Tags

skl 300 sveriges kommuner och landsting 189 anders knape 122 håkan sörman 35 landsting 23 skola 21 maria stockhaus 19 per-arne andersson 17 ingela gardner sundström 16 göran stiernstedt 15 kommuner 14 socialstyrelsen 13 almedalen 12 agneta jöhnk 10 gunilla glasare 10 mats eriksson 10 vård 9 feriejobb 8 ekonomiskt bistånd 7 mats kinnwall 7 läkemedel 7 elever 6 patienter 6 skolverket 6 ungdomar 6 hemtjänst 6 skolinspektionen 6 regeringen 6 vården 5 vård och omsorg 5 landstingen 5 pacta 5 utredning 5 äldreomsorgen 4 lov 4 undersökning 4 kommun 4 earth hour 4 förbättrare 4 rehabilitering 4 arbete 4 lärare 4 hälso- och sjukvård 4 sjukhus 4 tillväxt 4 skolpris 4 maria larsson 4 rehabiliteringsgarantin 4 bostäder 4 jan björklund 4 skolkommunpris 4 grundskolan 4 barn 4 kommunal 4 ekonomi 4 primärvården 4 ing-marie wieselgren 4 cemr 3 unga 3 förtroendevalda 3 sveriges viktigaste jobb 3 socialdepartementet 3 gymnasieskolan 3 sociala medier 3 vårdgarantin 3 kartläggning 3 äldre 3 energimyndigheten 3 hälsa 3 karriärtjänster 3 sjukfrånvaro 3 avtal 3 medborgare 3 patientsäkerhet 3 e-böcker 3 carola gunnarsson 3 primärvård 3 valfrihetssystem 3 arbetsdomstolen 3 sjukvård 3 e-förvaltning 3 arbetslöshet 3 tvångsvård 3 försäkringskassan 3 vårdcentraler 3 arbetsmarknad 3 rapport 3 omsorg 3 staten 3 äldreomsorg 3 arbetsmarknaden 3 kömiljarden 3 flyktingmottagande 3 lennart gabrielsson 3 modell 3 migrationsverket 3 sjukvården 3 skatteintäkter 3 vårdcentral 3 trycksår 3 jämställdhet 3 nyanlända 3 almedalsveckan 3 patientavgifter 3 barn- och äldreminister 3 statsbidrag 3 staffan werme 3 svensk ekonomi 2 teaterförbundet 2 gymnasieskola 2 kollektivtrafik 2 smittskyddsinstitutet 2 förordningar 2 skolan 2 avtalsrörelsen 2 matematiksatsning 2 asylsökande 2 lönebildning 2 e-tjänster 2 naturvårdsverket 2 bostadsbyggande 2 regioner 2 bostadsbyggandet 2 forskning 2 klimatkonferens 2 välfärd 2 klimatsmarta bostäder 2 polis 2 e-samhället 2 energieffektivisering 2 läkarförbundet 2 matematik 2 kommunsektorn 2 pisa 2015 2 p-medelsubvention 2 sjukvårdsdelegation 2 kostnader 2 fokus 2 val 2 välfärdsjobben 2 kbt 2 lagar 2 yrkes-sm 2 clrae 2 malmö stad 2 resultat 2 välfärdssektorn 2 länsstyrelserna 2 avdelningschef 2 seminarium 2 regionfrågan 2 näringsliv 2 mats sjöstrand 2 rio+20 2 ungdom 2 yrkes-vm 2 utbildning 2 miljöpartiet 2 arbetsförmedlingen 2 kunskap 2 studie 2 välfärdsjobb 2 korruption 2 kommuner och landsting 2 seminarie 2 cesam 2 skolresultat 2 samhället 2 monica björklund aksnes 2 ilmar reepalu 2 äldreboende 2 chefsekonom 2 göran hägglund 2 lön 2 utveckling 2 läkarbesök 2 finansieringslösningar 2 kvinnor 2 digitalisering 2 öppna jämförelser 2 europarådet 2 preventivmedel 2 samhällsvård 2 läkemedelskostnader 2 digidel 2 socialtjänsten 2 socialminister 2 sjuksköterskor 2 antibiotika 2 sommarjobb 2 unga kvinnor 2 jan björkman 2 riksdagen 2 utbildningsdepartementet 2 sysselsättning 2 webben 2 vårdval 2 strandskyddet 2 läkare 2 vårdbarometern 2 presskonferens 2 boverket 2 myter 2 skolpsykologer 2 kommunikation 2 välfärden 2 örebro 2 lars o molin 2 vinnova 2 utbildningsberedning 2 organisation 2 stroke 2 introduktionsanställningar 2 guldlänken 2 grundskolor 2 afa 2 förtroende 2 betyg 2 hpv-vaccin 2 internet 2 förhandlingschef 2 vatten 1 leipsich 1 vetenskaplig grund 1 vårduppföljning 1 studiebakgrund 1 kostnadsutveckling 1 rättsväsendet 1 CEMR:s jämställdhetsdeklaration 1 patientmaktsutredningen 1 matematikundervisning 1 nyvald 1 övergrepp 1 läkemedelsföretagen 1 världsomspännande manifestationen 1 götapriset 2013 1 medborgarnytta 1 väntetid 1 elmarknaden 1 bättre vård – mindre tvång 1 utjämningskommittén 1 läraravtal 2010 1 arbetslöshetsförsäkringen 1 jäv 1 skl:s jurister 1 miljösmart 1 tandhälsa 1 burmeisterska 1 medfinansieringsutredningen 1 myndigheter 1 folkhälsoforskning 1 klimatmanifestation 1 obligatorisk valfrihet 1 en gemensam ingång 1 prestationsersättningar 1 lagen om valfrihet 1 elektroniska läkarintyg 1 kulturlivet 1 offentliga sverige 1 lärarfacken 1 hand 1 vägtullar 1 sjukvårdspersonal 1 vårdenheter 1 hygien 1 finansiell oro 1 mckinsey 1 hälso- och sjukvårdsavgift 1 pisa 1 comic health 1 multimodal rehabilitering 1 åsa lindh 1 karriärsteg 1 eu-stöd 1 öppet hus 1 yrkesvux 1 vårdpersonal 1 elpriset 1 allmännyttiga bostadsbolag 1 modersmålsundervisning 1 psykisk ohälsa 1 samhällskydd 1 fou 1 finansdepartementet 1 skolans digitalisering 1 behörighetsutredningen 1 essunga 1 lärarlegitimationen 1 lärarförbundet 1 jämställdhetsinsats 1 timplaner 1 flygbuller 1 frikort 1 arbetslös 1 präglats 1 recession 1 jan söderström 1 jämlik vård 1 thomas tegenfeldt 1 åsa himmelsköld 1 sjukfrånvarotal 1 skl:s sjukvårdsdelegation 1 genussmart 1 pensionsutredningen 1 e-handeln 1 telgekoncernen 1 fibernät 1 nyanlända flyktingar 1 matte 1 infrastruktursatsningar 1 vårdförbundet 1 nödsituationer 1 framtidsutsikter 1 bostadsmarknaden 1 ann-sofie eriksson 1 företagsklimat 1 digitala brevlådorna 1 aktörer 1 beroendevårdens 1 folkvalda 1 rättighet 1 statens regionala förvaltning 1 kommunalekonomernas förening 1 ökade cancerrisker 1 motverka studieavbrott 1 biobanksstruktur 1 familjehem 1 kongress 2011 1 statsstöd 1 linköpings kommun 1 flerfamiljshus 1 europarådets konvention 1 särskild omsorg 1 kustplanering 1 skatteintäkterna 1 bostadsministern 1 KBT-behandlingar 1 glaxosmithkline 1 havsplanering 1 kommunvalet 1 västerås 1 vidareutbildning för lärare 1 naprapat 1 skydd 1 specialistläkare 1 förutsättningar 1 vårt 1 teknikprogrammet 1 vardag 1 privata utförare 1 vänort 1 sociala problem 1 lärarnas riksförbund 1 barnsjukvård 1 rakel 1 skollag 1 försörjningsstöd 1 höstbudget 1 byggnadssektorn 1 vidareutbildning 1 digital litteratur 1 vti 1 pensionsskuld 1 12 procentenheter 1 nationella kvalitetsregistren 1 räddningstjänst 1 jämställda län 1 kostnadsutjämning 1 svenska stadskärnor 1 fakta 1 e-röstning 1 skattealgstiftning 1 bättre vård 1 bibliotek 1 asylsökande barn 1 monopol 1 kommunalisering 1 vaccinering 1 kommunala företagens samorganisation 1 jobbmöjligheter 1 haltandelagstiftning 1 effektivare ränteavdragsbegränsningar 1 sabo 1 arbetslivet 1 köttkontroller 1 kranvatten 1 lagändring 1 charlotte brogren 1 kopetensbehov 1 regionala 1 åtgärdsprogram 1 ungdomsvården 1 lennart jonasson 1 skolmat 1 insulinpumpar 1 fristående skolor 1 e-legitimationsnämnden 1 kostsammavillkorsändringar 1 klimatmanifestationen 1 naturvård 1 lärarlegitimation 1 flyktingmottagade 1 medfinansierin 1 värdsklass 1 digital bio 1 högkostnadsskydd 1 omhändertagits 1 roland åkesson 1 offentlig myndighet 1 strokekampanj 1 nacka kommun 1 per westerberg 1 vård- och omsorgsprogrammet 1 sommarlov 1 arbetsgivarpolitik 1 nutritionspumpar 1 ungdomars psykiska hälsa 1 soctanter 1 e-fakturering 1 landstings skatteunderlag 1 sjukdagar 1 e-samhälle 1 bienkowska 1 ängelholm 1 offentliganställdas förhandlingsråd 1 länsstyrelsen 1 behov 1 upplåningskostnad 1 premier 1 forbättring 1 socialtjänstfrågor 1 erfarenheter 1 ngenjörs- och naturvetenskapliga yrken 1 bostadsbolag 1 remiss 1 lärares arbetstid 1 studieavbrott 1 lokala toppolitiker 1 internationellt centrum för lokal demokrati 1 verksamhetsutveckling 1 kognitiv beteendeterapi 1 pris 1 ersättning 1 sara roxell 1 landstingens beräkningar 1 offentliga sektorn 1 våld mot förtroendevalda 1 rehabiliteringsrådet 1 symtom 1 juni palmgren 1 sveapriset 2013 1 nominering 1 privata sjukvårdsförsäkringar 1 öppna jämförelser trygghet och säkerhet 1 personrösta 1 internationella vänortssamarbeten 1 läkemedelsfrågorna 1 guldäpplet 1 vital kommunal demokrati 1 medborgarskapsceremonier 1 klimatfråga 1 demensboenden 1 arena 1 catarina segersten larsson 1 afa-pengar 1 väntetider till vård har förbättrats 1 nationellt ramverk 1 etiska plattformen 1 fyraårigt avtal 1 arbetstillfällen 1 invånare 1 gymnasiesärskolan 1 europarådets kongress 1 välfärdsorganisation 1 tandvården 1 eksjö 1 personal 1 avgiftsfri 1 margareta berglund rödén 1 strandskyddsregler 1 demenssjukdom 1 tillräckliga resurser 1 deloitte 1 akka-utredningen 1 sjukvårdsförsäkringar 1 energieffektiva flerbostads­hus 1 folkbiblioteken 1 våld 1 legitimationsreformen 1 klas bergström 1 arbetsmarknadsdepartementet 1 bbmri 1 medborgarskap 1 månadsrapportering 1 balanskrav 1 friskolor 1 våld i hemmet 1 sjukhusnivå 1 elitidrott 1 gymnasieutbildning 1 välfärdssektorns jobb 1 zenita cider 1 problemets omfattning 1 krim 1 handläggning 1 behandlingar 1 skolor 1 skolmatskartläggning 1 finansieras 1 läkemedelsförhandlingarna 1 stiftelsen svensk industridesign 1 nöjdhet 1 pirls 1 byggkravsutredningen 1 vårdskador 1 politisk 1 tandvårdsbidrag 1 debatt 1 utannonserade 1 buller 1 finansieringsprincipen: 1 trafikdata 1 tillväxtkommun 1 somaliska 1 skolmåltider 1 förändring 1 klimatpåverkan 1 kfs 1 dyslexi 1 internationell skolkommission 1 digitala hjälpmedel 1 ansvar 1 jämställdhetsdeklarationen 1 upprättelseutredningens 1 regeringskansliets 1 vårdväntetid 1 regering 1 beteendeterapi 1 könsskillnader 1 skl:s avdelning för vård och omsorg 1 skolseminarium 1 skydda barn 1 äldrevård 1 arenor 1 hjälpmedel 1 socialbidrag 1 arbetstidsförläggning 1 demens 1 lagstiftning 1 digitala välfärdstjänster 1 politiska uppdrag 1 järnvägen 1 medlarna 1 timss 1 sveriges biobanker 1 liviu dragnea 1 jämlikhet 1 lärarförhandlingarna 1 kollektivavtal 1 komvux 1 medborgarundersökning 1 tjänstepensionsavtal 1 ombudsman 1 demokrati 1 detaljplan 1 nationella transportsystemet 1 kritiska 1 cancer 1 byggföretag 1 regionförbund 1 akutmottagning 1 näringsriktig 1 asyl- och flyktingmottagandet 1 stannar upp 1 esamhället 1 arbetsvillkor 1 halvårsskiftet 1 årsskiftet 1 facebook 1 enkät 1 eu-kommissionen 1 löneökning 1 kommunal sektor 1 polisen 1 gsk 1 Sparkrav 1 delbetänkande 1 överenskommelse 1 löneavtal 1 sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 1 kompetenskrav 1 säkrare vård 1 hyresrätter 1 arbetslivsmässan working life 1 sjukfrånvaron 1 förtroendeuppdrag 1 jämställdhetsintegrering 1 rökfri arbetstid 1 läkemedelsrekommendationer 1 riksintressen 1 våld i nära relationer 1 havs- och vattenmyndigheten 1 nationell 1 långtidsutredningens 1 eu:s utvecklingspolitik 1 individanpassad 1 pilotmål 1 landstingsfullmäktige 1 regeringskansliet 1 ordförande 1 vad kostar verksamheten i din kommun 1 sommardesignkontoret 1 socialtjänst 1 patientlag 1 biografer 1 örbundsjurist 1 Plug In 1 jämställda löner 1 lotta jernström 1 grundskola 1 elektronisk 1 jose manuel barosso 1 daniel paris 1 remissvar 1 sjukersättning 1 20.30 1 vårpropositionen 1 ekonomirapport 1 lägesrapport 1 ehälsa 1 svid 1 arbetsmarknadspolitiska 1 introduktionsgaranti 1 utvecklingsansvaret 1 peter gerlach 1 läkaravtalet 1 ersättningen 1 laglighetsprövning 1 medlare 1 psykiatriskt vård 1 esf-rådet 1 omställningsstöd 1 läkarintygen 1 integration 1 bygglov 1 elektroniska bevis för identitet 1 infrastrukturprojekt 1 arbetsgivarförbundet 1 policy committee 1 socioekonomiska 1 högskoleverket 1 utred e-leg 1 afa försäkring 1 miljardsatsning 1 derk de beer 1 icld 1 somalia 1 klimatsmart 1 justitieminister 1 rekrytering 1 200 miljoner kronor 1 energieffektivt byggande 1 19 miljarder 1 beatrice ask 1 utbildningsfrågor 1 offentlig sektor 1 lokaldemokrati 1 vi växer på jobbet 1 kapacitet 1 nystartszoner 1 strokekampanjen 1 karriärutvecklingsreform 1 värmland 1 prognos 1 demokratin 1 tekniksprånget 1 skolmaten 1 va-system 1 hjälpmedelsinstitutet 1 ambulanssjukvård 1 strukturfonder 1 förskolan 1 behörighet 1 folkbibliotek 1 landsbygdsutveckling 1 trafikbuller 1 familjerådgivning 1 vårdrelaterad 1 skollagen 1 förslag 1 meddelarskyddet 1 flexibel skolstart 1 skatteskyldighet 1 statligt fibernät 1 nationella riktlinjer 1 cancervården 1 friskolornas riksförbund 1 regionalpolitik 1 boverkets byggregler 1 patientmaktutredningens 1 system 1 kommunerna 1 patientrörlighet 1 ökad kontroll 1 nelson mandela 1 stipendiet kompassrosen 1 Liselotte Schäfer Elinder 1 kampanj 1 gör det enklare 1 ungt ledarskap 1 landsbygdens utveckling 1 vuxenutbildningen 1 ångest 1 halvårsskiftet 2013 1 imm 1 utbyggnad 1 webbplats 1 kultur 1 resetjänster 1 ledarskapsspåret 1 sos alarm 1 frihetsberövade 1 medlarbud 1 bostadsförsörjning 1 arbetstider 1 vanvårdad 1 säkerhetsarbete 1 domstol 1 kvalitetsregistren 1 beskattningsrätt 1 hav 1 drivkraft 1 försäkrningar 1 osäkra övergångar 1 moderna tekniken 1 människor 1 institutionsvården 1 skoldebatten 1 läkaren 1 anders printz 1 lärarnas samverkansråd 1 projekt 1 orealistiska yrkanden 1 32 initiativ 1 svenskundervisningen 1 skolålder 1 trycksår kartlagd 1 flykting 1 landstingsdirektör 1 jeanette mikkelsen 1 hälsoundersökning 1 högsta betyg 1 skatteunderlag 1 transportinfrastukturen 1 madeleine sjöstedt 1 krav 1 bemanning 1 handläggningstiderna 1 stödform 1 e-leg 1 jönköpings län 1 ägardirektiv 1 alkohol 1 kommunen 1 institutet mot mutor 1 nationell patientenkät 1 lördag 23 mars 1 tandvård 1 diabetes 1 gunilla gunnarsson 1 statlig ersättning 1 landskrona 1 prinsessan lilian 1 turkiet 1 ökad delaktighet 1 stimulansbidrag 1 demokratiskt problem 1 marknadsföring 1 klimat 1 sammanhållningspolitik 1 leif lewin 1 statens folkhälsoinstitut 1 ersättningsbelopp 1 missförhållanden 1 ulrika ryan 1 christina rogestam 1 bullerregler 1 karolinska institutet 1 brottsförebyggande 1 tjänstemän 1 sabina wikgren orstam 1 ingela gardner sundström 1 utbildningssystem 1 trafikpolitik 1 terrordåd 1 boende för äldre 1 kommunala utjämningssystemet 1 budgetpropositionen 1 utmaning 1 ergonomiskt 1 earth hour city challenge 1 cancersatsning 1 e-delegationen 1 almega 1 likvärdig service 1 vattenskyddsarbete 1 demensvård 1 styrning 1 informationsansvaret 1 sweco 1 medling 1 för mer information: kristina cunningham 1 fritidsgård 1 läkarintyg 1 högskola 1 assistansutredning 1 marianne granath 1 kammarrätten 1 amr 1 årets stadskärna 1 ny studie 1 strandskydd 1 avdelningen för vård och omsorg 1 kostnadsminskning 1 politiker 1 sjukförsäkringspremier 1 arbetskraftsinvandring 1 digitala tjänster 1 mattias nilsson 1 fotgängare 1 skolutveckling 1 ekonomisk hushållning 1 infrastruktur 1 olyckor 1 språkstudier 1 mmr 1 barn & ungdom 1 medicin 1 studenter 1 beroendevård 1 eurofutures 1 förskoleplats 1 patientenkät 1 jämställd service 1 smok 1 förlägning 1 anställning 1 näringsdepartementet 1 utredningen 1 förstatligande 1 överskott 1 rösta 1 tvångslagstiftning 1 maktfördelning 1 byggandet 1 positiva signaler 1 lärare inte samarbetar 1 förskola 1 karin perols 1 riksgälden 1 krokom 1 fyrårig process 1 svenska för invandrare 1 vård- och omsorgscollege 1 kvalitetsregister 1 våld mot kvinnor 1 good practice award 1 etableringsreformen 1 lönekartläggningar 1 asyl 1 medlingsinstitutet 1 bud 1 invandrare 1 who 1 it-användare 1 lagar och förordningar 1 hälso- och sjukvårdsinformation 1 helena lindberg 1 elevhälsan 1 65 000 1 sport 1 allmännyttan 1 scb 1 skolforskning 1 specialiserad vård 1 informationsteknik 1 vetenskapsrådet 1 poliser får ha förtroende uppdrag 1 jonas nordling 1 2014 1 överbeläggning 1 kommunernas- och landstingens arbetsmiljöråd 1 biståndsbehov 1 vård och omsorg på skl 1 bo svensson 1 ”en skola i tiden" 1 sfi 1 stadskärna 1 borås 1 skolmåltiden 1 vuxenutbildning 1 friska brandmä 1 skolfam 1 inkomst 1 lou 1 e-legitimation 1 statliga 1 budgetdiskussioner 1 svenska mästare 1 detaljplaner 1 jämställdhetsarbete 1 sjukskrivningsmiljarden 1 akut 1 depression 1 hemtjänsten 1 akademikerförbundet 1 arena för tillväxt 1 nöjda medarbetare i privata sekorn 1 jerker swanstein 1 kuda 1 cancervård 1 alarmeringsmyndighet 1 lönekostnaderna 1 myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 bredband 1 ungdomsarbetslöshet 1 ordförande för sveriges kommuner och landsting 1 missbruks- och beroendevården 1 sofia tullberg 1 world stroke day award 1 sexualpedagog 1 gymnasieungdomar 1 barn med psykisk ohälsa 1 gunnar hedberg 1 riksdag & departement 1 kommunala 1 europeiska arbetsmiljöbyrån 1 inriktningsdokument 1 långtidssjukfrånvaron 1 kommunernas webbsidor 1 socioekonomiska faktorer 1 per mosseby 1 bostadsplanering 1 universalmodell 1 resursfördelning 1 akademikerförbundet ssr 1 etisk kod 1 upphandlingar 1 hälsa och vård 1 europeiska kommun- och regionförbundet 1 ledsagning 1 sluta röka 1 tillväxtprogram 1 prio 1 jag skapar lust att lära 1 psykiatrin 1 pensioner 1 det digitala samhället 1 öppenvårdssystemet 1 smärta 1 svenska dagbladet 1 demensboende 1 förhinder 1 utskott 1 norbotten 1 hälso- och sjukvårdssystemet 1 lagrådet 1 likvärdighet 1 litteraturutredningen 1 berättarministeriet 1 afa-försäkring 1 läkemedelsutredning 1 årsrapport 1 årets jämställdhetspris 1 forskningscenter 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 öppningstal 1 kunskapsluckor 1 lagändringar 1 läraravtalet 1 klimatarbete 1 sammanställning 1 näringslivet 1 upphandling 1 missbruk 1 service 1 företagare 1 per sjöberg 1 wwf 1 minskade utsläpp 1 nationellt biobanksråd 1 kvalitetskommun 2013 1 claes ånstrand 1 utredningen förskoleplats 1 lss 1 vindkraften 1 brott 1 masterutbildning 1 kust 1 politikerträffar 1 skolpolitiker 1 skadegörelse 1 förslagets ekonomiska 1 kiropraktor 1 vattenflödena 1 vab 1 trafiklab 1 mars eriksson 1 tandvårdsstöd 1 it-kommun 2013 1 tätortstrafik 1 norrbotten 1 gävleborg 1 skill 1 regional indelning 1 lärarstipendium 1 utredningsförslaget 1 undersökningsföretag 1 stefan ackerby 1 den nya rektorsutbildningen 1 överbeläggningar 1 sveriges exportråd 1 direktupphandling 1 vårdskandaler 1 patient 1 transportstyrelsen 1 planprocess 1 årets kommunalekonom 1 vindkraftsstödet 1 norge 1 greger bengtsson 1 upphandlingsutredningen 1 sanktionssystem 1 konkurrens 1 ulrika johansson 1 begränsat patientunderlag 1 nyckeltal 1 samhällsorientering 1 skolmat sverige 1 maskinentreprenörerna 1 rektorsakademien utveckling 1 apotek 1 funktionsnedsättning 1 hotad 1 johan höök 1 vårdgivare 1 vinterväghållning 1 glesbygd 1 preliminära boksluten 1 vänortssamarbeten 1 framtiden 1 väntepenning 1 papperslösa 1 nationella cancerstrategin 1 livesänd 1 utredare avdelningen för lärande och arbetsmarknad 08-452 79 14 kristina.cunningham@skl.se pressjour: 08-452 71 01 följ skl på twitter: twitter.com/s_k_l 1 mina meddelanden 1 elevresultat 1 utvecklingsansvar 1 barn och ungdom 1 lärarlön 1 vallagskommitténs slutbetänkande 1 specialskolorna 1 offentlighetsprincipen 1 bredbandsnät 1 tjänstemannafacken 1 asylsystemet 1 valkongress 1 personlig assistans 1 återvinningen 1 infektioner 1 lärarnas arbetstid 1 landsbygden 1 akv 1 dilsa demirbag-sten 1 sjukvårdsdelegationen 1 fusk 1 livsmedelsverket 1 jämnare fördelning 1 höganäs 1 janusz lewandowski 1 lars dahlberg 1 lotta håkansson harju 1 konsumentverket 1 studier 1 sjukgymnastexamen 1 myndighet 1 blogg 1 nationella patientenkäten 1 karriärsreformen 1 beräkningsmodeller 1 lärarorganisationerna 1 skolmatsverige 1 klimatmiljard 1 fortsätta leva tillammans 1 trafik 1 mutor 1 britt-inger kajnäs 1 sjuksköterskeplatser 1 vårdcentralerna 1 demensföreskrifter 1 höstbudgeten 1 bullerförslag 1 kap-kl 1 infrastrukturministern 1 miljöarbete 1 karriär 1 kommunföreträdare 1 karlstad 1 smärtpumpar 1 finansiella krisen 1 cemr:s 1 mikael eriksson 1 kvalitetsarbetet 1 fördelningsmodeller 1 avfall 1 sjukskrivningar 1 dator 1 hälso- och sjukvården 1 studie- och yrkesvägledning 1 kronofogdemyndigheten 1 sveriges läkarförbund 1 paul lindquist 1 energikrav 1 skolvalet 1 skolsatsning 1 socialstyrelsens äldreguide 1 pensionsavtal 1 annika wallenskog 1 gårdsförsäljning 1 alarmeringstjänstutredningen 1 skolans mål 1 vårdföretagarna 1 petter skogar 1 friskolekommittén 1 ingela gardner-sundström 1 vabintyg 1 sturkturfonderna 1 ökningstakten 1 brist på skolpsykologer 1 jämställdhetsobservatorium 1 framtidsmässan 1 elevhälsa 1 gymnasie 1 matteundervisning 1 avdelning 1 kolada 1 heldygnsvård 1 cancerläkemedel 1 the tipping point 1 villkor 1 54 procent 1 energisnål bostad 1 arbetsliv 1 bedömningsstöd 1 avtalsrörelse 1 världsklass 1 vattenkvalitén 1 jobb 1 äldreomsorgsområdet 1 marina rahm 1 i rättan tid 1 europa 1 vårdplatser 1 fler asylsökande 1 psykiatri 1 västernorrland 1 kostnadsökning 1 meddelarskydd 1 kostnadsberäkning 1 data 1 psykisk hälsa 1 oecd-länderna 1 80-talet 1 etableringssystemet 1 emil broberg 1 flykting- och integrationspolitiken 1 skolsegregation 1 2015 1 skolblogg 1 hans karlsson 1 avlösning 1 köttproduktionen 1 budget 1 avsiktförklaring 1 vård på lika villkor 1 subventionera 1 ordförandeskap 1 psykiatriska 1 klimatarbetat 1 nämndemän 1 skl:s styrelse 1 decentralisering 1 bidrag 1 journalistförbundet 1 energianvändning 1 e-boksavtal 1 msb 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Samhällsbyggare sökes till Sveriges viktigaste jobb

Nyheter   •   2014-04-15 11:46 CEST

Nya prognossiffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att rekryteringsbehovet av civilingenjörer, socionomer och andra akademiker är stort i välfärden de närmaste åren. Nu arrangeras Framtidsmässan – den allra första karriärmässan med fokus på offentlig sektor.

Landstingen redovisar löner för DO

Landstingen redovisar löner för DO

Nyheter   •   2014-04-14 13:45 CEST

Samtliga landsting och regioner har lämnat in sina lönekartläggningar till DO, som gör en granskning av jämställda löner. Det är en viktig fråga som landstingen arbetar aktivt med.

Rätt att stärka meddelarskyddet

Rätt att stärka meddelarskyddet

Nyheter   •   2014-04-14 11:31 CEST

Privatanställda inom vården, skolan och omsorgen ska få samma rätt till meddelarskydd som offentligt anställda, enligt ett utredningsförslag. Det tycker SKL är bra.

Samarbete ger bättre lektioner

Samarbete ger bättre lektioner

Nyheter   •   2014-04-14 08:44 CEST

Lektionerna på många skolor behöver anpassas bättre efter elevernas olika behov, konstaterar Skolinspektionen i en ny rapport. Det är viktigt för utvecklingen av skolan att vi tittar in i klassrummen, anser SKL.

 Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas

Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas

Nyheter   •   2014-04-10 10:39 CEST

Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. Nu finns ett förslag till handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.

Allt fler feriejobb för unga i kommuner och landsting

Allt fler feriejobb för unga i kommuner och landsting

Nyheter   •   2014-04-10 09:24 CEST

Kommuner och landsting ser ut att öka antalet feriejobb för unga i sommar. Prognosen pekar mot minst 80 000 feriejobb. Det finns skäl att tror på ännu fler, vilket skulle innebära en ökning jämfört med förra året.

Många bra satsningar i vårpropositionen

Många bra satsningar i vårpropositionen

Nyheter   •   2014-04-09 16:20 CEST

SKL välkomnar de satsningar inom vård och skola som regeringen presenterar i vårpropositionen. Mer resurser till bredbandsutbyggnaden är också mycket positivt för att säkra tillväxten och sysselsättningen.

Media-no-image

Barnens behov allt mer i centrum

Nyheter   •   2014-04-08 13:49 CEST

Årets Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård visar att samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården ökar. Kommunerna arbetar i allt högre grad med att involvera barn och unga i arbetet.

Sveriges elever är nöjda med skolan

Sveriges elever är nöjda med skolan

Nyheter   •   2014-04-08 10:11 CEST

De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Och för första gången på länge blir fler elever behöriga till gymnasiet. Det visar rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2014.

Media-no-image

SKL föreslår inte obligatorisk valfrihet inom hemtjänst

Nyheter   •   2014-04-07 09:21 CEST

Med anledning av uppgifter från Sveriges Radios ekoredaktion om att SKL föreslår obligatorisk valfrihet inom hemtjänsten så dementeras detta. Utredningen som föreslagit detta är statlig och förslaget är ute på remiss. SKL lämnar sitt svar i maj.

Media-no-image

SKL positiv till regeringens cancersatsning

Nyheter   •   2014-04-04 09:42 CEST

Regeringen har beslutat anslå 2 miljarder på fyra år för att korta väntetiderna i cancervården.

Media-no-image

Maktfördelning varierar i kommuner och landsting över tid

Nyheter   •   2014-04-03 09:19 CEST

Det har varit stora variationer i majoritetsförhållanden i kommunerna de senaste 20 åren. Det visar en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer samarbete vägen till bättre skola

Mer samarbete vägen till bättre skola

Nyheter   •   2014-04-01 15:45 CEST

De negativa PISA-resultaten visar att det behövs hårt och konkret arbete på alla nivåer i skolan. SKL presenterar nästa vecka en modell för hur svensk skola ska kunna utvecklas.

Möte om hot och våld

Möte om hot och våld

Nyheter   •   2014-04-01 15:33 CEST

I dag, måndag, mötte Anders Knape, ordförande för SKL, representanter för riksdagens partier och Rikspolisstyrelsen för att diskutera hur hot och våld mot förtroendevalda kan hanteras.

Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel

Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel

Nyheter   •   2014-03-31 15:45 CEST

Nya läkemedel till rätt patienter, i hela landet. Det syftar projektet "Ordnat införande i samverkan" till, vars slutrapport nu lämnats till Socialdepartementet.

Media-no-image

Dialog om hot och våld mot förtroendevalda

Nyheter   •   2014-03-31 12:29 CEST

En nyligen genomförd undersökning från SKL om hot och våld mot förtroendevalda har överlämnats till demokratiminister Birgitta Ohlsson. En diskussion har också inletts med riksdagspartiernas företrädare tillsammans med Rikspolisstyrelsen.

SKL välkomnar satsning på bredband

SKL välkomnar satsning på bredband

Nyheter   •   2014-03-28 14:18 CET

Utbyggnaden av bredband är oumbärlig för landsbygdens utveckling. SKL välkomnar därför regeringens beslut att satsa mer resurser på bredbandsutbyggnad i det så kallade landsbygdsprogrammet.

SKL stöder Earth Hour

SKL stöder Earth Hour

Nyheter   •   2014-03-28 09:33 CET

På lördag den 29 mars mellan 20.30 och 21.30 genomförs återigen klimatmanifestationen Earth Hour. Hittills har drygt 200 kommuner och två landsting anmält sin medverkan. Även SKL stöder den världsomspännande manifestationen.

Media-no-image

Europarådet fördömer annektering av Krim

Nyheter   •   2014-03-27 08:41 CET

Europarådets lokala kongress CLRAE antog sent tisdag kväll ett skarpt uttalande om krisen i Ukraina där man fördömer den Ryska annekteringen av Krim.

Buller fortsätter hindra nya bostäder

Buller fortsätter hindra nya bostäder

Nyheter   •   2014-03-26 14:44 CET

Regeringen föreslår nu förändringar av regelverken för buller för att underlätta bostadsbyggande. Vissa delar av den lagda propositionen är bra, anser SKL. Men regeringens förslag undanröjer inte alla de hinder som regelverken skapar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.