Skip to main content

Taggar

geologi 30 siljan 11 fjällen 11 gruva 11 långban 10 dalarna 10 skärgård 10 hindens rev 9 kaisepakte 9 torne träsk 9 mjällån 9 gröntjärn 9 styggforsen 9 nothamn 9 minnesfjället 9 horns udde 9 geopark 9 skäralid 9 söderåsen 9 turism 7 Geologins Dag 7 natur 6 grundvatten 6 mineral 6 friluftsliv 6 tävling 4 populärvetenskap 4 arrangemang 4 stockholm 4 östersjön 4 söderåsen. turism 3 mineralsektorn 3 kalk 3 grotta 3 geofysik 3 dricksvatten 3 råvaruförsörjning 3 havssediment 2 sanering miljögifter 2 uddevalla 2 fossil 2 gruvbrytning 2 dricksvattenförsörjning 2 metaller 2 brunnar 2 malm och mineral 2 granit 2 vänern 2 vatten 2 vulkan 2 vattenbrist 2 skola 2 grundvattennivåer 2 hållbarhet 2 utö 2 Minecraft 2 ås 2 kalksten 2 sandsten 2 blå jungfrun 2 värmland 2 söderåsen. 2 uppsalaåsen 2 inlandsis 2 rullstensås 2 bjurälven 2 kuröd 2 lansjärv 2 förkastning 2 karstlandskap 2 dolin 2 härnökusten 2 härnön 2 strandgrotta 2 tunnelgrotta 2 urbergsrauk 2 urberg 2 klingkyrka 2 morafältet 2 moradeltat 2 alderängarna 2 bonäsfältet 2 landhöjning 2 billudden 2 gävlebukten 2 skalbank 2 skalgrusbank 2 trojeborg 2 jättegryta 2 jordskorpa 2 uppsalaslätten 1 strandvall 1 isälv 1 fyllit 1 grönsten 1 gråvacka 1 kvarsit 1 blockmark 1 restberg 1 risträskkölen 1 lansjärvförkastningen 1 orsasjön 1 sanddyn 1 dynfält 1 nordkroken 1 peneplan 1 halleberg 1 västgötska slättlandskapet 1 slättlandskap 1 vänernbassängen 1 gruvby 1 BetterGeo 1 aktiveteter 1 hydrogeologi 1 enka jobb 1 konferens 1 barn 1 forskning 1 återvinning 1 norrbotten 1 lärande 1 högstadium 1 gymnasium 1 lärare 1 skolor 1 jord 1 danmark 1 sanering 1 dataspel 1 aktiviteter 1 karttjänst 1 museum 1 naturvård 1 sågverk 1 gotland 1 bistånd 1 näringsliv 1 berg 1 spara vatten 1 arbetsmarknad 1 snäckor 1 musslor 1 bergslagen 1 järn 1 öland 1 öppet hus 1 höga kusten 1 naturresurser 1 västernorrland 1 mod 1 alvesta 1 läroplan 1 linné 1 torka 1 uppsala universitet 1 malm 1 gruvor 1 dalsland 1 göta älv 1 kattegatt 1 mineraljakt 1 förorenad mark 1 dioxin 1 naturkatastrof 1 havtorn 1 SYV 1 jordskred 1 spel 1 labyrint 1 tvätteri 1 perkloretylen 1 tetrakloreten 1 skred 1 vandringsutställning 1 geoturism 1 stenbrott 1 bunge ducker 1 dialogmöte 1 mineralstrategi 1 maringeologi 1 geologisk kartläggning 1 nytt mineral 1 ny mineralstruktur 1 långbanshyttanit 1 sgu 1 berggrundsgeologi 1 vulkanism 1 planeternas byggstenar 1 geologiska processer 1 hunnebostrand 1 skagerack 1 havsbotten 1 skredrisk 1 pentaklorfenolbaserade preparat (pcp) 1 geologi kaisepakte 1 skäaralid 1 ämnen: turism 1 geoarena 1 miljökonsekvenser 1 lerskred 1 kllimat 1 hallandsås 1 hunnebo klovor 1 viksta stentorg 1 Visa alla taggar

SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2019 10:00 CEST

Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland.

Rekordår för svensk malmproduktion 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 15:06 CEST

Malmproduktionen ökade 2018 till 81 miljoner ton, den högsta årsproduktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från SGUs årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute.

Sverige får sin första geopark

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 16:00 CEST

Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen är ett viktigt steg både för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och hur det påverkar vår natur.

SGU varnar för låga grundvattennivåer

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 13:12 CEST

Flera veckors torka har inneburit att grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. För de stora grundvattenmagasinen är läget i stort sett oförändrat med nivåer under de normala i praktiskt taget hela landet.

Kartläggning av stranderosionen i Halland

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 10:32 CET

SGUs kartläggning av stränderna i Halland visar på stranderosion vid ett antal stränder, och är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda.

Invigning av nya borrkärnearkivet i Malå

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 11:15 CET

Idag torsdag den 7:e februari invigs det nya borrkärnearkivet i Malå med större lokaler som förbättrar förutsättningarna för svensk gruvsektor.

Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 06:30 CET

Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen.

Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 10:30 CET

En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas.

Ökad koboltbrist hotar snabb grön omställning

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 10:00 CET

Den snabba globala omställningen till elfordon hotas av brist på kobolt, en viktig komponent i fordonsbatterier. Ökad återvinning och produktion i nya länder räcker inte till för att kompensera för den ökade åtgången, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

Mer kunskap och samverkan - nödvändiga steg mot en renare vattenmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 13:00 CET

Bättre kunskapsläge och ökad samverkan krävs för att nå miljömålen för en giftfri vattenmiljö. Det framgår av en ny rapport som gjorts på uppdrag av Miljömålsrådet, där ett antal prioriterade områden i miljöarbetet med förorenade sediment pekas ut.

Unik geologi bakom lovande grundvattenfynd i Östersund

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 09:00 CEST

SGU har kartlagt en ny stor grundvattenförekomst i berget kring Locknesjön som kan vara intressant för Östersunds framtida vattenförsörjning. Det framgår av en ny SGU-rapport som beskriver grundvattentillgången i berggrunden vid Locknesjön.

Kartläggning av Hallands stränder

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 15:18 CEST

SGU kartlägger under hösten Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland, som ett led i att förbättra klimatanpassningen i regionen.

Nya tänkbara områden för framtida vattentäkter på Öland

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 09:56 CEST

Analysen av flygmätningarna över Öland visar på ett antal platser med bra förutsättningar för grundvattenuttag. Det framgår av en ny SGU-rapport, där resultaten av SkyTEM-mätningar har kompletterats med data från bland annat borrningar.

Fortfarande viktigt att spara på dricksvattnet

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 11:30 CEST

Efter sommarens torka har vi nu haft några dagar med regn och svalare väder på en del håll i landet. Men vi måste fortfarande spara på dricksvattnet. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga i de små grundvattenmagasinen och det kan dröja innan de fylls på igen.

SGU lanserar internationellt utbildningsprogram om gruvor och miljö

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:15 CEST

Flera afrikanska myndigheter deltar i SGUs utbildning om gruvor och miljö, ett viktigt ämne såväl i Europa som Afrika. Satsningen går av stapeln i Malå i höst och finansieras av Sida.

SGU utökar och utvecklar i Malå

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 09:00 CEST

SGU har tecknat ett avtal med fastighetsbolaget Malå Geoscience Förvaltning AB om att bygga ut det nationella borrkärnearkivet i Malå med 4000 kvadratmeter, samt att förlänga det befintliga hyresavtalet med tio år.

Helikopter letar grundvatten i Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 12:37 CEST

SGU ska leta efter nya grundvattentillgångar i området med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång tidigast den 15 juni, beroende på väderlek.

Sjunkande grundvattennivåer

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:43 CEST

SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden

Flygmätningar letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 13:00 CEST

Mot bakgrund av grundvattenbristen de senaste åren ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång 28 maj över östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern.

Liten risk för vattenbrist i sommar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:00 CET

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.