Skip to main content

SGU kartlägger geologin i norra Västerbotten och Norrbotten

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 14:31 CEST

Stora delar av Norrbotten och i viss mån i Västerbotten är ännu ”vita områden” på den geologiska kartan.  Därför startar i sommar Sveriges geologiska undersökning, SGU, ett karteringsarbete för att ge bättre kunskap om geologin i området. Fältarbetet, som omfattar kartläggning av berggrunden, geofysiska mätningar och geokemisk undersökning av moränen, satte igång sista veckan i juni 2012 och pågår under flera år. Arbetet ingår som ett första steg i den kommande nationella mineralstrategin.

Här finns Sveriges äldsta berggrund, den arkeiska, som är äldre än 2,5 miljarder år och de något yngre 2,4 – 1,9 miljarder år gamla vulkaniska och sedimentära bergarterna. De senare bildades under den period då de tidiga livsformerna började etablera sig på allvar då de blågröna algerna precis börjat bygga upp vår syrerika atmosfär, cirka två miljarder år innan världen såg de första dinosaurierna.

Kartläggningen syftar till att ge bättre förståelse för geologin i ett område där det saknas detaljerad geologisk information, vilket bland annat är värdefullt för framtida prospektering. Samtidigt ger projektet också möjlighet att utveckla geovetenskapliga undersöknings- och mätmetoder. För att få en sammanhängande bild av berggrunden, som bara är blottad till en liten del, och de olika bergartsleden på djupet så kommer moderna geofysiska mark- och flygmätningar att användas. I sommar görs bland annat seismiska undersökningar längs en sträcka mellan Kiruna och Vittangi i Norrbotten, vilket sker i samarbete med Uppsala universitet.

SGU kommer också att utföra markgeokemiska provtagningar i syfte att framställa ett geovetenskapligt underlag för naturliga bakgrundsvärden av olika huvudelement (vanliga grundämnen i berggrunden), spårämnen, pH-status och försurningsresistens i marken.

Efterfrågan på geologisk information, och förståelse för hur den kan komma användas, har ökat kraftigt under de senaste åren, och därför är bättre kunskap om områdets geologi till stor nytta för samhället. Resultat från kartläggningen kan komma att användas i samband med frågor om grundvatten och markföroreningar, samhällsplanering, utveckling av infrastruktur och gruvnäring.

Karteringsarbetet i Norrbotten och Västerbotten görs som ett första led i Sveriges mineralstrategi, som ska publiceras senare i år. SGU deltar tillsammans med industrin i detta arbete som leds av Näringsdepartementet.

För mer information, kontakta:
Leif Björk, Kajsa Hult eller Madelen Andersson, tel. 018- 17 90 00 (eller via mail fornamn.efternamn@sgu.se).

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. 16-17 oktober 2012 arrangerar SGU GeoArena - www.geoarena.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.