Skip to main content

Ny bok om geologisk naturvård i Europa

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 07:55 CET

I berget och landskapet runt oss finns berättelsen om Jordens historia. Geologisk naturvård handlar om att bevara platser där denna historia är extra tydlig så att vi och kommande generationer kan ta del av detta vårt geologiska arv. I boken ”Geoheritage in Europe and its conservation” ges en samlad bild av geologisk naturvård i Europa. 

Berättelsen om Jorden finns rakt under våra fötter: berget och landskapet är minnen av Jordens och vår historia. Eller för att använda en modern liknelse – de enda inspelningarna av Jordens och livets dramatiska utveckling finns i de geologiska bildningarna runt oss!

Syftet med geologisk naturvård är att för nuvarande och kommande generationer bevara de platser där berättelsen om Jorden blir synlig, liksom de platser där geologin erbjuder oss spektakulära upplevelser och där sambanden med ekologi och kulturhistoria visas.

I denna bok redovisas geologins plats inom naturvården per land i 37 av Europas länder. Lagar, riktlinjer, metoder för inventering m.m. tas upp här, liksom hur man arbetar inom de olika länderna med att ge värdefulla platser ett lagligt skydd och på vilka grunder man väljer ut de platser som ska skyddas och mycket mera.

Organisationen ProGEO, som har gett ut boken, har också ett mer övergripande syfte: att skapa en samsyn och gemensamma riktlinjer för att kunna skydda vårt geologiska arv i hela Europa. Kan vi lära av varandra och arbeta efter gemensamma riktlinjer ökar också möjligheter att få in en helhetssyn i naturvården i stort, där geologi är en av flera faktorer som måste vägas in.

Det här är den första boken i sitt slag – ett första steg för att synliggöra situationen i Europa. Den är för dig som på ett eller annat sätt arbetar med naturvård eller geologiska naturvärden. Mer information får du från SGU, www.sgu.se och telefon 018-17 00 00.

 

Mer om ProGEO

ProGEO, The European Association for the Conservation of the Geological Heritage, är en organisation som arbetar för gemensamma riktlinjer inom geologisk naturvård (eng. geoconservation). SGU är medlem i ProGEO. Dess medlemmar är företag, myndigheter och enskilda personer med intresse för geologiskt naturvärn.

----------------------------------------------------------------

Kontaktperson: Sven Lundqvist, SGU och ProGEO, sven.lundqvist@sgu.se, tel. 018-17 9

Mer information om boken finns även på http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/nyheter/nyheter-2013/geologisk-naturvard-i-europa.html

 

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy