Media-no-image

Välkommen till Sveriges största karriärmässa för offentlig sektor

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:21 CEST

För andra gången arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting och Framtidsverket Framtidsmässan. Framtidsmässan är Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor.

SKL och Framtidsverket arrangerar Framtidsmässan på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år finns ett femtiotal arbetsgivare och organisationer representerade och mässan förväntas besökas av 2000-3000 studenter från hela Sverige.

Förutom att arbetsgivare ställer ut, där alla måste ha med sig ett konkret erbjudande, till exempel jobb, examensarbete eller praktik kommer också Alex Schulman och Sigge Eklund leda samtal på Stora scenen och Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, leda utfrågningar i Heta stolen.

På stora scenen kommer bland andra Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby och Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborgs stad att diskutera behovet av att rekrytera akademiker till offentlig sektor. Visions ordförande Veronica Karlsson och Jonas Kullberg, personaldirektör i Landstinget Blekinge med flera diskuterar hur du får ditt första jobb och bland andra Per Karlsson, enhetschef Migrationsverket och Åsa Steen, utvecklingschef i Sundbybergs stad diskuterar karriärmöjligheter i offentlig sektor.

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Datum och tid: 21 april och mässan pågår mellan klockan 9:30 och 16:00

Programmet för mässan

Vänligen medtag presslegitimation
Välkommen!

Kontakt

Christina Grapenfelt, SKL
070-536 77 15
christina.grapenfelt@skl.se

Philip Wöllner, Framtidsverket
072-534 91 00
philip@framtidsverket.com

Pressjour
08-452 71 01

​För andra gången arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting och Framtidsverket Framtidsmässan. Framtidsmässan är Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor.

Läs vidare »
Qmvw46qwg9zaatojfqgs

Bra satsningar på välfärden i vårpropositionen

Nyheter   •   2015-04-15 12:45 CEST

​SKL välkomnar de satsningar som görs i välfärden. Äldreomsorgen och skolan är de områden som får mest pengar.

H3fkflziune3coiwoeju

Ökad samverkan för barn och unga

Nyheter   •   2015-04-15 09:30 CEST

​Samverkan mellan psykiatrin övrig hälso- och sjukvården samt den sociala barn- och ungdomsvården ökar. Det framgår av årets Öppna jämförelser.

P8gzfgif4uyekjoftmyg

Feriejobben för unga ökar i kommuner och landsting

Nyheter   •   2015-04-15 09:25 CEST

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. SKL:s prognos pekar mot minst 85 000 feriejobb, vilket är 5 000 fler jämfört med förra året.

N4eyd9vrzi8teh7kbr4s

Äldre känner sig trygga på akuten

Nyheter   •   2015-04-14 14:05 CEST

Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer. Mest positiva är de allra äldsta. Det visar den nationella patientenkäten.

Media-no-image

Nästan alla kommuner använder Facebook

Nyheter   •   2015-04-14 14:00 CEST

Allt fler kommuner använder Facebook och antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013. Det visar en ny mätning från SKL.

– Det är intressant att se att allt fler medborgare väljer att följa kommuner och landsting på Facebook. Det visar att kommuner och landsting har hittat en engagerande mix av innehåll som människor är intresserade av att följa, säger Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör, Sveriges Kommuner och Landsting.

De kommunala Facebooksidor som har flest följare kännetecknas av ett varierat innehåll. Dessa sidor har inlägg med tydlig lokal anknytning och personligt tilltal varvat med samhällsnyttig information. Facebooksidor med varierat innehåll väcker ett större engagemang i form av delningar och gillare än sidor som enbart publicerar samhällsinformation.

Antalet gillare har fördubblats

Antalet kommuner som har en Facebooksida för organisationen (det vill säga som inte är inte knuten till en specifik verksamhet) har ökat från 186 till 214 sedan 2013. Det innebär att drygt 70 procent av alla kommuner använder Facebook på det sättet.

Samtidigt använder över 95 procent av kommunerna Facebook för någon av sina verksamheter, exempelvis turism, bibliotek, rekrytering, eller fritidsgårdar.

Antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013 till i genomsnitt 1500 personer.

Varierat innehåll

Den vanligaste typen av innehåll som publiceras är nyheter och samhällsinformation. Näst vanligast är inlägg om händelser och aktiviteter som ska äga rum i kommunen.
De inlägg som flest personer gillar, kommenterar eller delar är bilder på omgivningarna i kommunen vid årstidsväxlingar. Nästan lika populärt är inlägg om personer eller lag från orten som vunnit någon form av utmärkelse inom idrott eller andra områden.

Allt fler följer landstingen på Facebook

Antalet som följer ett landsting eller en region på Facebook har ökat med i genomsnitt tre gånger, till i genomsnitt 1200 personer. Majoriteten av innehållet är marknadsföring av landstinget som arbetsplats eller av olika aktiviteter som landstinget erbjuder samt platsannonser.

Fakta om undersökningen

De tio kommuner som har flest följare per invånare (under mars månad):

 • Har publicerat i genomsnitt 24 inlägg under mars månad.
 • Har fått mest engagemang för bilder med vårtema.
 • Näst mest engagemang för inlägg som uppmärksammar personers och idrottslags utmärkelser.
 • På tredje plats kommer lokala händelser och lokal historia

De tio kommunerna med högsta antalet följare per invånarantal:

Malung-Sälens kommun
Övertorneå kommun
Arvidsjaurs kommun
Arjeplogs kommun
Dorotea kommun
Storfors kommun
Norbergs kommun
Sölvesborgs kommun
Karlstads kommun
Munkfors kommun

Så genomfördes undersökningen

För kommunerna: Undersökningen består av tre delar. Först en genomgång av alla kommuner om de har en sida eller inte samt antal följare. Efter det en genomgång av innehållstyper som publicerats under mars månad 2015, av ett slumpmässigt urval på 25 kommuner bland den övre hälften av kommuner med mest följare per invånare. Och slutligen en genomgång av de tre mest populära inläggen under mars månad från både de 10 kommuner som har flest följare på Facebook och de 10 kommuner med flest följare per invånare.

För landstingen: Undersökningen visar att samtliga landsting och regioner använder Facebook för verksamheter och olika frågor. Landstingen i Stockholm, Västmanland och Kalmar har valt att inte använda en sida för organisationen. Antalet följare för de landsting som har en sida för landstinget, har i genomsnitt ökat med tre gånger jämfört med mätningen i november 2013.

Läs vidare

Tidigare undersökningar om sociala medier

SKL:s arbete med sociala medier

Kontakt

Martin Stockenstrand
Kommunikatör
070-311 47 30
martin.stockenstrand@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

​Allt fler kommuner använder Facebook och antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013. Det visar en ny mätning från SKL.

Läs vidare »
N4eyd9vrzi8teh7kbr4s

Äldre känner sig trygga på akuten

Nyheter   •   2015-04-14 10:29 CEST

Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer. Mest positiva är de allra äldsta. Det visar den nationella patientenkäten.

Qmvw46qwg9zaatojfqgs

Efterlängtat beslut om nya bullerregler

Nyheter   •   2015-04-13 09:39 CEST

​Att regeringen har beslutat om en ny förordning för trafikbuller är bra. Beslutet kan bidra till att det byggs fler bostäder.

N4eyd9vrzi8teh7kbr4s

Ändra lagen för patienternas säkerhet

Nyheter   •   2015-04-10 10:36 CEST

Ändra lagen så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan få en samlad bild av patientens läkemedel. Idag riskerar patienter att utsättas för felbehandling och andra konsekvenser.

Media-no-image

Stor vilja bland kommuner att öka byggandet

Blogginlägg   •   2015-04-09 16:57 CEST

Det finns en stor vilja bland kommunerna att öka bostadsbyggandet, men de kan inte göra det själva.

Hyresgästföreningen skriver i ett debattinlägg (9/4) att kommunerna måste ta sitt bostadsansvar på allvar. Det gör de.

En studie som Sweco har gjort på uppdrag av SKL visar att 25 tillväxtkommuner har färdiga detaljplaner för nästan 72 000 bostäder. Men det börjar bara byggas närmare 14 000 bostäder per år i dessa kommuner. Planberedskapen är alltså generellt sett god.

Det som krävs är snabbare byggstarter. Kommunerna har själva bland annat ett ansvar att bedriva en aktivare markpolitik. Fler behöver anvisa mark till flera olika byggföretag. När byggandet sprids mellan olika aktörer kan fler byggen starta samtidigt. Men det är fel att tro att kommunerna kan göra allt på egen hand.

Det finns till exempel många attraktiva lägen där kommunerna vill planera för nya bostäder, och där byggen med säkerhet kan starta snabbt, men onyanserade statliga regelverk om buller, riksintressen och strandskydd sätter stopp.

De finansiella regelverken måste ses över

Ytterligare en viktig faktor för att få snabbare byggstarter är att utbyggnaden av statlig infrastruktur matchas bättre med byggprocessen. Det är också avgörande att fler invånare får större möjligheter eller ökade incitament att efterfråga det som byggs. Efterfrågan hämmas av de finansiella regelverken. De behöver ses över och förändras.

2011 års nya lagstiftning för de kommunala bostadsbolagen ställer krav på affärsmässighet. Det innebär begränsningar för kommunerna att inrätta stöd till nyproduktion. På svagare bostadsmarknader är det särskilt svårt för allmännyttan att möta invånarnas behov av nya bostäder.

Det finns en stor vilja bland kommunerna att bidra till att det byggs fler bostäder. Men de delar ansvaret för bostadsbyggandet med staten och byggbranschens aktörer. Ingen part kan pekas ut som ensamt ansvarig. Alla måste dra sitt strå till stacken för att invånarna ska få tillgång till bostäder som de behöver och efterfrågar.

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dagensarena.se, 2015-04-09.

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01

Det finns en stor vilja bland kommunerna att öka bostadsbyggandet, men de kan inte göra det själva.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

21 Apr 09:30

Välkommen till Sveriges största karriärmässa för offentlig sektor

2015-04-21, 09:30 - 16:00
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • elinfi.bvhylvzjocyrnsson@siolwkl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claes.bertilson@skl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • sctfnhirqxenqse.iwtingjyplvulov@skl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida