Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

Nyheter   •   2015-03-03 14:44 CET

Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. Den breda ansatsen är bra.

P8gzfgif4uyekjoftmyg

Hovrättsdom friar chefer

Nyheter   •   2015-03-03 12:47 CET

Hovrätten i Sundsvall har idag meddelat en friande dom i brottsmålet där två chefer i Krokoms kommun åtalats för arbetsmiljöbrott. Domen förtydligar gränserna för chefers arbetsmiljöansvar.

Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Ta bättre hand om svårt sjuka äldre

Blogginlägg   •   2015-03-03 11:12 CET

​Äldreomsorgen i Sverige är väl utbyggd och sjukvårdssystemet är internationellt sett framstående. Därför är det angeläget att även vården av de mest sjuka äldre fungerar så bra som möjligt.

Media-no-image

Vad gör försteläraren – konferens om karriärvägar i skolan (Malmö)

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:33 CET

Idag finns cirka 12 000 förstelärare och lektorer i Sverige. Alla har olika uppgifter och ansvar. På en konferens i Malmö arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och Friskolornas Riksförbund utbyter skolans huvudmän erfarenheter och diskuterar hur man kan arbeta för att förstelärarnas och lektorernas arbete ska ge största möjliga nytta för skolverksamheten och elevernas målupp­fyllelse.

I samband med konferensen presenterar Skolverket rapporten "Vad gör försteläraren".

Plats: Malmö Börshus
Datum:
5 mars
Tid:
10.00-15.00

Hela programmet

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

KONTAKT

Ulrika Wallén
08-452 76 03
ulrika.wallen@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

Idag finns cirka 12 000 förstelärare och lektorer i Sverige. Alla har olika uppgifter och ansvar. På en konferens i Malmö arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och Friskolornas Riksförbund utbyter skolans huvudmän erfarenheter och diskuterar.

Läs vidare »
Media-no-image

Lär av varandra i stället för att kritisera

Blogginlägg   •   2015-02-23 16:54 CET

Ulla Hamilton (DS 12/2-15) går som tf VD för Friskolornas Riksförbund till hårt angrepp mot de kommunala skolorna. Det är tråkigt och dessutom är kritiken fel i sak.

Att en del friskolor har bra resultat är känt. Kommuner lär gärna av framgångsrika friskolor. Det är också därför vi bjuder in ledare och talare – bland annat Ulla Hamilton – till Skolriksdagen i april.

Men som Ulla Hamilton borde veta, så presterar många kommunala skolor bättre än de flesta friskolor. Det finns även problem av olika slag i såväl kommunala skolor som i friskolor. Den enda rimliga slutsatsen jag kan dra av detta är att vi behöver samarbeta, inte kritisera varandra.

Skolinspektionens rapport om kvalitetsarbete – som Ulla Hamilton lyfter fram i sin debattartikel – kan inte heller göra anspråk på att presentera hela sanningen. Rapporten analyserar främst hur skolorna följer vissa regelverk, inte resultat av verksamheten.

SKL och Friskolornas riksförbund har ett nära samarbete och driver frågor som är angelägna för alla huvudmän. Från SKL:s sida anser vi att detta har varit viktigt. Vi har nämligen samma mål: alla skolor ska vara bra skolor. Just med dessa ord inledde vi tillsammans Skolans Ledarkonvent, som vi arrangerade i höstas.

De senaste årens skolutveckling visar på höga ambitioner bland de kommunala huvudmännen att utveckla såväl ledning och styrning som dialog med lärarna och undervisningen på skolorna. Ett exempel på detta är att var tredje kommun fattat beslut om att gå med i vår matematiksatsning PISA 2015. Hela satsningen handlar om att lära av varandra och att ärligt lyfta fram sina brister. Just det tror vi är vägen framåt för den svenska skolan.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dagenssamhalle.se, 2014-02-23.

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01

Ulla Hamilton (DS 12/2-15) går som tf VD för Friskolornas Riksförbund till hårt angrepp mot de kommunala skolorna. Det är tråkigt och dessutom är kritiken fel i sak.

Läs vidare »
P8gzfgif4uyekjoftmyg

Minskade rekryteringsbehov om fler jobbar mer och längre

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 16:52 CET

Mer än en halv miljon nya medarbetare behövs i välfärden de närmaste tio åren. Men behoven kan minska med 20 procent om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar till 65 år.

P8gzfgif4uyekjoftmyg

Så kan vi möta välfärdens rekryteringsutmaningar

Blogginlägg   •   2015-02-23 12:39 CET

Välfärden behöver närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden. För att möta rekryteringsbehovet behöver fler jobba mer och längre.

P8gzfgif4uyekjoftmyg

Nio strategier för att möta lärarbehovet

Nyheter   •   2015-02-20 14:01 CET

Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

P8gzfgif4uyekjoftmyg

Allt fler vill bli lärare

Nyheter   •   2015-02-20 13:00 CET

Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Viktigt med dialog om åtgärder för integration

Nyheter   •   2015-02-19 15:29 CET

Det är positivt att regeringen vill verka för en bättre integration. Alla kommuner tar emot flyktingar och det behöver öka. Då krävs att staten tar sitt ansvar i större utsträckning.

Kommande evenemang 1 evenemang

05 Mar 10:00

Konferens om karriärvägar i skolan

2015-03-05, 10:00 - 15:00
Malmö Börshus

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • elin.bjornsson@skl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claes.bertilson@skl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • qipwgqdlarirene.kotingxipxloydv@cjsknel.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida