Skip to main content

Fynd med guld, koppar och molybden vann "SM i mineraljakt"

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 11:37 CET

 

Prisutdelningarna för 2013 års Mineraljakt har just ägt rum. Som vanligt har överraskande fynd gjorts på flera platser, där ett fynd från älvsbyn med guld, koppar och molybden gav vinnaren ett förstapris på hela 100 000 kronor. För första gången har prislistan omfattat hela Sverige, till skillnad från de tidigare länsvisa prislistorna.

Under årets mineraljakt har prover från femton län inkommit. Intressanta fynd av exempelvis koppar har främst inkommit från Norrbotten, Västerbotten och Gävleborgs län. Uppseendeväckande höga halter av sällsynta jordartsmetaller har hittats i Norrbotten, liksom ett rikt blockfynd av zinkblände.

- På förstaplatsen hamnade ett mycket intressant, stort, blockfynd från Älvsbyns kommun. Det är mineraliserat med främst guld, koppar och molybden i en vulkanisk bergart som ofta uppträder i stora utbredningar. Vinnaren fick ensam Norrlandsfondens stora pris på 100 000 kronor, berättar Leif Bildström, projektledare för Mineraljakten på SGU.

Intresset kring Mineraljakten ökar, och frågor som rör geologi är många från allmänheten. Närmare tusen prover har inkommit och flera intressanta fynd har gjorts, en del från ställen där fynd tidigare inte är kända. Mineraljakten har i år arrangerats med stöd från LKAB och Boliden, Norrlandsfonden, SGU samt kommuner. Trots en ekonomiskt begränsad marknadsföring har 75 nya mineraljägare har tillkommit i årets tävling. I huvudsak kommer de nya mineraljägarna från landets sydligare delar. Sedan två år tillbaka omfattar Mineraljakten hela Sverige.

Mineraljakten är inte bara ett viktigt komplement till den yrkesmässiga prospekteringen. Den är också något av en vägledning inför ungdomars vidareutbildning till yrkeslivet genom att den ger en allmänt större kunskap om geologi, gruvor samt användning av mineral och metaller i vårt samhälle. Många mineraljägare har genom åren fått anställning genom sin hobby!

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera