Skip to main content

Beredningsärende om SKBs ansökan om att utforska kontinentalsockeln utanför Forsmark

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 15:40 CEST

På uppdrag av regeringen har SGU berett en ansökan från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) om att utforska kontinentalsockeln inom allmänt vatten utanför Forsmark i Östhammars kommun, Uppsala län. Bakgrunden är att SKBs anläggning för förvaring av låg och medelaktivt driftavfall från Sveriges kärnkraftverk behöver utökas.

Ärenden faller inom lagen för kontinentalsockeln (1966:314) och SGUs uppdrag har omfattat att hämta underlag, remittera till berörda myndigheter och ge eget yttrande med förslag till beslut.

De synpunkter som kommit fram har i huvudsak infogats i SGUs förslag till beslut. Ingen av remissinsatserna har haft någon erinran mot att undersökningarna görs. SGUs samlade bedömning är också att undersökningsverksamheten inte kommer att påverka de olika förhållandena i området i märkbar omfattning.

I förslaget poängterar vi bland annat vikten av att SGU får kopior av all geologisk och geoteknisk information från svenskt kontinentalsockelområde, såväl rådata som tolkningar och sammanställningar. På samma sätt ska Sjöfartsverket få kopior av alla hydrografiska data.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy