Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Träbyggandet blommar ut

Träbyggandet blommar ut

Blogginlägg   •   Jun 22, 2017 13:47 CEST

De vill lära av svenskt industriellt byggande i trä
Förvirrad diskussion om kostnader med träbyggande
Träbyggandet är byggsektorns snabbspår i klimatfrågan
Planprocessen behöver förenklas

Planprocessen behöver förenklas

Blogginlägg   •   Jan 27, 2017 11:04 CET

Välviljans tyranni

Välviljans tyranni

Blogginlägg   •   Jan 20, 2017 15:52 CET

Träbyggande är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart
Sveriges Träbyggnadskansli på COP22: Ge klimatarbetet en kickstart med modernt träbyggande

Sveriges Träbyggnadskansli på COP22: Ge klimatarbetet en kickstart med modernt träbyggande

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 09:36 CET

Den 7-18 november pågår det 22:a klimatmötet , COP22, i Marrakech. Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, är inbjuden av regeringen för att berätta om hur modernt träbyggande kan hjälpa till i klimatarbetet. Att bygga i trä sparar mängder av koldioxid, inte minst tack vare att trä binder koldioxid under hela sin livstid.

Fokusera rätt!

Fokusera rätt!

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 17:23 CET

Kunskap största hindret för ökat träbyggande
Sveriges Träbyggnadskanslis kommentarer till budgeten
Spår kraftig ökning av flervåningshus i trä

Mer än varannan vill bo i trähus

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 14:00 CEST

Sveriges Träbyggnadskansli har låtit göra en Novusundersökning om konsumenternas attityder till och kunskaper om fastigheter, främst flervåningshus, i trä.

Välkomnar förslaget om en smidigare bygglovsprocess för industriellt byggande

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 11:20 CEST

Regeringen presenterade den 21 juni ett bostadspolitiskt paket innehållande 22 förslag för ökat bostadsbyggande. Samtidigt presenterade alliansen egna förslag efter att de lämnat de bostadspolitiska samtalen.

Föreningen Trästad Sverige bildad

Föreningen Trästad Sverige bildad

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 09:33 CET

Folkhem talar på FN:s klimatmöte i Paris

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 08:01 CET

Arne Olsson, vd för Folkhem Trä, pratar idag på Nordiska MInisterrådets seminarium under FNs klimatmöte i Paris. Ämnet är hållbara, gröna investeringar för ett fossilfritt samhälle.

Riksintresseutredningen har slagit dövörat till

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2015 14:20 CET

Sveriges Träbyggnadskansli riktar kritik mot riksintresseutredningen som lämnade sitt slutbetänkande till miljöminister Åsa Romson den 2 december. Förslaget är inte tillräckligt lyhört för den kritik som en enig bransch riktat mot riksintressesystemet genom åren. Gör om, gör rätt uppmanar Träbyggnadskansliet regeringen.

Svenskt modernt träbyggande till Kina

Svenskt modernt träbyggande till Kina

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 08:00 CET

I september beslutade Kina att de skulle främja trä som byggnadsmaterial, ett genombrott för trä på världens största byggmarknad. Den 24 november arrangerades en konferens i Beijing om modern träbyggnation. Från Sverige deltog bl a Arne Olsson, Folkhem, Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg och Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor.

Dags för helhetssyn på byggandets klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2015 08:40 CEST

Sveriges Träbyggnadskansli anser att lika självklart som att deklarera en ny byggnads energiförbrukning borde det vara att redovisa vilken klimatpåverkan byggprocessen av huset medfört. Det är hög tid för en helhetssyn på bostadsbyggandets klimatpåverkan.