Skip to main content

​Kritiska mineral, det livsviktiga vattnet och virtuell geologi

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 07:23 CEST

Virtuell fältkurs i geologi - en av de nya övningarna på Geologisk.

Tre nya övningar och skoltävling på den digitala skolportalen Geologisk. Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som vill sätta fokus på de många gånger aktuella frågor där en grundförståelse för geologi skapar bättre beslutsunderlag.

Geologisk vänder sig till årskurs 7-9 och gymnasiet . I olika övningar ska eleverna med hjälp bakgrundsmaterial, bilder, filmer och länkar gräva fram fakta men också diskutera komplexa frågeställningar. Nu har Geologisk utökats med tre ytterligare övningar och en skoltävling om samhällsplanering.

– Med de tre kompletterande övningarna får vårt material ytterligare djup. Även tävlingen är utformad som en övning, där eleverna får resonera kring många olika faktorer och intressen, säger Kaarina Ringstad, projektledare vid SGU.

En av de nya övningarna handlar om de material som EU har definierat som kritiska. Förutom att få en insikt i hur många olika metaller och mineral vi dagligen använder i den teknik och de saker vi omger oss med, visar övningen också hur beroende och sårbara vi är när det gäller tillgången på metaller och mineral.

I en annan ny övning får eleverna göra flera laborationer med vatten, vår viktigaste naturresurs. Det handlar om markens filtrerande förmåga, pH och övergödning. Eleverna får också fundera kring vattnets sårbarhet, hur förändringar i grundvattnet kan påverka samhället och hur klimatförändringar kan påverka tillgången på grundvatten.

Nytt är också en virtuell fältkurs i geologi, där eleverna använder Google Earth för att besöka geologiska platser. I övningen ingår att på olika sätt beskriva och förstå det man ser.

I skoltävlingen utmanas eleverna att planera för en ny, valfri anläggning i sin hemkommun: hur påverkar de geologiska förutsättningarna på platsen anläggningen, vilka olika intressen kan finnas kring hur den aktuella marken ska användas och vad innebär anläggningen för miljön. Sista datum för att lämna bidrag är den 1 december.

En webbplats om geologi och samhälle
Geologisk är kostnadsfritt och består av tre teman med nu totalt tretton övningar som övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller filmer och länkar med koppling till framtidens arbete och studier. Pedagoger kan enkelt integrera dessa frågor i sin undervisning och även arbeta tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare. Geologisk är en del i SGUs satsning på att öka kunskapen om geologins betydelse för samhället. Direktlänk till Geologisk: www.sgu.se/geologisk

För mer information, kontakta
Kaarina Ringstad, kaarina.ringstad@sgu.se, 018-17 92 38
Pontus Westrin, pontus.westrin@sgu.se, 018 -17 90 72
Johannes Innala, extern projektledare KKM, johannes.innala@kkm.se, 070-492 01 96

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.