Dessutom har IVL och KTH visat i en forskningsstudie att själva byggandet av Strandparken genererade hälften så mycket koldioxidutsläpp som ett motsvarande hus med betongstomme.

Ett tredje argument, svårt att sätta siffror på men nog så viktigt, är att tack vare att trä är ett lätt material som kan bära tunga vikter, är prefabriceringsgraden i regel hög. Desto mer av ett hus som byggs i fabrik under kontrollerade former ju mindre blir resursslöseriet. Du vet exakt hur mycket material som går åt, svinnet och slöseriet är, om inte obefintligt, så väldigt litet. Detta är också bra för klimatet.

Trots att byggprocessen svarar för i snitt hälften av en byggnads klimatpåverkan sett ur en 50-årig livscykel, idag oftast betydligt mer än så, finns det fortfarande inga styrmedel som riktar sig mot byggprocessen. När vi köper en ny bostad får vi reda på hur mycket energi den förväntas förbruka per kvadratmeter. Men en fjärrvärme som i allt högre utsträckning kommer från icke-fossila källor har tillsammans med ökad användning av värmepumpar bidragit till att koldioxidutsläppen från uppvärmning av fastigheter har minskat med 90 procent sedan 1990. 2014 svarade uppvärmning av alla typer av fastigheter för cirka två procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Tittar vi på endast bostäder blir andelen än lägre. 

Lägg till detta att de nyproducerade husen blir allt energieffektivare  bidrar detta till att det finns inte mycket kvar att hämta från klimatsynpunkt genom att ensidigt fokusera på driftsfasen. 

Klimatutmaningen är här och nu, det är de närmaste decennierna som är de mest kritiska. Vi behöver därför växla in det moderna träbyggandet. Tekniken finns, är väl beprövad och testad. 

När det gäller byggsektorn är träbyggandet faktiskt det enda snabbspår som finns i klimatfrågan. Vad väntar vi på?

Anders Josephsson, näringspolitik, Sveriges Träbyggnadskansli

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.