Skip to main content

Taggar

Det goda byggandet

Det goda byggandet

Dokument   •   2015-11-23 16:01 CET

Sverige växer kraftigt. Vi behöver därför bygga fler bostäder. Under en lång följd av år har Sverige byggt för lite, för dyrt och med för stor negativ klimatpåverkan. Nu måste vi öka bostadsbyggandet rejält de kommande åren men utan att hota en hållbar utveckling. Lösningen heter modernt, industriellt träbyggande. Det är det vi kallar det goda byggandet. I den här foldern förklarar vi varför.

Rapport: Värden för världen

Rapport: Värden för världen

Dokument   •   2013-06-27 13:20 CEST

Rapporten belyser konsekvenserna av ett ökat industriellt träbyggande ur tre perspektiv: Boende-, Miljö/klimat- samt industri/sysselsättningsperspektivet

Modernt träbyggande för en ny tid!

Modernt träbyggande för en ny tid!

Dokument   •   2013-06-27 12:24 CEST

VÄRDEN FÖR VÄRLDEN – konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande. Tomas Nord vid Linköpings Universitet har på uppdrag av Sveries Träbyggnadskansli undersökt det moderna träbyggandet och dess värde för Sverige ur tre perspektiv: Boendeperspektivet, Miljö/klimatperspektivet och Industri/sysselsättningsperspektivet.