Tags

skl 335 sveriges kommuner och landsting 221 anders knape 137 håkan sörman 38 skola 24 landsting 23 maria stockhaus 21 per-arne andersson 18 ingela gardner sundström 16 göran stiernstedt 15 vård 14 kommuner 14 socialstyrelsen 14 almedalen 12 mats eriksson 11 gunilla glasare 11 agneta jöhnk 10 läkemedel 9 feriejobb 9 ekonomiskt bistånd 8 regeringen 8 vården 8 mats kinnwall 7 hemtjänst 7 omsorg 6 patienter 6 vård och omsorg 6 skolverket 6 sjukvård 6 elever 6 ungdomar 6 skolinspektionen 6 rehabilitering 5 pacta 5 patientsäkerhet 5 hälsa 5 tillväxt 5 utredning 5 rapport 5 rehabiliteringsgarantin 5 landstingen 5 skolpris 4 hans karlsson 4 lov 4 patientavgifter 4 hälso- och sjukvård 4 skolkommunpris 4 ing-marie wieselgren 4 tvångsvård 4 almedalsveckan 4 jämställdhet 4 barn 4 kommun 4 försäkringskassan 4 arbetslöshet 4 arbete 4 sjukhus 4 valfrihetssystem 4 maria larsson 4 äldreomsorg 4 kommunal 4 digitalisering 4 primärvården 4 nyanlända 4 ekonomi 4 förbättrare 4 psykiatri 4 äldreomsorgen 4 lärare 4 bostäder 4 undersökning 4 jan björklund 4 grundskolan 4 earth hour 4 socialdepartementet 4 lennart gabrielsson 3 migrationsverket 3 sjukvården 3 kunskap 3 sociala medier 3 preventivmedel 3 clrae 3 presskonferens 3 sveriges viktigaste jobb 3 integration 3 öppna jämförelser 3 staffan werme 3 vårdgarantin 3 cemr 3 vårdcentraler 3 arbetsmarknad 3 staten 3 e-förvaltning 3 bostadsbyggandet 3 boverket 3 studie 3 överenskommelse 3 energimyndigheten 3 skatteintäkter 3 välfärd 3 Visa alla taggar
Plusresultat i kommunsektorn

Plusresultat i kommunsektorn

Nyheter   •   2015-03-06 15:34 CET

​Det sammanlagda resultatet för kommuner och landsting uppgår till knappt 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2014.

Inga onödiga sjukhusvistelser

Inga onödiga sjukhusvistelser

Nyheter   •   2015-03-05 13:55 CET

Regeringens utredare föreslår en ny lag så att patienter inte ska bli kvar på sjukhus onödigt länge. I dag kan de bli kvar en vecka innan hemkommunen blir skyldig att ersätta landstinget.

Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

Nyheter   •   2015-03-03 14:44 CET

Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. Den breda ansatsen är bra.

Hovrättsdom friar chefer

Hovrättsdom friar chefer

Nyheter   •   2015-03-03 12:47 CET

Hovrätten i Sundsvall har idag meddelat en friande dom i brottsmålet där två chefer i Krokoms kommun åtalats för arbetsmiljöbrott. Domen förtydligar gränserna för chefers arbetsmiljöansvar.

Nio strategier för att möta lärarbehovet

Nio strategier för att möta lärarbehovet

Nyheter   •   2015-02-20 14:01 CET

Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

Allt fler vill bli lärare

Allt fler vill bli lärare

Nyheter   •   2015-02-20 13:00 CET

Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

Viktigt med dialog om åtgärder för integration

Viktigt med dialog om åtgärder för integration

Nyheter   •   2015-02-19 15:29 CET

Det är positivt att regeringen vill verka för en bättre integration. Alla kommuner tar emot flyktingar och det behöver öka. Då krävs att staten tar sitt ansvar i större utsträckning.

Media-no-image

Kommunala miljonvinster i tidiga insatser

Nyheter   •   2015-02-18 15:20 CET

Kommuner har mycket att vinna på att i ett tidigt skede hjälpa barn och unga med tydliga problem på ett effektivt sätt.

Hinder för täta städer behöver undanröjas

Hinder för täta städer behöver undanröjas

Nyheter   •   2015-02-17 10:58 CET

Staten behöver undanröja hinder i kommunernas arbete med att skapa täta och hållbara städer. Det är en av flera slutsatser i en ny skrift från SKL.

Media-no-image

Problem med växeln

Nyheter   •   2015-02-16 11:36 CET

Vi har för tillfället problem med vår telefonväxel. Det gör att det kan vara svårt att nå oss på SKL. Vi försöker att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Nyanlända får enklare kontakt med myndigheter

Nyanlända får enklare kontakt med myndigheter

Nyheter   •   2015-02-12 15:52 CET

På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.

Sjukskrivningsmiljarden för 2014 fördelad

Sjukskrivningsmiljarden för 2014 fördelad

Nyheter   •   2015-02-11 13:17 CET

Nu är resultatet för Sjukskrivningsmiljarden 2014 klart. Alla landsting får del av satsningen även om den totala ersättningen till landstingen är mindre än föregående år.

Media-no-image

Bättre skydd för barn och unga

Nyheter   •   2015-02-11 08:48 CET

En kraftsamling behövs för att stärka barnskyddet i sociala barn- och ungdomsvården. Det visar inte minst kritiken som riktas mot socialnämndens agerande i det tragiska fallet i Karlskrona.

Brister i skolan åtgärdas inte med ökat förstatligande

Brister i skolan åtgärdas inte med ökat förstatligande

Nyheter   •   2015-02-04 09:06 CET

Skolinspektionen har presenterat en rapport där man pekar på brister hos både fristående och kommunala huvudmän vad gäller styrningen av grundskolan.

Media-no-image

Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete

Nyheter   •   2015-02-02 05:00 CET

Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter. Det visar en ny enkät.

Regeringen måste agera mot utökade strandskydd

Regeringen måste agera mot utökade strandskydd

Nyheter   •   2015-01-30 11:36 CET

Om länsstyrelserna förstorar strandskyddsområden utan tydliga skäl ska utvidgningarna upphävas. Det framhöll SKL i en skrivelse till regeringen i november. Något svar har ännu inte kommit.

Så ska vården bli god och mer jämlik

Så ska vården bli god och mer jämlik

Nyheter   •   2015-01-26 16:35 CET

SKL och staten har träffat en ny överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården för 2015.

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

Nyheter   •   2015-01-23 09:34 CET

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män.

Media-no-image

​Stort intresse för att utveckla skolans digitalisering

Nyheter   •   2015-01-16 13:45 CET

I augusti 2014 lanserade SKL utifrån en regeringsöverenskommelse verktyget LIKA, it-tempen för skolan. Drygt ett halvår senare har över hälften av landets kommuner använt sig av verktyget.

Media-no-image

Nya patientavgifter 2015

Nyheter   •   2015-01-14 15:06 CET

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.