Skip to main content

Träbyggandet blommar ut

Blogginlägg   •   Jun 22, 2017 13:47 CEST

Vad det är som avgör att en idé får fäste, slår rot och börjar växa har intresserat många forskare genom åren.

Något har hänt i träbyggarSverige. Alla pratar träbyggande känns det som. I kommun efter kommun efterfrågas flervåningshus i trä. De traditionella byggentreprenörerna börjar nyfiket blicka åt trähållet. Och även internationellt sprider sig träbyggandet. 

Listan kan göras lång på tecken på ett ökat intresse för träbyggande. Det går som tåget för de allra flesta som bygger i trä. Martinsons i Bygdsiljum har nyligen invigt sin nya lina, men hade de vetat när investeringsbeslutet togs hur efterfrågan skulle se ut 2017 hade de kanske byggt en ännu större fabrik.

Drivkrafterna är i första hand klimatfrågan och kraven på ett hållbart bostadsbyggande men också en ökande insikt om att träbyggnadstekniken är rationell.

Men det har ju varit känt ganska länge att trä har klimatmässiga fördelar, varför har proppen gått ur först nu?

Min tes är att fröet såddes någonstans runt 2013. Några insåg att vi har nog missat något här – byggprocessens klimatpåverkan, varför tänker vi inte livscykel? Fröet började sakta gro, vilket ledde till att IVA och Sveriges Byggindustrier tog fram en rapport om byggprocessens klimatpåverkan som slog ner som en mindre bomb lagom till Almedalsveckan 2014. Bygg- och anläggningsprocessen beräknades generera lika mycket koldioxid som personbilstrafiken och byggandet av ett hus lika mycket koldioxid som driften under en femtioårsperiod visade rapporten. Tidigare hade den allmänna uppfattningen varit att 80 procent av en byggnads klimatpåverkan sker i driftsfasen.

Nu hade fröet blivit en växt som tagit sig över marknivån. Den har sedan växt i takt med de otaliga hänvisningar som har gjorts till den här rapporten, som sedan följdes av en studie av betonghuset Blå Jungfrun i Hökarängen och rundades av med en klimatstudie av Strandparken i Sundbyberg.

Kunskap har lagts på kunskap, fler och fler pratar om det. Nu är vi där. Snart börjar det blomma. Ja, frågan är om växten inte slagit ut i full blom.

Och de kommande åren kommer den att bära frukt.

Trevlig midsommar!

Anders Josephsson, ansv Kommunikation & Public Affairs, Sveriges Träbyggnadskansli

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.