Skip to main content

Taggar

geologi 30 siljan 11 fjällen 11 gruva 11 långban 10 dalarna 10 skärgård 10 hindens rev 9 kaisepakte 9 torne träsk 9 mjällån 9 gröntjärn 9 styggforsen 9 nothamn 9 minnesfjället 9 horns udde 9 geopark 9 skäralid 9 söderåsen 9 turism 7 Geologins Dag 7 natur 6 grundvatten 6 mineral 6 friluftsliv 6 tävling 4 populärvetenskap 4 arrangemang 4 stockholm 4 östersjön 4 söderåsen. turism 3 mineralsektorn 3 kalk 3 grotta 3 geofysik 3 dricksvatten 3 råvaruförsörjning 3 havssediment 2 sanering miljögifter 2 uddevalla 2 fossil 2 gruvbrytning 2 dricksvattenförsörjning 2 metaller 2 brunnar 2 malm och mineral 2 granit 2 vänern 2 vatten 2 vulkan 2 vattenbrist 2 skola 2 grundvattennivåer 2 hållbarhet 2 utö 2 Minecraft 2 ås 2 kalksten 2 sandsten 2 blå jungfrun 2 värmland 2 söderåsen. 2 uppsalaåsen 2 inlandsis 2 rullstensås 2 bjurälven 2 kuröd 2 lansjärv 2 förkastning 2 karstlandskap 2 dolin 2 härnökusten 2 härnön 2 strandgrotta 2 tunnelgrotta 2 urbergsrauk 2 urberg 2 klingkyrka 2 morafältet 2 moradeltat 2 alderängarna 2 bonäsfältet 2 landhöjning 2 billudden 2 gävlebukten 2 skalbank 2 skalgrusbank 2 trojeborg 2 jättegryta 2 jordskorpa 2 uppsalaslätten 1 strandvall 1 isälv 1 fyllit 1 grönsten 1 gråvacka 1 kvarsit 1 blockmark 1 restberg 1 risträskkölen 1 lansjärvförkastningen 1 orsasjön 1 sanddyn 1 dynfält 1 nordkroken 1 peneplan 1 halleberg 1 västgötska slättlandskapet 1 slättlandskap 1 vänernbassängen 1 gruvby 1 BetterGeo 1 aktiveteter 1 hydrogeologi 1 enka jobb 1 konferens 1 barn 1 forskning 1 återvinning 1 norrbotten 1 lärande 1 högstadium 1 gymnasium 1 lärare 1 skolor 1 jord 1 danmark 1 sanering 1 dataspel 1 aktiviteter 1 karttjänst 1 museum 1 naturvård 1 sågverk 1 gotland 1 bistånd 1 näringsliv 1 berg 1 spara vatten 1 arbetsmarknad 1 snäckor 1 musslor 1 bergslagen 1 järn 1 öland 1 öppet hus 1 höga kusten 1 naturresurser 1 västernorrland 1 mod 1 alvesta 1 läroplan 1 linné 1 torka 1 uppsala universitet 1 malm 1 gruvor 1 dalsland 1 göta älv 1 kattegatt 1 mineraljakt 1 förorenad mark 1 dioxin 1 naturkatastrof 1 havtorn 1 SYV 1 jordskred 1 spel 1 labyrint 1 tvätteri 1 perkloretylen 1 tetrakloreten 1 skred 1 vandringsutställning 1 geoturism 1 stenbrott 1 bunge ducker 1 dialogmöte 1 mineralstrategi 1 maringeologi 1 geologisk kartläggning 1 nytt mineral 1 ny mineralstruktur 1 långbanshyttanit 1 sgu 1 berggrundsgeologi 1 vulkanism 1 planeternas byggstenar 1 geologiska processer 1 hunnebostrand 1 skagerack 1 havsbotten 1 skredrisk 1 pentaklorfenolbaserade preparat (pcp) 1 geologi kaisepakte 1 skäaralid 1 ämnen: turism 1 geoarena 1 miljökonsekvenser 1 lerskred 1 kllimat 1 hallandsås 1 hunnebo klovor 1 viksta stentorg 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Unik geologi bakom lovande grundvattenfynd i Östersund

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 09:00 CEST

SGU har kartlagt en ny stor grundvattenförekomst i berget kring Locknesjön som kan vara intressant för Östersunds framtida vattenförsörjning. Det framgår av en ny SGU-rapport som beskriver grundvattentillgången i berggrunden vid Locknesjön.

Kartläggning av Hallands stränder

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 15:18 CEST

SGU kartlägger under hösten Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland, som ett led i att förbättra klimatanpassningen i regionen.

Nya tänkbara områden för framtida vattentäkter på Öland

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 09:56 CEST

Analysen av flygmätningarna över Öland visar på ett antal platser med bra förutsättningar för grundvattenuttag. Det framgår av en ny SGU-rapport, där resultaten av SkyTEM-mätningar har kompletterats med data från bland annat borrningar.

Fortfarande viktigt att spara på dricksvattnet

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 11:30 CEST

Efter sommarens torka har vi nu haft några dagar med regn och svalare väder på en del håll i landet. Men vi måste fortfarande spara på dricksvattnet. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga i de små grundvattenmagasinen och det kan dröja innan de fylls på igen.

SGU lanserar internationellt utbildningsprogram om gruvor och miljö

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:15 CEST

Flera afrikanska myndigheter deltar i SGUs utbildning om gruvor och miljö, ett viktigt ämne såväl i Europa som Afrika. Satsningen går av stapeln i Malå i höst och finansieras av Sida.

SGU utökar och utvecklar i Malå

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 09:00 CEST

SGU har tecknat ett avtal med fastighetsbolaget Malå Geoscience Förvaltning AB om att bygga ut det nationella borrkärnearkivet i Malå med 4000 kvadratmeter, samt att förlänga det befintliga hyresavtalet med tio år.

Helikopter letar grundvatten i Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 12:37 CEST

SGU ska leta efter nya grundvattentillgångar i området med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång tidigast den 15 juni, beroende på väderlek.

Sjunkande grundvattennivåer

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:43 CEST

SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden

Flygmätningar letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 13:00 CEST

Mot bakgrund av grundvattenbristen de senaste åren ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång 28 maj över östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern.

Liten risk för vattenbrist i sommar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:00 CET

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

​Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen

​Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 12:00 CET

Geopraktisk är en ny digital jobbguide som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det är ett pilotprojekt med fokus på borrbranschen. Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända . Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb.

SGU satsar på utbildning om gruvor och miljö i låginkomstländer

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 14:39 CET

SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med afrikanska systerorganisationer om utbildningar i Afrika genom EU-projektet PanAfGeo.

Undermarken behöver planeras bättre

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:10 CET

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken – och på så sätt bidra till attraktiva och smarta städer.

Ökad risk för grundvattenbrist gör att samhället måste agera

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 13:00 CEST

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. Mot den bakgrunden måste samhället arbeta aktivt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SGU.

Flygmätningar ska hitta grundvatten i Halland

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 09:17 CEST

Mot bakgrund av vattenbristen i södra Sverige ska SGU söka efter nya grundvattentillgångar i Halland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång i början av oktober med ett undersökningsområde öster om Falkenberg och ett på Laholmsslätten inom Laholms och Båstads kommuner.

Ökad malmproduktion 2016 efter tillfällig svacka

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 16:00 CEST

Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Den svenska malmproduktionen är överlag hög, där exempelvis zink- och silverproduktionen är den högsta hittills. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

Hållbar hantering av gruvavfall

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 11:42 CEST

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.

​Röntgen för att undersöka berget

​Röntgen för att undersöka berget

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 15:41 CEST

SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg: projektet X-MINE. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster. SGU svarar för att 3D-modellera malmkropparna i tre gruvor i Sverige, Grekland och Bulgarien.

Förorenade havs- och sjösediment fortfarande vita fläckar på kartan

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 11:00 CEST

Bara en liten del av alla havs- och sjöbottnar med misstänkta fibersediment har undersökts – och det främst längs norra Östersjökusten. Höga halter av kvicksilver, DDT, PCB och dioxiner riskerar att spridas i ekosystemen. Därför är behovet av fortsatt inventering i hela Sverige samt utveckling av riskbedömningar och åtgärdsmetoder mycket angeläget.

Ökad malmproduktion under 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 13:30 CEST

Svensk malmproduktion ökade åter under 2016 efter en tillfällig minskning 2015, och produktionen av zink och silver blev den högsta någonsin. Bakom utvecklingen ligger bland annat en återhämtning av metallpriserna under året, där exempelvis järn- och zinkpriserna steg med 80 respektive 70 procent.