Tags

skl 591 sveriges kommuner och landsting 435 anders knape 225 håkan sörman 74 skola 50 landsting 44 maria stockhaus 32 göran stiernstedt 31 vård 31 ingela gardner sundström 26 pressinbjudan 26 socialstyrelsen 24 kommuner 23 per-arne andersson 22 regeringen 19 lärare 19 almedalen 17 lärarnas riksförbund 14 sjukvård 13 gunilla glasare 13 agneta jöhnk 13 skolverket 12 kommun 12 vården 12 mats eriksson 12 barn 12 vård och omsorg 12 almedalsveckan 12 skolan 11 mats kinnwall 11 patienter 10 läkemedel 10 pacta 10 jämställdhet 10 avtal 10 äldre 10 välfärdssektorn 10 rapport 9 feriejobb 9 ungdomar 9 lennart gabrielsson 9 öppna jämförelser 9 skolkommunpris 8 lov 8 hemtjänst 8 maria larsson 8 kommunal 8 omsorg 8 patientsäkerhet 8 skolinspektionen 8 elever 8 lön 8 bostadsbyggande 8 ekonomiskt bistånd 8 utbildning 8 socialtjänsten 7 utredning 7 rehabilitering 7 välfärd 7 bostäder 7 infrastruktur 7 arbetsmarknad 7 äldreomsorg 7 demokrati 7 rehabiliteringsgarantin 7 försäkringskassan 7 tillväxt 7 debattartikel 7 ing-marie wieselgren 6 psykisk ohälsa 6 välfärden 6 skolpris 6 arbetsförmedlingen 6 sjukhus 6 utveckling 6 karriärtjänster 6 valfrihetssystem 6 bostadsbyggandet 6 ekonomirapport 6 göran hägglund 6 skatteintäkter 6 sjukvården 6 arbetslöshet 6 hälsa 6 landstingen 6 primärvården 6 sveriges viktigaste jobb 6 cancervård 6 medborgare 6 äldreomsorgen 6 forskning 5 matematik 5 cemr 5 primärvård 5 e-tjänster 5 tvångsvård 5 lärarorganisationerna 5 debatt 5 ekonomi 5 kömiljarden 5 Visa alla taggar
Media-no-image

Viktiga förslag om våld i nära relationer

Nyheter   •   2014-11-27 09:40 CET

​SKL välkomnar en rad förslag i utredningen "Våld i nära relationer – en folkhälsofråga", men efterlyser mer analys av konsekvenser för kommuner och landsting.

Jämlika regler för preventivmedel efter SKL:s beslut

Jämlika regler för preventivmedel efter SKL:s beslut

Nyheter   •   2014-11-25 12:53 CET

Från och med 2015 har alla landsting samma åldersregler för subventionerade p-medel till unga kvinnor och nästan alla har samma avgifter.

Media-no-image

Fler feriejobb i landstingen

Nyheter   •   2014-11-21 11:57 CET

Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

Nyheter   •   2014-11-20 11:36 CET

​SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.

Media-no-image

Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner

Nyheter   •   2014-11-20 09:32 CET

​Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Nyheter   •   2014-11-19 10:38 CET

Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

Nyheter   •   2014-11-18 15:26 CET

​SKL säger nej till regeringens förslag om att göra kommunerna skyldiga att hantera anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen på tre veckor.

Media-no-image

SKL positivt till nya datalagar inom vård och omsorg

Nyheter   •   2014-11-18 13:57 CET

SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.

Media-no-image

Enhetliga regler för assisterad befruktning

Nyheter   •   2014-11-17 14:22 CET

​Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu enhetliga regler för landsting och regioner när det gäller offentligt finansierad assisterad befruktning.

Media-no-image

Köp av verksamhet 2006 – 2013

Nyheter   •   2014-11-13 10:40 CET

Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet av privata utförare för att kunna genomföra sina uppdrag. Utvecklingen är långsam men stabil.

Positiv utveckling av läkemedelsanvändning

Positiv utveckling av läkemedelsanvändning

Nyheter   •   2014-11-13 09:56 CET

​På flera områden utvecklas landstingens användning av läkemedel positivt. Det visar Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014.

Media-no-image

Nej till fjärrundervisning drabbar elever

Nyheter   •   2014-11-06 16:56 CET

​Skolor tvingas upphöra med fjärrundervisning då det inte anses följa skollagen. Elever blir därför utan undervisning som de tidigare har erbjudits. Lagstiftningen behöver ändras.

Viktiga nya läkemedel innebär stor ekonomisk utmaning

Viktiga nya läkemedel innebär stor ekonomisk utmaning

Nyheter   •   2014-11-04 16:15 CET

Landstingens samordnade införande av nya läkemedel är nu igång. Men som ett beslut från förra veckan visar måste staten öka läkemedelsbidraget för att täcka höga kostnader för läkemedel.

Media-no-image

SKL välkomnar överenskommelse om strukturfonder

Nyheter   •   2014-10-30 13:55 CET

​SKL välkomnar överenskommelsen som EU-kommissionen och regeringen har nått om hur europeiska struktur- och investeringsfonder ska användas i Sverige de närmaste sju åren.

Media-no-image

Vården säkrare än vi trott

Nyheter   •   2014-10-29 12:40 CET

​Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.

Media-no-image

SKL:s råd om ebolautbrottet

Nyheter   •   2014-10-29 11:11 CET

SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Nyheter   •   2014-10-29 09:53 CET

Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Nyheter   •   2014-10-27 14:56 CET

Läraren Karin Nygårds från Stockholm får idag utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete att öka sina elevers digitala förmågor.

SKL kommenterar regeringens budget

SKL kommenterar regeringens budget

Nyheter   •   2014-10-23 16:58 CEST

I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafik, skola och stadsmiljö.

Oro för färre utbildningsplatser

Oro för färre utbildningsplatser

Nyheter   •   2014-10-22 15:06 CEST

Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.