Media-no-image

SGU i Almedalen 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 16:51 CEST

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2015 för att öka kännedomen om geologins betydelse hos de beslutsfattare som formar vårt samhälle.

SGUs program i Almedalen 2015:

Måndag 29/6 kl. 15-16: Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning.

Med ett förändrat klimat och ändrade konsumtionsvanor till följd av ökad turism och fler fritidboenden hotar perioder av vattenbrist många svenska kommuner. Vilka nya lösningar finns för att trygga vattenförsörjningen, och vad krävs för att de ska bli verklighet?

Medverkande: Andreas Gyllenhammar, moderator Mats Svensson, HaV, Jonas Aaw, Region Gotland, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Jakob Levén, enhetschef SGU, Peter Dahlqvist, statsgeolog SGU.

Tisdag 30/6 kl. 16-17: Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist.

Åtgången av metaller är så stor att återanvändning och återvinning bara täcker en liten del av vårt behov. Samtidigt kräver ny avancerad elektronik och energiteknik nya material som bara kan produceras via gruvor. Hur kan försörjningen av metaller bli så hållbar som möjligt?

Medverkande: Arne Müller, moderator; Sofia Bottorp, Urbergsgruppen; Hans Kihl, forskningschef Ragnsells; Per Ahl, vd SveMin; Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Kaj Lax, avdelningschef SGU, Erika Ingvald, enhetschef SGU.

Onsdag 1/7 kl. 15-16: Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton byggmaterial - hur kan det bli hållbart?

Sveriges storstadsregioner växer snabbast i Europa– bara Stockholm tros öka med en halv miljon invånare till 2030. Urbaniseringen riskerar att bli en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial - mer än hundra miljoner ton ska brytas, transporteras, lagras och användas. Olika markanspråk, ett starkt miljöskydd och motstånd mot lokala täkter bidrar till att det tunga byggmaterialet måste tas från avlägsna platser och transporteras långväga, där nästan alla transporter i praktiken sker med lastbil. Vilka åtgärder behövs för att storstadsutvecklingen ska kunna ske med en klok naturresurshushållning?

Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, moderator, Peter Egardt, Landshövding Uppsala Län, Björn Strokirk, Bergmaterialindustrierna, Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Mattias Göransson, SGU.

Torsdag 2/7 kl. 15-16: Blå tillväxt - vad ska Östersjön växa till?

Blå tillväxt är ett begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Men vad är blå tillväxt och vad ska den leda till? Sverige jobbar med dessa frågor, bland annat genom att ta fram en maritim strategi som ska öppna för fler jobb och nya affärsmöjligheter inom de maritima näringarna. Vad är visionen, möjligheterna och begränsningarna för blå tillväxt i Östersjön? Och hur blir den hållbar?

Medverkande: Maria Wetterstrand, moderator, Björn Risinger, generaldirektör HaV, Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet, Thomas Johansson, enhetschef HaV, Lovisa Zillén, enhetschef SGU, Åsa Ranung, WWF.

OBS! Geo-mingel på tisdag! På tisdag 30/6 klockan 17 samlar vi geobranschen och andra intresserade till ett mingel ombord på Ocean Surveyor. Välkommen att mingla, fråga och diskutera!

Besök vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor

Vi kommer också att ordna guidade turer, samt visning av vår undersökningsutrustning, ombord på Ocean Surveyor varje dag kl 10-11 och kl 13-14.

Följ evenemanget
Ta gärna del i diskussionen genom att använda #SGUAlmedalen på Twitter.

Evenemangen kommer att filmas så även du som inte kan närvara kan ta del av dem. Länkarna kommer att publiceras här.

Hitta till oss

Alla SGUs evenemang sker ombord på Ocean Surveyor, kajplats 10, i Visby hamn.

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna i samhällsplaneringen innebär därför bättre hälsa, säkrare boenden och mer ändamålsenlig markanvändning.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU i Almedalen 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 16:51 CEST

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2015 för att öka kännedomen om geologins betydelse hos de beslutsfattare som formar vårt samhälle.

SGUs program i Almedalen 2015:

Måndag 29/6 kl. 15-16: Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning.

Med ett förändrat klimat och ändrade konsumtionsvanor till följd av ökad turism och fler fritidboenden hotar perioder av vattenbrist många svenska kommuner. Vilka nya lösningar finns för att trygga vattenförsörjningen, och vad krävs för att de ska bli verklighet?

Medverkande: Andreas Gyllenhammar, moderator Mats Svensson, HaV, Jonas Aaw, Region Gotland, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Jakob Levén, enhetschef SGU, Peter Dahlqvist, statsgeolog SGU.

Tisdag 30/6 kl. 16-17: Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist.

Åtgången av metaller är så stor att återanvändning och återvinning bara täcker en liten del av vårt behov. Samtidigt kräver ny avancerad elektronik och energiteknik nya material som bara kan produceras via gruvor. Hur kan försörjningen av metaller bli så hållbar som möjligt?

Medverkande: Arne Müller, moderator; Sofia Bottorp, Urbergsgruppen; Hans Kihl, forskningschef Ragnsells; Per Ahl, vd SveMin; Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Kaj Lax, avdelningschef SGU, Erika Ingvald, enhetschef SGU.

Onsdag 1/7 kl. 15-16: Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton byggmaterial - hur kan det bli hållbart?

Sveriges storstadsregioner växer snabbast i Europa– bara Stockholm tros öka med en halv miljon invånare till 2030. Urbaniseringen riskerar att bli en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial - mer än hundra miljoner ton ska brytas, transporteras, lagras och användas. Olika markanspråk, ett starkt miljöskydd och motstånd mot lokala täkter bidrar till att det tunga byggmaterialet måste tas från avlägsna platser och transporteras långväga, där nästan alla transporter i praktiken sker med lastbil. Vilka åtgärder behövs för att storstadsutvecklingen ska kunna ske med en klok naturresurshushållning?

Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, moderator, Peter Egardt, Landshövding Uppsala Län, Björn Strokirk, Bergmaterialindustrierna, Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Mattias Göransson, SGU.

Torsdag 2/7 kl. 15-16: Blå tillväxt - vad ska Östersjön växa till?

Blå tillväxt är ett begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Men vad är blå tillväxt och vad ska den leda till? Sverige jobbar med dessa frågor, bland annat genom att ta fram en maritim strategi som ska öppna för fler jobb och nya affärsmöjligheter inom de maritima näringarna. Vad är visionen, möjligheterna och begränsningarna för blå tillväxt i Östersjön? Och hur blir den hållbar?

Medverkande: Maria Wetterstrand, moderator, Björn Risinger, generaldirektör HaV, Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet, Thomas Johansson, enhetschef HaV, Lovisa Zillén, enhetschef SGU, Åsa Ranung, WWF.

OBS! Geo-mingel på tisdag! På tisdag 30/6 klockan 17 samlar vi geobranschen och andra intresserade till ett mingel ombord på Ocean Surveyor. Välkommen att mingla, fråga och diskutera!

Besök vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor

Vi kommer också att ordna guidade turer, samt visning av vår undersökningsutrustning, ombord på Ocean Surveyor varje dag kl 10-11 och kl 13-14.

Följ evenemanget
Ta gärna del i diskussionen genom att använda #SGUAlmedalen på Twitter.

Evenemangen kommer att filmas så även du som inte kan närvara kan ta del av dem. Länkarna kommer att publiceras här.

Hitta till oss

Alla SGUs evenemang sker ombord på Ocean Surveyor, kajplats 10, i Visby hamn.

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna i samhällsplaneringen innebär därför bättre hälsa, säkrare boenden och mer ändamålsenlig markanvändning.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU kartlägger fiberbankar på botten av sjöar och vattendrag i Jämtland

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 13:46 CEST

Massaindustrin har tidigare gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland mot den bakgrunden kartlägga fiberbankar på älv- och sjöbottnar på tre ställen i länet.

Avloppsvattnet från träindustrierna släpptes under vissa perioder ut orenat. Kemikalier som använts på fabrikerna, samt stora mängder träfibrer, ligger i dag kvar i olika omfattning på bottnarna i sjöar och andra vattendrag nedströms och bildar så kallade fiberbankar.

– I vilken omfattning fiberbankarna finns, var de finns samt vilka miljögifter de innehåller är just vad SGU ska undersöka med hjälp av undersökningsbåten Ugglan, berättar Johan Norrlin, maringeolog på SGU.

Områdena som är aktuella för SGUs kartläggningsarbete är vattenområdena nedströms de nedlagda massafabrikerna i Hissmofors och Äggfors. Dessutom ska Revsundssjön utanför den nedlagda boardfabriken i Pilgrimstad undersökas. 

Fiberbankarna, det vill säga ansamlingar av cellulosafiber, träfiber och barkfiber, kan ofta vara svåra att hitta.

– Det beror på att det är så strömt och att fibrerna har spridits ut och blandats med annat material, förklarar Anna Löfholm, som arbetar som miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Fältarbetet i Jämtlands län påbörjas i slutet av den här veckan och är en del i projektet ”Fiberbankar i Norrland”. Arbetet pågår från 2014 till 2016 och är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt SGU, Statens Geologiska Undersökning.

Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten som avsatt 7,6 miljoner kronor för inventering av vattendrag och sjöbottnar längs norra Sveriges kust samt i några sjöar i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat "Giftfri miljö".

För mer information, kontakta

Johan Norrlin, maringeolog SGU, 018-17 92 35

Lovisa Zillén. enhetschef maringeologi SGU, 018-17 90 33

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Massaindustrin har tidigare gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland mot den bakgrunden kartlägga fiberbankar på älv- och sjöbottnar på tre ställen i länet.

Läs vidare »
Tbk9gqf7rrlazpdsxljc

Mer geologi och nya mineral lyfter Minecraft

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 15:45 CEST

I en ny version av Minecraft med ”verklighetstrogen” geologi och nya material som titan och wolfram blir det möjligt att bygga hjärtstartare, jetpack och – monsterdetektorer! Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som tagit fram modden ”BetterGeo” för att dels ge en bättre spelupplevelse, dels sprida intresset för geologi.

Media-no-image

SGU släpper nya och unika data från skannade borrkärnor

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 16:11 CEST

Från och med nu går det att beställa data av borrkärnor som skannats från SGUs borrkärnearkiv i Malå. Därmed finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

Den nya informationen, som gäller skanning av borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten med infraröd teknik, är ny och erbjuder unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

– De nya data ger bilder av variationer i borrkärnornas sammansättning som inte alltid är synliga för blotta ögat, och erbjuder på så sätt underlag för vidare tolkningar av bergarternas mineralinnehåll och geologiska utveckling, berättar Helge Reginiussen, statsgeolog på SGU.

Skanningsprojektet, som gäller skanning av 200 000 meter borrkärnor, har möjliggjorts tack vare extra medel från regeringen. Omfattningen av projektet, med en storskalig skanning av borrkärnorna och resultat som tillgängliggörs som öppna data, gör projektet till det första av sitt slag i Europa.

Mer information om projektet, bland annat hur man beställer data, finns på

http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2015/april/nu-lanseras-data-fran-skannade-borrkarnor/

De inskannade kärnorna hittar man i SGUs kartvisare borrkärnor,

http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-borrkarnor-sv.html

Data från borrkärneskanningen kan beställas av SGUs kundtjänst mot en leveransavgift på 1200 SEK, samt en kostnad på 1 000 SEK per datadisk.

Kontaktpersoner

Lars-Kristian Stölen, avdelningschef på SGU, 018-17 91 39, lars.kristian.stolen@sgu.se

Helge Reginiussen, statsgeolog på SGU, telefon 018-17 93 45, helge.reginiussen@sgu.se

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Från och med nu går det att beställa data av borrkärnor som skannats från SGUs borrkärnearkiv i Malå. Därmed finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya öppna data gör markens kemi synlig

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 14:04 CET

SGU släpper nya data om markens geokemi med information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Informationen, som finns tillgänglig via SGUs webb och är gratis för alla, öppnar för en rad nya spännande användningsområden. Kartläggningen visar på så stora regionala skillnader i naturliga metallförekomster att de på en del håll överstiger de uppsatta gränsvärdena.¨

Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning. Det är information som kommer att få ett brett användningsområde, från samhällsplanering, hälso- och miljöarbete till forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk. På senare tid har även helt nya användningsområden dykt upp:

– Den nya geokemiska informationen kan till exempel användas inom rättsmedicinen för att hitta avvikelser på en brottsplats, eller i saneringsarbete för att urskilja förorenade områden från mark med naturligt höga halter av vissa ämnen, säger Anna Ladenberger, geokemist på SGU.

Många länder har tagit fram gränsvärden anpassade till respektive lands förutsättningar för en säker miljö. I Sverige finns beslutade gräns- och riktvärden för bland annat dricksvatten, ytvatten, rötslam, jord, sjösediment och damm. För jord finns hittills riktvärden för antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink samt ett flertal organiska miljögifter. Den naturliga förekomsten av dessa element varierar beroende på den geokemiska karaktären hos berggrunden och det jordmaterial som överlagrar berget.

– SGUs kartläggning av grundämnens naturliga förekomst visar att det finns så stora regionala skillnader av naturligt förekommande metaller att de på vissa ställen överstiger de uppsatta gränsvärdena, och på andra håll är så sällsynta att det får negativa konsekvenser för miljön, säger Anna Ladenberger.

Den nya datan kommer från 2578 moränprover, samt ytterligare 153 standardprov, som har tagits I hela landet i ett rutnät med 12,5 km mellan provlokalerna, främst i närheten av vägar. Proverna har grävts fram med spade i morän från ett djup av ungefär 80 centimeter, där moränen vanligen inte har störts av vittring eller mänsklig aktivitet.


Geokemisk atlas

Informationen finns sammanställd i en geokemisk atlas med 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor. Boken innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länssammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper. Atlasen kan beställas från SGUs kundservice och kostar 150 kr.

Läs mer här

För mer information, kontakta

Madelen Andersson, statsgeolog SGU, tel 018-17 92 50, madelen.andersson@sgu.se

Anna Ladenberger, statsgeolog SGU, tel 018-17 93 64, anna.ladenberger@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU släpper nya data om markens geokemi med information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Informationen, som finns tillgänglig via SGUs webb och är gratis för alla, öppnar för en rad nya spännande användningsområden. Kartläggningen visar på stora regionala skillnader i naturliga metallförekomster att de på en del håll överstiger gränsvärdena.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt verktyg för en hållbar regional materialförsörjning

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 14:20 CET

För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov som finns och vad det finns för tillgångar på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst.

Syftet med en materialförsörjningsplan är att en region långsiktigt ska ha tillgång till det byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, så kallat ballastmaterial, som behövs för att utveckla infrastruktur och till bostadsbyggande på ett hållbart sätt. Materialförsörjningsplanen tar hänsyn till att de nödvändiga täkterna placeras i ett sådant läge att brytning och transporter orsakar minsta möjliga skada på miljön. Genom att planera för en hållbar materialförsörjning kan de kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för den framtida dricksvattenförsörjningen – de utgör ofta goda grundvattenreservoarer – och som värdefulla landskapsformationer.

– På så sätt är materialförsörjningsplaner viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. De är också viktiga underlag i arbetet med planer för regional tillväxt, säger Karin Grånäs, statsgeolog på SGU.

I rapporten, som är en del av SGUs åtagande inom mineralstrategin, beskrivs en modell för att ta fram planeringsunderlag och vilka strategiska ställningstaganden som behöver göras.

Läs mer om hållbar regional materialförsörjning här

För mer info, kontakta

Karin Grånäs, statsgeolog SGU, tel 018-17 92 19, karin.granas@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov som finns och vad det finns för tillgångar på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst.

Läs vidare »
Media-no-image

Sverige framgångsrikt i internationellt program inom råmaterial

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 09:36 CET

I dagarna beviljades finansieringen i utlysningen ”Sustainable Supply of Raw Materials in Europe” inom det internationella programmet ERA-MIN inom ERA-NET. Tre Sverigeledda projekt rankades bland de fyra bästa av de sju projekt som får finansiering.

Årets gemensamma ERA-MIN-utlysning omfattade totalt 7,7 miljoner euro. Totalt beviljas sju projekt finansiering och tre av de fyra topprankade projekten kommer att ledas från Sverige, delvis finansierade av VINNOVA och SGU, Sveriges geologiska undersökning.

– Vi ser det som väldigt positivt att vi kan vara med och bidra till en hållbar utveckling av värdekedjan inom Europas mineralnäring. Området har lyfts fram mycket inom EU de senaste åren och det är roligt att Sverige befäster sin position som en ledande gruvnation inom Europa, säger Susanne Gylesjö som koordinerar VINNOVAs insatser när det gäller svensk forskning och innovation inom gruv och mineral.

Det är Chalmers, Uppsala universitet och Swerea MEFOS som kommer att koordinera de tre svenskledda projekt som nu får finansiering under tre år.

– Det här är kvitto på hur starkt den svenska forskningen inom mineralnäringen står sig i Europa. Och det är väldigt roligt att flera lärosäten visar framfötterna, säger Katarina Nilsson, som är ansvarig för SGUs arbete med ERA-MIN.

De projekt som leds från Sverige är:

EXTRAVAN leds från Swerea MEFOS i Luleå och handlar om att utveckla spetsteknik för miljövänlig och ekonomiskt hållbar utvinning av vanadin från oanvända källor som stålslagg, vanadinslagg och vanadinrik järnmalm för att minimera Europas importberoende av vanadin. Vanadin används bland annat för starkt specialstål och legeringar viktiga inom flygindustrin och den europeiska industrin, som nyttjar ungefär 13 procent av världens produktion.

StartGeoDelineation leds från Uppsala universitet och handlar om att utveckla såväl metoder som teknik för prospektering och gruvplanering, med fokus på att bättre kunna avgränsa och karaktärisera mineraliseringar och förstå hur de bildats. Kartläggning med hjälp av geofysik, geokemi, geologi, strukturer och petrofysik, inte minst på djupet. Två platser i Sverige och Finland där prospektering och gruvbrytning pågår studeras. I projektet deltar även ett svenskt SMF, Nordic Iron Ore.

ENVIREE leds från Chalmers och fokuserar på att utveckla effektiva och miljövänliga metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur sekundära källor som idag hanteras som avfall, som restprodukter från annan gruvdrift. Genom noggranna analyser och innovativa lakningsmetoder som följs upp av effektiva extraktionsmetoder, skall behoven av dessa metaller bättre kunna tillgodoses i Europa.

ERA-NET-initiativet är EU-kommissionens instrument för samverkan mellan forskningsfinansiärer i andra EU-länder. ERA-MIN är ett 4-årigt europeiskt ERA-NET för forskning och innovation inom området industriell hantering av mineraliska råvaror. Nätverket består av 19 partners från 15 länder inom Europa, däribland VINNOVA och SGU, samt partners från Argentina och Sydafrika.

Mineraliska råvaror är mycket viktiga för europeisk ekonomi, inte minst när det gäller utvecklandet av nya miljövänliga tekniker. Europeiska industrier använder stora mängder mineraliska råvaror varje dag. Trots detta utgör EUs produktion av dessa råvaror endast 3 % av den totala världsproduktionen. Det stora importberoendet gör Europas industri sårbar vilket även framhålls i EUs Råvaruinitiativ.

Detta gör att det finns behov av forskning och innovation i hela värdekedjan för mineraliska råvaror, samt en bättre koordination av denna forskning på europeisk nivå. Detta är också huvudmålet för ERA-MIN och det realiseras genom tre huvuduppgifter:

 • Kartlägga behov och förmåga hos europeisk industri, akademi och forskningsinstitut inom råvaruområdet och nätverka med det europeiska mineraliskt råvaruinriktade forskningssamhället
 • Kartlägga europeiska forskningsbehov i en agenda (”road map”) och föreslå prioriteringar
 • Gemensamma utlysningar med nationella medel

För mer information:

Katarina Persson Nilsson, SGU, tel. 018-17 91 47

Susanne Gylesjö, Vinnova, tel. 08-473 3187

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

​I dagarna beviljades finansieringen i utlysningen ”Sustainable Supply of Raw Materials in Europe” inom det internationella programmet ERA-MIN inom ERA-NET. Tre Sverigeledda projekt rankades bland de fyra bästa av de sju projekt som får finansiering. Årets gemensamma ERA-MIN-utlysning omfattade totalt 7,7 miljoner euro.

Läs vidare »
Media-no-image

Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste vi utvinna?

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 15:52 CET

Idag är återvinningen av traditionella material som järn, basmetaller och ädelmetaller i Sverige så hög att den bara kan öka marginellt. När det gäller sekundära källor krävs ökad kunskap och nya styrmedel för att öka återvinningen. Detta är angeläget eftersom det sparar både materiella resurser och energi när efterfrågan ökar. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU tagit fram i samråd med Naturvårdsverket.

– Denna utredning visar att det krävs ytterligare kartläggning, kunskapsuppbyggnad, teknikutveckling och styrmedel för att kunna realisera potentialen hos sekundära källor, som gruvavfall, industrideponier, kommunala deponier och avfall inbyggt i byggnader och infrastruktur, säger Lena Söderberg, SGUs generaldirektör.

Vad gäller exempelvis gruvavfall är osäkerheten stor både när det kommer till att bedöma metallinnehåll och om det skulle vara ekonomiskt lönsamt att utvinna dessa metaller. För sällsynta jordartsmetaller och fosfor bedöms potentialen som relativt stor, men även här saknas tekniska lösningar för en konkurrenskraftig utvinning.

För industrideponier är det svårt att bedöma totala mängder och därmed också potentiellt ekonomiskt utbyte. Där finns stora mängder vanadin i exempelvis stålslagg, men detta bedöms inte som ekonomiskt lönsamt att återvinna i nuläget.


Teoretiskt sett finns en potential i också kommunala deponier och i urban mining (övergiven metall i byggnader och infrastruktur) men här är kunskapsläget ännu osäkrare. Mycket tyder på att potentialen hos dessa sekundära resurser inte kommer att realiseras av sig själv. Hindren är för stora. För att åstadkomma en sådan utveckling behövs styrmedel.

Fördjupad kunskap, utvecklade styrmedel

För att kunna genomföra ändamålsenliga förändringar krävs fördjupade kunskaper om miljöpåverkan av de olika försörjningsalternativen, om dokumenterad återvinningspotential i gruvavfall, industrideponier, kommunala deponier och genom urban mining. En naturlig fortsättning av den nu genomförda kartläggningen skulle vara att ur ett brett perspektiv undersöka dessa styrmedel. Detta för att identifiera vilka förändringar som skulle kunna bidra till en ökad resurseffektivitet inom såväl primär utvinning som återvinning, så att resurserna kommer att användas på ett hållbart sätt samtidigt som de negativa miljöeffekterna minimeras.

Vår välfärd är till stora delar byggd med hjälp av utvinning av naturresurser. Nu, när det sker en utveckling mot ökad välfärd för många, blir återvinning och resurseffektivitet viktigare än någonsin. Samtidigt kommer gruvor vara nödvändiga under lång tid för att bygga detta välstånd på vägen mot ett långsiktigt ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Ökad kunskap är grunden för att förstå hur vi kan tillgodose våra behov, vad vi kan och måste bryta, vad vi kan återvinna. Utan en förståelse för hur våra naturtillgångar är fördelade kan vi inte fatta kloka beslut. I denna rapport redogör vi för dagens samlade kunskap om Sveriges mineral- och återvinningsbara metalltillgångar.

– Rapporten visar att det finns stora kunskapsluckor om hur vårt samhälles behov av mineral och metaller ser ut, hur de används, och hur de rör sig över gränserna. En ökad resurseffektivitet i utvinning och återvinning är en förutsättning för ett hållbart samhälle och kan gynna både miljö och ekonomi, säger Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket.

Det kommer att ordnas ett seminarium i Stockholm om resultaten i rapporten. Närmare information om tid och plats anges senare på Naturvårdsverkets och SGUs webbplatser.

Läs rapporten Uppdrag att utföra en kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar här.

För mer information

Lars Norlin, SGU, tel. 018-17 93 55

Erik Westin, Naturvårdsverket, tel. 010-698 16 20

Kaj Lax, SGU, tel. 018-17 93 94

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Idag är återvinningen av traditionella material som järn, basmetaller och ädelmetaller i Sverige så hög att den bara kan öka marginellt. För sekundära källor krävs ökad kunskap och nya styrmedel för ökad återvinning. Det är angeläget för att spara materiella resurser och energi när efterfrågan ökar. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU utfört i samråd med Naturvårdsverket.

Läs vidare »
Media-no-image

Miljarder till EUs största råvarusatsning ”RawMatTERS”

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 15:29 CET

– Att vara en del av EUs stora råvarusatsning är både självklart och viktigt för oss som den myndighet i Sverige som svarar för geologiska frågor. Vi har varit med från början, i utvecklingen av EUs råvarustrategi och detta stärker också våra förutsättningar för att arbeta strategiskt med råvarufrågor framöver, säger SGUs generaldirektör Lena Söderberg.

Det industridrivna konsortiet Raw MatTERS består av 116 partners; global industri, världsledande forskningsinstitut, geologiska myndigheter och universitet från sammantaget 22 länder. Initiativet är en del av EUs arbete med att etablera Knowledge and Innovation Communities (KIC) inom strategiska områden för Europa. EIT har sedan tre år tillbaka etablerat KICar inom områdena klimatförändring, förnybar energi och informations och kommunikationsteknologi (IKT). Nu har EIT alltså utsett Raw MatTERS för att driva en KIC för hela råvarukedjan.

– Detta är en unik möjlighet för den europeiska råmaterialsektorn – en möjlighet som partnerskapet inom konsortiet är väl medvetna om. Jag är övertygad om att alla partners kommer att bidra till att sätta fart på innovation och excellens över hela Europa, säger professor Jens Gutzmer vid Helmholtz-Zentrum som är koordinator för RawMaTERS.

Konsortiet har en bred täckning över hela värdekedjan och betraktas som det starkaste partnerskap som någonsin etablerats inom råmaterialsektorn. Partnerskapet kommer att stärka innovationsförmågan inom sektorn, med nya hållbara lösningar, produkter och tjänster. RawMatTERS kommer också arbeta för att göra sektorn mer attraktiv för unga personer genom att utveckla Master- och doktorandprogram i nära samarbete mellan utbildning, forskning och industri.

Fakta om RawMatTERS
RawMatTERS kommer att ha sitt huvudkontor i Berlin och sex noder i lika många europeiska städer varav en i Sverige. Var och en har ansvar för olika inriktningar inom råmaterialområdet. Luleå tekniska universitet kommer att leda arbetet med innovation och utbildning inom gruvområdet i Europa. De övriga städerna är Wroclaw, Polen, Esbo, Finland, Leuven, Belgien, Metz, Frankrike och Rom i Italien.

För mer information:

Per Klingbjer, stabschef, SGU, tel 018-17 90 64

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

På tisdagskvällen fattades beslut om Europeiska unionens hittills största råvarusatsning, någonsin, ”RawMatTERS”. SGU ingår som partner i satsningen som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb. Det står klart efter ett beslut inom European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • ulf.boivie@sgu.se
 • 018-17 90 50

 • Presskontakt
 • Informatör
 • kaarina.ringstad@sgu.se
 • 018-179238
 • 070-3465470

Om Sveriges geologiska undersökning, SGU

Vi kan berg, jord och grundvatten!

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Adress

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Villavägen 18
 • 751 28 Uppsala
 • Vår hemsida