Skip to main content

Nu koras vinnaren i Norrbottens Mineraljakt

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 13:30 CET

Nu har det återigen blivit dags att kora vinnarna i Mineraljakten. Den första december koras 2011 års vinnare i Norrbottens län, Ragnar Hjärtberg från Pajala. Han har hittat kopparförande block i ett område strax norr om Jupukka och belönas med 8000 kronor. Prisutdelningen går av stapeln på Glada Kocken, Repisvaara, Gällivare klockan 13.30.

Årets vinnare i Norrbottens län, Ragnar Hjärtberg från Pajala, har hittat ett flertal kopparförande block i området strax norr om berget Jupukka. Mineraliseringen består av kopparkis, azurit och malakit som uppträder i en magnetisk basalt. Fyndet har gjorts i ett nyligen markberett område inom Northland Resources undersökningstillstånd. Trots den relativt låga halten, 0.31% Cu, i det inskickade provet, visar block på plats högre halter. Fyndet rankas högt eftersom det är ett nyfynd och påvisar närvaro av en kopparmineralisering inte tidigare känd. För detta belönas han med 8 000 kr.

Andrapristagaren Sören Marklund från Arjeplog, har gjort flera fynd i Radnejaurområdet strax öster om Arjeplog. Området är sedan tidigare känt som kopparförande men Sören har gjort nya blockfynd som indikerar närvaron av fler kopparmineraliseringar. Han belönas för de fynd han gjort Lilla Sågberget (0.89 procent koppar) och Svannäs (1.13 procent koppar). Mineraliseringen består av kopparkis, azurit, malakit impregnation i alkalibasalt,  i Svannäs starkt epidotomvandlad  med bornit. Bägge fynden har gjorts längs nybrutna skogsvägar. Han belönas med 6000 kr.

Ola Uvén i Vittangi belönas med 5 000 kr för det blockfynd han gjort i Paurankinsivu, en mil norr om Svappavaara. Blocket består av en grå vulkanit med malakitfläckar, bornit samt gles ojämn impregnation av kopparkis. Fyndet gjordes i ett nytt skogshygge 120 meter från en skogsväg. Fyndet utvidgar ett redan känt område med koppar- och guldmineraliserade block. Analyserna visar halter på 1.59 procent koppar och 1 gram per ton guld.

Övriga pristagare är Kari Mäkitalo, Kurravaara, som får 4 000 kronor för kopparblock i Pikse norr om Kurravaara, Ursula Lindvall, Kalix, som får 3 000 kronor för block med hydrotermalomvandlad bergart med mangan och molybden 6 km nordväst om Kalix samt Caroline Hallsten, Sala, som får 2000 kronor för ett mycket vackert titanitfynd strax utanför Vittangi samhälle.

Årets ungdomspristagare fann koppar

Ungdomspristagare blev Joel Hiltunen för ett kopparblock strax norr om Junosuando och för det belönas han med 2 000 kr.

Den 5 december koras vinnaren i Södra Norrlands Mineraljakt i Järvsö och den 7 december koras vinnaren av Västerbottens Mineraljakt i Norsjö.

För mer information kontakta:
Jan-Anders Perdahl, projektledare, SGU, tel. 0953-34608, e-post: jan-anders.perdahl@sgu.se

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera