Media-no-image

Fler feriejobb i landstingen

Nyheter   •   2014-11-21 11:57 CET

Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Feriejobb sommaren 2014 (PDF, nytt fönster)

– Det stora intresset för feriejobben är glädjande. Det är positivt att kommuner och landsting bidrar till att många unga får arbetslivserfarenhet. Feriejobben är också ett bra sätt för arbetsgivarna att visa upp alla de spännande jobb som finns i välfärden, säger Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

Sommaren 2014 feriejobbade 78 000 ungdomar i kommuner och landsting. Det är en liten minskning jämfört med året innan, vilket kan förklaras med att ungdomarna fick andra sommarjobb, att ungdomskullen minskar samt med högre löner i en del kommuner, vilket leder till något färre platser. Inom landstingen ökade platserna från 2 000 till 3 000.

Större efterfrågan än tillgång

Ung man som feriejobbar på ett äldreboende pratar med en gammal man.

Trots det stora antalet feriejobb, är efterfrågan på jobben mycket större än tillgången. Totalt fick 53 procent av alla som sökte ett feriejobb/feriepraktik. I kommunerna var andelen 60 procent och i landstingen 12 procent.

– Utan tvivel vill fler ungdomar ha feriejobb. Att ökningen är så stor inom landstingen visar på stor potential. Det är förstås viktigt att arbetsuppgifterna är meningsfulla och det finns handledare som ger bra introduktion. En utmaning är att sporra killar till traditionellt kvinnliga yrken och det omvända, säger Håkan Sörman.

Två tredjedelar av kommunerna och samtliga landsting/regioner har en strategi med feriejobben som framför allt syftar till att marknadsföra kommunen som arbetsgivare och att ge unga en första introduktion på arbetsmarknaden. Andelen kommuner som anger att de har en strategi ökar några procentenheter varje år.

Läs vidare

Goda exempel på feriejobb (PDF, nytt fönster)

SKL:s arbete med ungas sysselsättning

Sveriges Viktigaste Jobb

Hämta högupplöst bild på Sörman

Kontakt

Tor Hatlevoll
Utredare
08-452 79 69, 070-617 79 69
tor.hatlevoll@skl.se


Pressjour
08-452 71 01

Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 16:18 CET

Sveriges Kommuner och Landsting delar hållningen om att ideella kvinnojourer ska undantas från upphandlingsreglerna. De oklarheter som råder kring det rättsliga läget måste utredas, skriver SKL:s Lennart Gabrielsson i en replik.

Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. När kommuner upphandlar skyddade boenden är risken stor att delar av kvinnojourernas verksamheter slås ut. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför i politisk enighet tagit ställning i frågan. Kvinnojourer som är ideella organisationer ska så långt möjligt inte behöva genomgå formellt upphandlingsförfarande.

SKL anser vidare, i linje med det, att det ska vara möjligt att särbehandla icke vinstsyftande organisationer i offentlig upphandling, samt att det enligt kommande EU-direktiv ska föras in i den svenska upphandlingslagstiftningen.

SKL delar debattförfattarnas analys, att vi står inför en situation där kompetens som byggts upp under decennier inom kvinnojoursrörelsen kan komma att gå till spillo. Stöd och skydd till kvinnor och barn kan inte betraktas som något som går att upphandla som vilken vara som helst. Detta skulle vara en förlust för hela samhället.

SKL vill även framhålla att det finns ett tredje alternativ för våra medlemmar. Var femte av de skyddade boendena drivs i kommunal regi. Där möter våldsutsatta kvinnor och barn välutbildad och erfaren personal som samtliga arbetar för avtalsenliga löner som är pensionsgrundande, på reglerad arbetstid, med anställningstrygghet, handledning och möjlighet till vidareutbildning.

Oklarheter kring det rättsliga läget måste utredas

SKL kommer att sitta ner i samtal med Socialstyrelsen, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) nästa vecka för att fortsätta de diskussioner som inleddes med Socialstyrelsen under Almedalsveckan. De oklarheter som råder kring det rättsliga läget måste utredas.

Samhället har inte stått förberett och rustat för att ta hand om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. Denna brist har kvinnojourerna tagit hand om sedan 70-talet. Fortfarande så står jourerna för majoriteten av det skydd som finns att erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn. Verksamheterna har byggts upp under decennier med ett stort inslag av frivilligt och obetalt arbete. Kunskapsnivån är generellt mycket hög.

Att gå ut i regelrätta upphandlingar innebär risk för ett förlorat fokus på de våldsutsatta. Situationen är unik och går inte att jämföra med något annat område. Vi talar om en genomgripande strukturomvandling som kan innebära stora negativa konsekvenser för stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn.

Lennart Gabrielsson
1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dn.se/debatt, 2014-11-20.

KONTAKT

Pressjour
08-452 71 01

​Sveriges Kommuner och Landsting delar hållningen om att ideella kvinnojourer ska undantas från upphandlingsreglerna. De oklarheter som råder kring det rättsliga läget måste utredas, skriver SKL:s Lennart Gabrielsson i en replik.

Läs vidare »
Media-no-image

Det behövs ett tekniksprång

Blogginlägg   •   2014-11-20 13:51 CET

Det behövs 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur i kommuner och landsting.

De närmaste tio åren kommer välfärdens offentliga arbetsgivare att behöva rekrytera närmare en halv miljon nya medarbetare. Teknisk nyckelkompetens är avgörande för kvaliteten i den service som kommuner och landsting erbjuder. 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur behövs till kommuner och landsting. Västra Götalandsregionen är inget undantag.

Under de senaste decennierna har många branscher, även välfärdssektorn, genomgått stora förändringar till följd av den tekniska utvecklingen. Men det utbildas för få ingenjörer i förhållande till arbetsmarknadens behov, och konkurrensen om utbildade ingenjörer är stenhård. I en enkät som Ungdomsbarometern genomförde 2012 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppger närmare hälften att de kunde tänka sig ett jobb som ingenjör. Sex av tio unga kan också tänka sig ett jobb i välfärden. Detta intresse är positivt och en stor möjlighet för arbetsgivarna. Samtidigt vet vi att ingenjör är ett av de yrken där konkurrensen med andra branscher är som hårdast. I dagsläget är kunskapen om de teknikintensiva jobben i kommuner och landsting låg bland unga. Ett sätt är att erbjuda unga praktik.

Praktik inom ramen för Tekniksprånget

Här kommer Tekniksprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA), på uppdrag av regeringen, in som en möjliggörare. Tekniksprånget ska väcka intresset för att bli ingenjör hos ungdomar som gått ut gymnasiet genom att arbetsgivare erbjuder fyra månaders betald praktik. Sedan våren 2014 kan även kommuner, landsting och kommunala bolag erbjuda praktik inom ramen för Tekniksprånget. I regionen finns det ett flertal arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor som öppnat sina dörrar för ungdomarna.

Men intresset för praktikplatser hos studenterna är betydligt större än antalet erbjudna platser. Sedan starten hösten 2012 har intresset för att få praktik via Tekniksprånget bara ökat. Till hösten 2014 sökte över 2 100 ungdomar en plats, men tyvärr blev många utan.

Ta chansen att erbjuda ungdomar praktik

Det är nu hög tid att planera för nästa omgång praktikanter. Därför uppmanar vi kommuner, landsting och regioner att ta chansen att erbjuda ungdomar praktik i sina verksamheter, och visa alla de spännande, utmanande och många gånger okända yrken och arbetsuppgifter av teknisk natur som finns i välfärdssektorn. Om vi ska klara av framtidens kompetensutmaningar måste vi hjälpas åt. Med fler av välfärdens arbetsgivare i Tekniksprånget kan vi tillsammans bidra till att säkra Sveriges framtida behov av ingenjörer – och då stärker vi Sveriges framtida konkurrenskraft.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Björn O. Nilsson
VD IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör Västra Götaland

En förkortad version av debattartikeln har publicerats i Expressen, 2014-11-20.

Läs vidare

Tekniksprånget

Sveriges Viktigaste Jobb

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01

Det behövs 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur i kommuner och landsting.

Läs vidare »
Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

Nyheter   •   2014-11-20 11:36 CET

​SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.

Media-no-image

Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner

Nyheter   •   2014-11-20 09:32 CET

Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Öppna jämföreser: miljöarbetet i landsting och regioner 2014

– De framsteg som landstingen gör visar tydligt att energieffektivisering inte bara ger minskad klimatpåverkan, utan också är en lönsam affär. Det är en mycket positiv utveckling vi nu ser, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Utrymme för fortsatt förbättring

Tre sjuksköterskor som står i en sjukhuskorridor.

Det finns dock utrymme för fortsatta effektiviseringar. Den totala kostnaden för landstingens energianvändning i lokaler är nu drygt två miljarder per år.

– Landstingen har kommit olika långt i att effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Det finns alltså möjligheter till en ännu större generell förbättring. Det borde inte vara omöjligt att ha en årlig besparing om nästan 500 miljoner kronor i energikostnader år 2020, säger Håkan Sörman.

I det fortsatta arbetet kan landstingen använda rapportens jämförelser för att lära av varandra, bland annat av landstinget i Jönköping, som har störst förbättring åren 2009-2014. Landstinget jobbar med ett energieffektiviseringsprogram och har bland annat på ett bra sätt anpassat temperaturer och luftflöden enligt verksamheternas behov.

Bred bild av landstingens miljöarbete

SKL:s rapport ger en bred bild av landstingens miljöarbete. Utöver att ha en indikator om energianvändning i lokaler visar rapporten bland annat hur mycket antibiotika landstingen förskriver, hur mycket ekologiska livsmedel de köper in och hur mycket förnybara drivmedel de använder i kollektivtrafiken.

– På dessa områden ser vi också positiva trender – landstingens miljöarbete är brett, ambitiöst och framgångsrikt. Men precis som när det gäller energianvändningen i lokalerna finns det utrymme för fortsatt förbättring. Framstegen sätts därför i förhållande till de olika nationella mål som finns, säger Håkan Sörman.

Fakta: de använder minst energi i sina lokaler

1. Värmland 159 kilowattimmar per kvadratmeter
2. Dalarna 168 kilowattimmar per kvadratmeter
3. Jönköping 184 kilowattimmar per kvadratmeter
4. Gotland 189 kilowattimmar per kvadratmeter
5. Västra Götaland 194 kilowattimmar per kvadratmeter

Läs vidare

Mer om Öppna jämförelser miljöarbetet

SKL:s arbete med miljöfrågor

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman

Kontakt

Andreas Hagnell
08-452 78 66
andreas.hagnell@skl.se


Pressjour
08-452 71 01

​Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Läs vidare »
R9jzbiizrdo0rg0hmor3

Alla landsting inför nya läkemedel mot hepatit C

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 15:02 CET

Samtliga landsting och regioner ställer sig bakom ett gemensamt införande av nya läkemedel mot hepatit C. Det är första gången en ny samverkansmodell prövas.

Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Nyheter   •   2014-11-19 10:38 CET

Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.

Ioprm1zcekptduutg8ja

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

Nyheter   •   2014-11-18 15:26 CET

​SKL säger nej till regeringens förslag om att göra kommunerna skyldiga att hantera anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen på tre veckor.

Media-no-image

SKL positivt till nya datalagar inom vård och omsorg

Nyheter   •   2014-11-18 13:57 CET

SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.

– Vi välkomnar förslagen till en mer grundläggande förändring av lagstiftningen inom informationsområdet. De kommer att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg inom en rad områden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningens syfte är att skapa förutsättningar för en informationshantering som bidrar till bästa möjliga resultat för alla individer som har behov av vård och omsorg.

Individens behov

– Vi delar utredningens uppfattning att nuvarande regelverk har ett för starkt fokus på organisation. Det främjar inte en jämlik vård och omsorg över hela landet. Det är därför positivt att utredningen utgår från individen och dennes behov, säger Anders Knape.

SKL gör bedömningen att utredningen balanserar vikten av patienternas integritet väl mot kraven på en god vård och omsorg.

– Förslaget förutsätter dock att staten tillför medel i enlighet med finansieringsprincipen, säger Anders Knape.

– Med den nya lagstiftningen tillämpad kommer sjukvården och socialtjänsten kunna leva upp till kraven på en säker vård och omsorg. Samtidigt kommer det medföra avsevärda kostnader för såväl huvudmän som vårdgivare och den som bedriver socialtjänst vilket utredningen inte har beaktat. 

Kontakt:
Olle Olsson
Telefon: 08-452 79 46
E-post: olle.olsson@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.

Läs vidare »
Media-no-image

Enhetliga regler för assisterad befruktning

Nyheter   •   2014-11-17 14:22 CET

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu enhetliga regler för landsting och regioner när det gäller offentligt finansierad assisterad befruktning.

SKL:s sjukvårdsdelegation tog 2012 initiativ till en kartläggning av landstingens och regionernas hantering av assisterad befruktning. Arbetet har resulterat i den rekommendation till landsting och regioner som SKL:s styrelse nu beslutat om.

– Syftet är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård, och vi uppmanar nu landsting och regioner att ställa sig bakom och tillämpa rekommendationerna, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Rekommendationen definierar vissa centrala begrepp, anger vissa grundläggande kriterier för genomförande, anger övre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

SKL har sedan 2012 arbetat med en utvidgad kartläggning av området assisterad befruktning. En första rapport presenterades i november 2012. Den ledde till att SKL:s Vävnadsråd fick i uppdrag att fördjupa vissa frågeställningar. Våren 2014 sändes Vävnadsrådets rapport om assisterad befruktning ut på remiss. Remissinstansernas svar kombinerat med resultaten av tidigare arbete ligger till grund för den nya rekommendationen.

Assisterad befruktning definieras av Socialstyrelsen som en åtgärd att på medicinsk väg befrukta ägg med spermier i eller utanför en kvinnas kropp.

Kontakt:
Ulrika Vestin
Telefon: 08-452 77 33, 070-942 17 92
E-post: ulrika.vestin@skl.se

​Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu enhetliga regler för landsting och regioner när det gäller offentligt finansierad assisterad befruktning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • ftoselvrwzoaajerxhin.bjornsson@sklhspq.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claeubs.rhbertkbilxdapoyhrmwznson@skl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • irene.tinglov@skl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida