Taggar

Program för hållbar jämställdhet. Resultatrapport för perioden 2011-2013.
Program till Arbetsgivarforum 2015

Program till Arbetsgivarforum 2015

Dokument   •   2015-05-21 12:40 CEST

Hela programmet

Hela programmet

Dokument   •   2015-04-28 11:32 CEST

Sommarbemanningen 2015

Sommarbemanningen 2015

Dokument   •   2015-04-22 09:10 CEST

För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren har SKL genomfört en enkätundersökning med landsting och regioner om rekryteringsläget inför sommaren. 19 av 21 landsting har svarat.

Feriejobbsprognos för sommaren 2015

Feriejobbsprognos för sommaren 2015

Dokument   •   2015-04-15 09:25 CEST

Nästa fas i e-hälsoarbete

Nästa fas i e-hälsoarbete

Dokument   •   2015-04-10 10:36 CEST

Nästa fas i e-hälsoarbetet, SOU 2015:32, regeringen (PDF, nytt fönster)

SKL:s yttrande till Socialstyrelsens förslag till föreskrifter
hbtq-enkät statistik

hbtq-enkät statistik

Dokument   •   2012-02-26 11:21 CET

hbtq-enkät

hbtq-enkät

Dokument   •   2012-02-26 11:21 CET

Preliminära bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Preliminära bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Överenskommelse om etisk plattform

Överenskommelse om etisk plattform

Dokument   •   2013-09-23 10:31 CEST

Gemensam strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Gemensam strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 PDF
Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin

Dokument   •   2011-12-27 16:17 CET

Resultat från de tre första kvartalen 2011

Inbjudan: Upphandling revisionstjänster

Inbjudan: Upphandling revisionstjänster

Dokument   •   2011-03-04 13:13 CET

Inbjudan 24 maj 2011

Inbjudan 24 maj 2011

Dokument   •   2011-03-03 17:21 CET

Är konkurrens och valfrihet ett sätt att utveckla kommunernas vård och omsorg? Vad ska man tänka på för att nå bästa resultat och vad ska man undvika. Välkomna till en dag där erfarna politiker, tjänstemän och företagare delar med sig av sina erfarenheter.

Delbetänkande medfinansiering

Delbetänkande medfinansiering

Dokument   •   2011-03-03 16:31 CET

I september 2010 blev Nils-Gunnar Billinger utsedd till särskild utredare med uppdrag att föreslå processer och riktlinjer för medfinansiering av transportinfrastruktur, t.ex. i form av bidrag eller brukaravgifter. I uppdraget ingår även att se över det framtida planeringssystemet för transportsystemet.

Inbjudan 31 augusti 2011

Inbjudan 31 augusti 2011

Dokument   •   2011-03-03 16:23 CET

En sexdagars kvalificerad kvalitetsutbildning i internat som genomförs vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum med landets mest framstående föreläsare inom området som handledare.

Gemensamma nämnder - Juridik, effektivitet, demokrati!
Konferens - Hur stödja utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag?

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.