Media-no-image

Rekord för svensk malmproduktion under 2013 - läs mer i nya numret av Metaller och Mineral

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 15:08 CEST

Nu finns aprilnumret av nyhetsbrevet Metaller och Mineral ute. Ur innehållet:

- 2013 blev nytt rekordår för svensk malmproduktion. Mest ökning står järnmalmen för, trots att det bara finns fem aktiva järnmalmsgruvor.

- Gruvbranschen investerar i Sverige. Metaller & Minerals genomgång visar på att vinsterna från gruvindustrin stannar i landet.

- Mineralerna i vårt liv - en ny bok tar upp mineralernas betydelse för vårt liv med hjälp av seriestrippar, fakta och fina bilder.

- Prisbilagan: Brett prisfall på metaller i mars, sällsynta jordartsmetallen dysprosium skjuter i höjden.

Läs mer här

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs vidare »
Media-no-image

Metaller och Mineral: "Mindre riskkapital ökar intresset för hållbara gruvprojekt"

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 08:40 CET

Nu är marsnumret av SGUs nyhetsbrev Metaller och Mineral ute. Ur innehållet:

- Prospekteringsmässan PDAC i Toronto: ökat intresse för långsiktiga och hållbara gruvprojekt utan konflikter.

- Skiffergas - begränsad potential för utvinning i Sverige. Metaller och Minerals genomgång visar att förutsättningar för storskalig utvinnning i Sverige är begränsad - det saknas geologiska förutsättningar.

- Avslag för bearbetningskoncession i Stekenjokk

- Metallpriserna: Stigande ädelmetallpriser och fortsatt svag efterfrågan på järnmalm

- Tydliga regler och krav ger Sveriges gruvklimat internationell topplacering

Läs mer här

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt nummer av Metaller och Mineral: "Gruvnäringen måste bli accepterad"

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 16:48 CET

Nu är februarinumret av SGUs nyhetsbrev Metaller och Mineral ute. Ur innehållet:

- "Gruvnäringen måste bli accepterad": SGUs nya generaldirektör Lena Söderberg delar i en intervju med sig av sina tankar kring svensk gruvnärings störtsa utmaningar och SGUs roll för inom mineralnäringen.

- Fem nya koncessioner under 2013. Bergsstaten redogör för utvecklingen inom svensk gruvnäring under 2013.

- Så använder vi Sveriges yta. Metaller & Mineral redogör med hjälp av SCBs statistik för hur Sveriges mark används.

- Minskat antal bokningar i Malås borrkärnearkiv under 2013

- Mini-intervju med Johan Sjöberg på Nickel Mountain

Läs mer här

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs vidare »
Media-no-image

Lena Söderberg ny generaldirektör för SGU

Pressmeddelanden   •   2014-01-20 17:05 CET

Lena Söderberg är ny generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning med tillträde den 20 januari. Lena Söderberg har en lång och gedigen erfarenhet av att ledarskap inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon har fram tills nu varit verkställande direktör för Svenskt Vatten AB. 

Det är med stor tillförsikt som Lena Söderberg tillträder som generaldirektör på SGU, där hon ser fram emot en utvecklande och spännande tid på SGU. 

– SGU är en myndighet med högt anseende och med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi har många både kunniga och engagerade medarbetare och vår verksamhet vilar på en stabil grund. Vårt uppdrag som expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten blir allt betydelsefullare i en tid med klimatförändringar, miljöpåverkan, ökat behov av mineral och en önskan att hela landet ska leva, säger Lena Söderberg. 

En utmaning för SGU är enligt Lena Söderberg att ytterligare vässa förmågan att se ”om hörnet” - vad behöver samhället och näringslivet om några år och i vilken form? SGU behöver vidare främja sin nyfikenhet kring andra sektorer och fortsätta att i en hög takt förse dessa med relevant kunskap och effektiva verktyg i utvecklingen av samhället.

– Vi behöver också utveckla vår förmåga att kommunicera våra resultat, vilka bedömningar vi gör och hur vi prioriterar för att behålla vårt stora och breda förtroende. Vi ska vara och upplevas minst lika relevanta om fem år som vi är nu, säger Lena Söderberg. 

Lena Söderberg är utbildad civiljägmästare. Hon är även styrelseordförande för Skogsstyrelsen samt ledamot av insynsrådet för Statens Energimyndighet. Tidigare har Lena Söderberg som chef för KRAV varit med och utvecklat synen på ekologisk mat. 

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs vidare »
Media-no-image

Metaller och mineral: Fynd av guld, koppar och molybden vann Mineraljakten

Pressmeddelanden   •   2013-12-11 17:18 CET

Nu finns det sista numret av Metaller och mineral för 2013 ute - nyhetsbrevet från Sveriges geologiska undersökning, 

Bland artiklarna:

- Fynd av guld, koppar och molybden vinnare i Mineraljakten

- SGU skannar borrkärnor i Malå

- Litium: framtida efterfrågan dras upp av batterier i mobila enheter

- Svensk mineralnäring i Namibia

- SGU belönar utveckling, innovation och jämställdhet

- Metallprisbilagen: Ädelmetallerna faller


Läs mer här

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs vidare »
Media-no-image

Fynd med guld, koppar och molybden vann "SM i mineraljakt"

Pressmeddelanden   •   2013-12-11 11:37 CET

 

Prisutdelningarna för 2013 års Mineraljakt har just ägt rum. Som vanligt har överraskande fynd gjorts på flera platser, där ett fynd från älvsbyn med guld, koppar och molybden gav vinnaren ett förstapris på hela 100 000 kronor. För första gången har prislistan omfattat hela Sverige, till skillnad från de tidigare länsvisa prislistorna.

Under årets mineraljakt har prover från femton län inkommit. Intressanta fynd av exempelvis koppar har främst inkommit från Norrbotten, Västerbotten och Gävleborgs län. Uppseendeväckande höga halter av sällsynta jordartsmetaller har hittats i Norrbotten, liksom ett rikt blockfynd av zinkblände.

- På förstaplatsen hamnade ett mycket intressant, stort, blockfynd från Älvsbyns kommun. Det är mineraliserat med främst guld, koppar och molybden i en vulkanisk bergart som ofta uppträder i stora utbredningar. Vinnaren fick ensam Norrlandsfondens stora pris på 100 000 kronor, berättar Leif Bildström, projektledare för Mineraljakten på SGU.

Intresset kring Mineraljakten ökar, och frågor som rör geologi är många från allmänheten. Närmare tusen prover har inkommit och flera intressanta fynd har gjorts, en del från ställen där fynd tidigare inte är kända. Mineraljakten har i år arrangerats med stöd från LKAB och Boliden, Norrlandsfonden, SGU samt kommuner. Trots en ekonomiskt begränsad marknadsföring har 75 nya mineraljägare har tillkommit i årets tävling. I huvudsak kommer de nya mineraljägarna från landets sydligare delar. Sedan två år tillbaka omfattar Mineraljakten hela Sverige.

Mineraljakten är inte bara ett viktigt komplement till den yrkesmässiga prospekteringen. Den är också något av en vägledning inför ungdomars vidareutbildning till yrkeslivet genom att den ger en allmänt större kunskap om geologi, gruvor samt användning av mineral och metaller i vårt samhälle. Många mineraljägare har genom åren fått anställning genom sin hobby!

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU startar skanning av borrkärnor i Malå

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 07:42 CET

SGU startar ett projekt som har till syfte att samla in mineralogiska data på borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten. Borrkärnorna som ska skannas ägs av SGU och finns lagrade vid det nationella borrkärnearkivet i Malå. Resultat från skanningen kommer att bli tillgänglig för alla via SGUs webb. Projektet löper över två år med start 2014.

SGU har skrivit kontrakt med det finska bolaget Specim, som ska utföra skanningen i Malå under 2014 och 2015.

Totalt ska 200 000 meter borrkärna från olika områden i Norrbotten och Västerbotten fotograferas och skannas med modern IR-teknik. Data som samlas in ska öka kunskapen om mineralogin och berggrunden i området och kan möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av landets mineralresurser.

På längre sikt finns potential för att analysdata från skanningen också kan användas inom forskning.

Data från skanningen kommer efter en tid att göras fritt tillgänglig för alla från SGUs webbplats. De första resultaten från projektet beräknas vara klara om cirka ett år.

Kontaktpersoner
Lars-Kristian Stölen, avdelningschef på SGU, 018-17 91 39, lars.kristian.stolen@sgu.se
Anders Hallberg, statsgeolog på SGU, telefon 018-17 93 41, anders.hallberg@sgu.se

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU startar ett projekt som har till syfte att samla in mineralogiska data på borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten. Borrkärnorna som ska skannas ägs av SGU och finns lagrade vid det nationella borrkärnearkivet i Malå. Totalt ska 200 000 meter borrkärna scannas. Resultat från skanningen kommer att bli tillgänglig för alla via SGUs webbplats. Projektet löper över två år med start 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU belönar utveckling, jämställdhet och innovation

Pressmeddelanden   •   2013-11-28 15:10 CET

SGUs medalj för ”Snille och flit” inom gruvnäringen för 2013 går till Pär Weihed, Lena
Abrahamsson och Eira Andersson, Luleå tekniska Universitet och Robert Pantze,
t idigare chef för prospekteringsteknik på Boliden Mineral AB.

Pär Weihed belönas för att han har utvecklat den malmgeologiska forskningen vid Luleå tekniska
universitet till en av de ledande i Europa. Hans gärning präglas av kunnighet,
entusiasm och entreprenörskap.

Lena Abrahamsson och Eira Andersson belönas för att de i sin forskning lyft fram frågor om
arbetsplatskultur och god arbetsmiljö för både kvinnor och män i gruvnäringen.
Deras gärning präglas av nytänkande, långsiktighet och samhällsnytta.

Robert Pantze tilldelas hedersmärket för att han under en lång tid framgångsrikt har arbetat
med att utveckla geofysiska instrument och tolkningsmetoder för prospekteringen. Hans gärning präglas av innovationsförmåga, engagemang och ihärdighet.

– Modern gruvindustri bygger bland annat på fördjupad malmgeologisk kunskap, avancerade undersökningsmetoder och bra organisation och goda arbetsvillkor för både kvinnor och män. Årets
pristagare har i sin forskning och övriga gärning starkt bidragit till denna utveckling, säger SGUs generaldirektör Jan Magnusson.

Pristagarna har utsetts av en jury bestående av Jan Magnusson, generaldirektör SGU (ordförande), Charlotte Brogren generaldirektör Vinnova, Per Ahl, verkställande direktör SveMin och Åsa Persson, Bergmästare.

Om medaljen: Den korrekta benämningen på SGUs medalj är ”Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit”.  Medaljen nämndes för första gången den 19 november 1757, och är därmed det första svenska hedersmärket som delades ut av ett statligt ämbetsverk. Medaljen var avsedd att hedra det skickliga och idoga kroppsarbetet, parat med intelligens och initiativförmåga (”snille och flit”). I det dåtida språkbruket innebar ordet ”snille” ungefär att man hade förmågan att utföra något självständigt, något nytt och originellt. Hedersmärket var då, och är även idag, ett sätt att belysa och belöna enskilda personers goda insatser för en näring i stark utveckling. Det kan handla om innovationer, entreprenörskap eller utvecklingsarbete i vid bemärkelse. De ursprungliga kriterierna blir, översatta till dagens språkbruk;

Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit ska belöna
en enskild person, eller grupp, för berömligt nytänkande inom teknik, säkerhet,
miljö, likabehandling, arbetsmiljö eller samverkan i gruvnäringen.

 


SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGUs medalj för ”Snille och flit” inom gruvnäringen för 2013 går till Pär Weihed, Lena Abrahamsson och Eira Andersson, Luleå tekniska Universitet och Robert Pantze, t idigare chef för prospekteringsteknik på Boliden Mineral AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt nummer av Metaller och Mineral

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 14:20 CET


Nu finns årets näst sista nummer av nyhetsbrevet Metaller och Mineral, från Sveriges geologiska undersökning, ute. Här kan du läsa om

- Ny lista över EU:s kritiska material på gång: sju nya material

- Äldre gruvkartor från södra och mellersta Sverige nu tillgängliga på nätet

- Rapport från FEM: Hållbarhet och samverkan med samhället i fokus

- Vanadin: en vetenskaplig thriller

- Metallprisbilagan: Guldet tillbaka och bly på väg upp

Du hittar nyhetsbrevet här

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Nu finns novembernumret av SGUs nyhetsbrev Metaller och Mineral ute, där du kan läsa om de senaste nyheterna inom gruvnäring och prospektering.

Läs vidare »
Media-no-image

Grundvattendagarna i Lund den 16-17 oktober: Rent dricksvatten – ingen självklarhet

Pressmeddelanden   •   2013-10-14 07:46 CEST

Under två dagar samlas experter, forskare, konsulter och handläggare för att prata grundvatten, dvs. det vatten som finns i marken. I Sverige tar vi ofta tillgången till rent vatten – ytvatten såväl som grundvatten – för självklar. Men både hur vi nyttjar vattnet samt ev. miljöhot och klimatförändringar kan komma att påverka både tillgång och kvalitet. Det behövs helt enkelt ett samlat grepp!

- Syftet med de här dagarna är framför allt att alla vi som på olika sätt arbetar med grundvatten ska få tillfälle att diskutera och förmedla kunskaper och insikter. På sikt kan detta bidra till en bättre hushållning och hantering av grundvattnet i Sverige, säger Peter Dahlqvist, grundvattengeolog på SGU och projektledare för Grundvattendagarna. Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som tillsammans med Geologiska Institutionen vid Lunds universitet och Länsstyrelsen i Skåne arrangerar Grundvattendagarna 2013.

Forskning och tillämpning möter varandra
- Här presenterar experter och forskare de senaste rönen kring till exempel hur föroreningar sprider sig i grundvattnet, energibrunnars påverkan, hur klimatet kan komma att påverka grundvattentillgång och kvalitet m.m., samtidigt som handläggare och konsulter kan redogöra för de praktiska frågor kring vattenförvaltning och insatsåtgärder som de ställs inför dagligen. Förhoppningsvis ger dessa möten konkreta lösningar på olika problemställningar och inte minst är det en grogrund för framtida gemensamma projekt och lösningar.

Intresset för grundvattendagarna är stort och över 200  personer deltar på konferensens föredrag, workshop och diskussioner.

Ett bra grundvatten för kommande generationer
SGU svarar bland annat för det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet, där målet är att lämna över ett bra grundvatten till kommande generationer. Grundvattendagarna är en viktig del i detta arbete och utgör en plattform för ett brett samarbete mellan myndigheter, länsstyrelser, universitet, kommuner och näringsliv. 

Ur programmet
Här är några axplock av ämnen som diskuteras under konferensen
• Hur påverkas grundvattnet av klimatförändringarna? Är vårt dricksvatten i fara?
• Hur ser det ut på Hallandåsen efter dess färdigställande - vad hände med flora och fauna?
• Dricksvattenutredningen, regeringskansliet berättar om vägen till en trygg dricksvattenförsörjning.
• Har vatten en ålder?
• Kartläggning av grundvatten med helikopter - hur fungerar det?
• Hur kan vi skydda vårt dricksvatten, och vem ska stå för kostnaderna?
• Bekämpningsmedel i grundvatten, förekomst, riskbedömningsverktyg och hållbar användning

Plats: Lunds Universitetshus och AF-Borgen
Tid:  onsdag den 16 oktober – torsdag den 17 oktober (se även bifogat program nedan)

Vad är då egentligen grundvatten?
Vattnet på vårt jordklot cirkulerar i ett ständigt kretslopp och något nytt vatten tillförs aldrig. Vattnet dunstar från hav, sjöar och vattendrag, förångas och blir till nederbörd, dvs. regn och snö. En del av detta vatten sipprar ned i marken och tillräckligt långt ned fyller det ut markens hålrum. Detta vatten kallas för grundvatten. I jordlagren finns vattnet i porerna, de små mellanrummen mellan stenar och gruskorn. I berggrunden finns vattnet i små och stora sprickor. Grundvattnet rör sig olika snabbt genom marken för att slutligen rinna ut i vattendrag, sjöar och hav. Det är också därför till exempel föroreningar kan spridas över stora ytor via grundvattnet.

I Sverige är drygt hälften av allt dricksvatten som distribueras i det kommunala nätet grundvatten. Dessutom har ungefär 1,2 miljoner  fritidsboende sin dricksvattenförsörjning från egen brunn. Totalt finns det 1 500 grundvattentäkter i Sverige.

Kontakt
Mer information får du av:

Peter Dahlqvist, Sveriges geologiska undersökning,
tel. 046-311784 och e-post peter.dahlqvist@sgu.se

Charlotte Sparrenbom, Lunds universitet,
tel. 046-222 39 54 och e-post: charlotte.sparrenbom@geol.lul.se

Karin Sjöstrand, SP (tidigare Länsstyrelsen Skåne),
tel. 010-516 59 79 och e-post: karin.sjostrand@sp.se

Du hittar mer information om SGU och grundvatten på www.sgu.se

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Under två dagar samlas experter, forskare, konsulter och handläggare för att prata grundvatten, dvs. det vatten som finns i marken. I Sverige tar vi ofta tillgången till rent vatten – ytvatten såväl som grundvatten – för självklar. Men både hur vi nyttjar vattnet samt ev. miljöhot och klimatförändringar kan komma att påverka både tillgång och kvalitet. Det behövs helt enkelt ett samlat grepp!

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • uluhvzlyf.bocphoivie@sftvmgu.sjahee
 • 018-17 90 50

 • Presskontakt
 • Informatör
 • kaarina.ringstad@sgu.se
 • 018-17 92 38
 • 070-342 36 36

Om Sveriges geologiska undersökning, SGU

Vi kan berg, jord och grundvatten!

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Adress

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Villavägen 18
 • 751 28 Uppsala
 • Vår hemsida