Skip to main content

Taggar

geologi 30 siljan 11 gruva 11 fjällen 11 långban 10 skärgård 10 dalarna 10 nothamn 9 hindens rev 9 söderåsen 9 kaisepakte 9 torne träsk 9 mjällån 9 gröntjärn 9 styggforsen 9 minnesfjället 9 horns udde 9 geopark 9 skäralid 9 turism 7 Geologins Dag 7 friluftsliv 6 mineral 6 natur 6 grundvatten 5 östersjön 4 populärvetenskap 4 tävling 4 stockholm 4 arrangemang 4 mineralsektorn 3 grotta 3 söderåsen. turism 3 geofysik 3 kalk 3 råvaruförsörjning 3 förkastning 2 karstlandskap 2 dolin 2 härnökusten 2 härnön 2 strandgrotta 2 tunnelgrotta 2 urbergsrauk 2 urberg 2 klingkyrka 2 morafältet 2 moradeltat 2 alderängarna 2 bonäsfältet 2 landhöjning 2 billudden 2 gävlebukten 2 Minecraft 2 skalbank 2 skalgrusbank 2 trojeborg 2 jättegryta 2 jordskorpa 2 havssediment 2 sanering miljögifter 2 bjurälven 2 ås 2 uddevalla 2 rullstensås 2 gruvbrytning 2 inlandsis 2 metaller 2 granit 2 brunnar 2 malm och mineral 2 vänern 2 dricksvatten 2 uppsalaåsen 2 vulkan 2 fossil 2 söderåsen. 2 blå jungfrun 2 värmland 2 vatten 2 skola 2 hållbarhet 2 utö 2 sandsten 2 kalksten 2 kuröd 2 lansjärv 2 hallandsås 1 hunnebo klovor 1 viksta stentorg 1 uppsalaslätten 1 strandvall 1 isälv 1 fyllit 1 grönsten 1 gråvacka 1 kvarsit 1 blockmark 1 restberg 1 risträskkölen 1 lansjärvförkastningen 1 orsasjön 1 sanddyn 1 dynfält 1 nordkroken 1 peneplan 1 halleberg 1 västgötska slättlandskapet 1 slättlandskap 1 vänernbassängen 1 gruvby 1 BetterGeo 1 aktiveteter 1 grundvattennivåer 1 hydrogeologi 1 enka jobb 1 konferens 1 barn 1 forskning 1 återvinning 1 norrbotten 1 lärande 1 högstadium 1 gymnasium 1 lärare 1 skolor 1 jord 1 danmark 1 sanering 1 dataspel 1 aktiviteter 1 karttjänst 1 museum 1 naturvård 1 sågverk 1 gotland 1 bistånd 1 näringsliv 1 berg 1 arbetsmarknad 1 snäckor 1 musslor 1 bergslagen 1 järn 1 öland 1 öppet hus 1 höga kusten 1 naturresurser 1 västernorrland 1 mod 1 alvesta 1 läroplan 1 linné 1 uppsala universitet 1 malm 1 gruvor 1 dalsland 1 vattenbrist 1 göta älv 1 kattegatt 1 mineraljakt 1 förorenad mark 1 dioxin 1 naturkatastrof 1 havtorn 1 SYV 1 jordskred 1 spel 1 labyrint 1 tvätteri 1 perkloretylen 1 tetrakloreten 1 skred 1 vandringsutställning 1 geoturism 1 stenbrott 1 dricksvattenförsörjning 1 bunge ducker 1 dialogmöte 1 mineralstrategi 1 maringeologi 1 geologisk kartläggning 1 nytt mineral 1 ny mineralstruktur 1 långbanshyttanit 1 sgu 1 berggrundsgeologi 1 vulkanism 1 planeternas byggstenar 1 geologiska processer 1 hunnebostrand 1 skagerack 1 havsbotten 1 skredrisk 1 pentaklorfenolbaserade preparat (pcp) 1 geologi kaisepakte 1 skäaralid 1 ämnen: turism 1 geoarena 1 miljökonsekvenser 1 lerskred 1 kllimat 1 Visa alla taggar
Media no image

Flygmätningar letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 13:00 CEST

Mot bakgrund av grundvattenbristen de senaste åren ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång 28 maj över östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern.

Media no image

Liten risk för vattenbrist i sommar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:00 CET

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

​Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen

​Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 12:00 CET

Geopraktisk är en ny digital jobbguide som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det är ett pilotprojekt med fokus på borrbranschen. Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända . Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb.

Media no image

SGU satsar på utbildning om gruvor och miljö i låginkomstländer

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 14:39 CET

SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med afrikanska systerorganisationer om utbildningar i Afrika genom EU-projektet PanAfGeo.

Media no image

Undermarken behöver planeras bättre

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:10 CET

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken – och på så sätt bidra till attraktiva och smarta städer.

Media no image

Ökad risk för grundvattenbrist gör att samhället måste agera

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 13:00 CEST

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. Mot den bakgrunden måste samhället arbeta aktivt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SGU.

Media no image

Flygmätningar ska hitta grundvatten i Halland

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 09:17 CEST

Mot bakgrund av vattenbristen i södra Sverige ska SGU söka efter nya grundvattentillgångar i Halland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång i början av oktober med ett undersökningsområde öster om Falkenberg och ett på Laholmsslätten inom Laholms och Båstads kommuner.

Media no image

Ökad malmproduktion 2016 efter tillfällig svacka

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 16:00 CEST

Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Den svenska malmproduktionen är överlag hög, där exempelvis zink- och silverproduktionen är den högsta hittills. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

Media no image

Hållbar hantering av gruvavfall

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 11:42 CEST

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.

​Röntgen för att undersöka berget

​Röntgen för att undersöka berget

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 15:41 CEST

SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg: projektet X-MINE. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster. SGU svarar för att 3D-modellera malmkropparna i tre gruvor i Sverige, Grekland och Bulgarien.

Media no image

Förorenade havs- och sjösediment fortfarande vita fläckar på kartan

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 11:00 CEST

Bara en liten del av alla havs- och sjöbottnar med misstänkta fibersediment har undersökts – och det främst längs norra Östersjökusten. Höga halter av kvicksilver, DDT, PCB och dioxiner riskerar att spridas i ekosystemen. Därför är behovet av fortsatt inventering i hela Sverige samt utveckling av riskbedömningar och åtgärdsmetoder mycket angeläget.

Media no image

Ökad malmproduktion under 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 13:30 CEST

Svensk malmproduktion ökade åter under 2016 efter en tillfällig minskning 2015, och produktionen av zink och silver blev den högsta någonsin. Bakom utvecklingen ligger bland annat en återhämtning av metallpriserna under året, där exempelvis järn- och zinkpriserna steg med 80 respektive 70 procent.

Media no image

Goda förutsättningar att öka bildning av grundvatten på Gotland

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 13:00 CET

SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att öka grundvattenbildningen på Gotland i syfte att förstärka tillgången på dricksvatten. Resultaten pekar på goda möjligheter att öka grundvattenbildningen vid ett antal vattentäkter, främst genom infiltration.

Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 10:19 CET

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren. Det visar SGUs statistik för grundvattennivåerna i februari. Särskilt bekymmersamt är det i inre Götaland, och i östra Sverige ända upp till mellersta Norrland.

Media no image

Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 14:15 CET

Fyra områden på svensk havsbotten har identifierats som möjliga för uttag av marin sand och grus för tre svenska regioner. Det framgår av ett underlag som SGU har tagit fram i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten för att hitta tänkbart ersättningsmaterial till naturgrus och på så sätt skydda viktiga grundvattenförekomster.

​Engagerade elever i SGUs skoltävling

​Engagerade elever i SGUs skoltävling

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 07:09 CET

SGU har fått in 75 bidrag från sju skolor, där eleverna undersökt, resonerat och argumenterat för nya anläggningar i sina hemkommuner: badhus, glasskafé, skidanläggning, ny skola, park, turistanläggning m.m. I uppgiften har det ingått att ta hänsyn till de geologiska förutsättningarna på platsen samt att få in ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i de lösningar man har föreslagit. B

Media no image

God potential för koldioxidlagring i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 09:49 CET

Sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön är de svenska områden som har bäst potential för koldioxidlagring. Det visar en ny sammanställning över svenska förutsättningar för koldioxidlagring som tagits fram inom det nordiska forskningssamarbetet NORDICCS.

​Öga för geologi – ny vandringsutställning om metall och mineral i vår vardag

​Öga för geologi – ny vandringsutställning om metall och mineral i vår vardag

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 07:05 CET

Fredagen den 16 december invigs Öga för geologi på Teknikens Hus i Luleå. Det är en helt ny vandringsutställning om metaller och mineral och varför de är så viktiga – i vår egen vardag, i Sverige och i världen. Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Teknikens Hus som har tagit fram utställningen.

Media no image

Ny rapport om energimetallerna uran och torium

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 10:17 CET

Sveriges berggrund innehåller några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium. Men låga koncentrationer i de svenska fynden och svaga råvarupriser bidrar till att förutsättningar för utvinning av svenskt uran eller torium i dagsläget saknas. Detta är några uppgifter som framkommer i SGUs nya rapport ”Mineralmarknaden – tema energimetaller”.

SGUs geologimod för Minecraft – unik satsning

SGUs geologimod för Minecraft – unik satsning

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2016 06:44 CET

Nu släpper Sveriges geologiska undersökning en ny stor uppdatering av sin mod för Minecraft: BetterGeo 2.0. Modden för in mer verklighetsbaserad geologi i spelet. Tidigare har sten gjorts om till bergarter och mineral och nu är det jordarternas tur. En annan nyhet är möjlighet till återvinning av metall. SGU är en av få (enda?) myndigheter i världen som har arbetat med en mod för Minecraft.