Skip to main content

Dokument

Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus
Inbjudan till pressträff på FEM, en av Europas största konferenser om gruvor och prospektering
Program för Grundvattendagarna 16-17 oktober 2013 i Lund
Múlajökull, Iceland — home of the world’s only known active drumlin field

En poster om världens enda idag aktiva drumlinfält, vid Múlajökull, Island

Beredningsuppdrag angående vindkraftverk utanför Falkenberg

På uppdrag av regeringen har SGU berett en ansökan från Favonius AB om förnyat tillstånd att utforska havsbottnen utanför Falkenberg.

Uppdrag att bereda ansökan för utläggning av en undervattenskabel utanför svensk territorialgräns

Uppdrag att bereda en ansökan från Affärsverket svenska kraftnät om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggning av en undervattenskabel på kontinentalsockeln utanför svensk territorialgräns

Uppdrag-Kartlägga Sveriges grundvattentillgångar

Regeringens uppdrag till Sveriges geologiska undersökning SGU att utifrån befintlig information kartlägga Sveriges grundvattentillgångar och analysera möjligheterna att utveckla en kunskapsbas över dessa.