Tags

skl 321 sveriges kommuner och landsting 210 anders knape 125 håkan sörman 35 landsting 23 skola 23 maria stockhaus 20 per-arne andersson 17 ingela gardner sundström 16 göran stiernstedt 15 kommuner 14 socialstyrelsen 13 almedalen 12 mats eriksson 10 agneta jöhnk 10 gunilla glasare 10 vård 10 feriejobb 8 mats kinnwall 7 vården 7 läkemedel 7 ekonomiskt bistånd 7 regeringen 7 hemtjänst 7 skolinspektionen 6 vård och omsorg 6 skolverket 6 elever 6 patienter 6 ungdomar 6 rehabilitering 5 tillväxt 5 utredning 5 landstingen 5 rehabiliteringsgarantin 5 pacta 5 earth hour 4 kommun 4 jan björklund 4 valfrihetssystem 4 hälso- och sjukvård 4 undersökning 4 maria larsson 4 ing-marie wieselgren 4 grundskolan 4 omsorg 4 förbättrare 4 skolpris 4 primärvården 4 äldreomsorgen 4 kommunal 4 lärare 4 lov 4 almedalsveckan 4 barn 4 skolkommunpris 4 arbete 4 arbetslöshet 4 sjukhus 4 ekonomi 4 bostäder 4 cemr 3 avtal 3 jämställdhet 3 sjukfrånvaro 3 patientavgifter 3 guldlänken 3 skolan 3 kömiljarden 3 staffan werme 3 patientsäkerhet 3 vårdcentraler 3 nyanlända 3 sociala medier 3 barn- och äldreminister 3 statsbidrag 3 arbetsmarknad 3 hälsa 3 gymnasieskolan 3 arbetsmarknaden 3 energimyndigheten 3 välfärd 3 unga 3 tvångsvård 3 bostadsbyggandet 3 karriärtjänster 3 socialdepartementet 3 försäkringskassan 3 kunskap 3 primärvård 3 äldreomsorg 3 skatteintäkter 3 lennart gabrielsson 3 äldre 3 modell 3 e-förvaltning 3 sveriges viktigaste jobb 3 flyktingmottagande 3 e-böcker 3 staten 3 vårdcentral 3 kartläggning 3 trycksår 3 migrationsverket 3 sjukvården 3 arbetsdomstolen 3 medborgare 3 carola gunnarsson 3 sjukvård 3 rapport 3 vårdgarantin 3 förtroendevalda 3 socialminister 2 kvinnor 2 vårdskador 2 digidel 2 ungdom 2 europarådet 2 chefsekonom 2 grundskolor 2 utveckling 2 betyg 2 antibiotika 2 kbt 2 länsstyrelserna 2 ilmar reepalu 2 sjuksköterskor 2 p-medelsubvention 2 energieffektivisering 2 läkarintyg 2 cesam 2 rio+20 2 seminarie 2 introduktionsanställningar 2 clrae 2 malmö stad 2 välfärdsjobben 2 teaterförbundet 2 förhandlingschef 2 afa 2 lönebildning 2 klimatkonferens 2 forskning 2 lagstiftning 2 matematiksatsning 2 sommarjobb 2 förskolan 2 funktionsnedsättning 2 avtalsrörelsen 2 klimatsmarta bostäder 2 göran hägglund 2 webben 2 boverket 2 lars o molin 2 stroke 2 skolresultat 2 unga kvinnor 2 läkare 2 vårdval 2 utbildningsdepartementet 2 val 2 presskonferens 2 strandskyddet 2 skolpsykologer 2 vårdbarometern 2 örebro 2 vinnova 2 utbildningsberedning 2 myter 2 polis 2 välfärden 2 hpv-vaccin 2 organisation 2 riksdagen 2 svensk ekonomi 2 gymnasieskola 2 kollektivtrafik 2 jobbmöjligheter 2 internet 2 förordningar 2 e-tjänster 2 bostadsbyggande 2 regioner 2 yrkes-sm 2 naturvårdsverket 2 asylsökande 2 överenskommelse 2 stadskärna 2 matematik 2 pisa 2015 2 e-samhället 2 fokus 2 läkarförbundet 2 socialtjänsten 2 sjukvårdsdelegation 2 monica björklund aksnes 2 regionfrågan 2 lagar 2 yrkes-vm 2 sjukskrivningar 2 öppna jämförelser 2 resultat 2 mats sjöstrand 2 utbildning 2 förtroende 2 välfärdsjobb 2 miljöpartiet 2 skatteunderlag 2 korruption 2 samhället 2 studie 2 jan björkman 2 läkarbesök 2 äldreboende 2 finansieringslösningar 2 sysselsättning 2 lön 2 läkemedelskostnader 2 preventivmedel 2 digitalisering 2 smittskyddsinstitutet 2 avdelningschef 2 näringsliv 2 kommunsektorn 2 kostnader 2 kommunikation 2 kommuner och landsting 2 seminarium 2 arbetsförmedlingen 2 samhällsvård 2 välfärdssektorn 2 läraravtal 2010 1 arbetslöshetsförsäkringen 1 jäv 1 skl:s jurister 1 miljösmart 1 tandhälsa 1 burmeisterska 1 medfinansieringsutredningen 1 myndigheter 1 folkhälsoforskning 1 klimatmanifestation 1 mänskliga rättigheter 1 obligatorisk valfrihet 1 en gemensam ingång 1 prestationsersättningar 1 lagen om valfrihet 1 elektroniska läkarintyg 1 kulturlivet 1 offentliga sverige 1 industribuller 1 lärarfacken 1 hand 1 vägtullar 1 sjukvårdspersonal 1 vårdenheter 1 hygien 1 finansiell oro 1 mckinsey 1 hälso- och sjukvårdsavgift 1 pisa 1 comic health 1 dragningskraft 1 1177 vårdguiden 1 multimodal rehabilitering 1 åsa lindh 1 karriärsteg 1 eu-stöd 1 öppet hus 1 yrkesvux 1 vårdpersonal 1 elpriset 1 allmännyttiga bostadsbolag 1 modersmålsundervisning 1 psykisk ohälsa 1 samhällskydd 1 fou 1 finansdepartementet 1 skolans digitalisering 1 behörighetsutredningen 1 essunga 1 lärarlegitimationen 1 lärarförbundet 1 jämställdhetsinsats 1 timplaner 1 flygbuller 1 frikort 1 arbetslös 1 präglats 1 trafiksäkerhet 1 recession 1 jan söderström 1 jämlik vård 1 thomas tegenfeldt 1 åsa himmelsköld 1 sjukfrånvarotal 1 skl:s sjukvårdsdelegation 1 genussmart 1 pensionsutredningen 1 e-handeln 1 telgekoncernen 1 fibernät 1 nyanlända flyktingar 1 matte 1 infrastruktursatsningar 1 vårdförbundet 1 nödsituationer 1 framtidsutsikter 1 bostadsmarknaden 1 ann-sofie eriksson 1 företagsklimat 1 digitala brevlådorna 1 aktörer 1 beroendevårdens 1 folkvalda 1 rättighet 1 statens regionala förvaltning 1 kommunalekonomernas förening 1 ökade cancerrisker 1 motverka studieavbrott 1 biobanksstruktur 1 familjehem 1 kongress 2011 1 statsstöd 1 linköpings kommun 1 flerfamiljshus 1 europarådets konvention 1 särskild omsorg 1 kustplanering 1 skatteintäkterna 1 bostadsministern 1 KBT-behandlingar 1 glaxosmithkline 1 havsplanering 1 kommunvalet 1 västerås 1 vidareutbildning för lärare 1 naprapat 1 skydd 1 specialistläkare 1 förutsättningar 1 vårt 1 teknikprogrammet 1 vardag 1 privata utförare 1 vänort 1 sociala problem 1 lärarnas riksförbund 1 barnsjukvård 1 rakel 1 skollag 1 försörjningsstöd 1 stockholms universitet 1 höstbudget 1 byggnadssektorn 1 vidareutbildning 1 digital litteratur 1 vti 1 naturolyckor 1 pensionsskuld 1 12 procentenheter 1 nationella kvalitetsregistren 1 räddningstjänst 1 jämställda län 1 kostnadsutjämning 1 svenska stadskärnor 1 fakta 1 e-röstning 1 skattealgstiftning 1 bättre vård 1 bibliotek 1 asylsökande barn 1 monopol 1 kommunalisering 1 vaccinering 1 kommunala företagens samorganisation 1 haltandelagstiftning 1 effektivare ränteavdragsbegränsningar 1 sabo 1 arbetslivet 1 köttkontroller 1 kranvatten 1 lagändring 1 charlotte brogren 1 kopetensbehov 1 regionala 1 åtgärdsprogram 1 ungdomsvården 1 lennart jonasson 1 skolmat 1 insulinpumpar 1 fristående skolor 1 e-legitimationsnämnden 1 kostsammavillkorsändringar 1 klimatmanifestationen 1 naturvård 1 lärarlegitimation 1 flyktingmottagade 1 medfinansierin 1 värdsklass 1 digital bio 1 högkostnadsskydd 1 omhändertagits 1 roland åkesson 1 offentlig myndighet 1 strokekampanj 1 nacka kommun 1 per westerberg 1 vård- och omsorgsprogrammet 1 sommarlov 1 arbetsgivarpolitik 1 nutritionspumpar 1 ungdomars psykiska hälsa 1 soctanter 1 e-fakturering 1 landstings skatteunderlag 1 sjukdagar 1 e-samhälle 1 bienkowska 1 it-kommunikation 1 ängelholm 1 offentliganställdas förhandlingsråd 1 länsstyrelsen 1 behov 1 upplåningskostnad 1 premier 1 forbättring 1 socialtjänstfrågor 1 erfarenheter 1 ngenjörs- och naturvetenskapliga yrken 1 bostadsbolag 1 remiss 1 lärares arbetstid 1 studieavbrott 1 lokala toppolitiker 1 internationellt centrum för lokal demokrati 1 verksamhetsutveckling 1 kognitiv beteendeterapi 1 pris 1 ersättning 1 sara roxell 1 landstingens beräkningar 1 offentliga sektorn 1 våld mot förtroendevalda 1 rehabiliteringsrådet 1 symtom 1 juni palmgren 1 sveapriset 2013 1 nominering 1 privata sjukvårdsförsäkringar 1 öppna jämförelser trygghet och säkerhet 1 miljö 1 personrösta 1 internationella vänortssamarbeten 1 läkemedelsfrågorna 1 guldäpplet 1 vital kommunal demokrati 1 medborgarskapsceremonier 1 klimatfråga 1 demensboenden 1 arena 1 catarina segersten larsson 1 afa-pengar 1 väntetider till vård har förbättrats 1 nationellt ramverk 1 etiska plattformen 1 fyraårigt avtal 1 arbetstillfällen 1 invånare 1 gymnasiesärskolan 1 europarådets kongress 1 välfärdsorganisation 1 tandvården 1 eksjö 1 personal 1 avgiftsfri 1 margareta berglund rödén 1 strandskyddsregler 1 demenssjukdom 1 tillräckliga resurser 1 deloitte 1 akka-utredningen 1 sjukvårdsförsäkringar 1 energieffektiva flerbostads­hus 1 folkbiblioteken 1 våld 1 legitimationsreformen 1 klas bergström 1 arbetsmarknadsdepartementet 1 bbmri 1 medborgarskap 1 månadsrapportering 1 balanskrav 1 bredbandsarbete 1 kommunal nivå 1 friskolor 1 våld i hemmet 1 sjukhusnivå 1 elitidrott 1 gymnasieutbildning 1 välfärdssektorns jobb 1 kontakt för mer information: håkan gustafsson 1 zenita cider 1 problemets omfattning 1 krim 1 handläggning 1 behandlingar 1 skolor 1 skolmatskartläggning 1 finansieras 1 läkemedelsförhandlingarna 1 stiftelsen svensk industridesign 1 nöjdhet 1 pirls 1 byggkravsutredningen 1 byggkostnader 1 politisk 1 tandvårdsbidrag 1 debatt 1 utannonserade 1 buller 1 finansieringsprincipen: 1 trafikdata 1 tillväxtkommun 1 somaliska 1 skolmåltider 1 förändring 1 klimatpåverkan 1 kfs 1 dyslexi 1 internationell skolkommission 1 digitala hjälpmedel 1 ansvar 1 jämställdhetsdeklarationen 1 upprättelseutredningens 1 regeringskansliets 1 vårdväntetid 1 regering 1 beteendeterapi 1 könsskillnader 1 skl:s avdelning för vård och omsorg 1 skolseminarium 1 skydda barn 1 äldrevård 1 arenor 1 hjälpmedel 1 socialbidrag 1 arbetstidsförläggning 1 demens 1 digitala välfärdstjänster 1 politiska uppdrag 1 järnvägen 1 medlarna 1 timss 1 sveriges biobanker 1 liviu dragnea 1 jämlikhet 1 lärarförhandlingarna 1 kollektivavtal 1 komvux 1 medborgarundersökning 1 tjänstepensionsavtal 1 ombudsman 1 demokrati 1 detaljplan 1 nationella transportsystemet 1 kritiska 1 företag 1 cancer 1 byggföretag 1 regionförbund 1 akutmottagning 1 näringsriktig 1 asyl- och flyktingmottagandet 1 stannar upp 1 esamhället 1 arbetsvillkor 1 halvårsskiftet 1 årsskiftet 1 facebook 1 enkät 1 eu-kommissionen 1 löneökning 1 kommunal sektor 1 polisen 1 gsk 1 Sparkrav 1 delbetänkande 1 löneavtal 1 sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 1 kompetenskrav 1 säkrare vård 1 klimatanpassning 1 svea 1 hyresrätter 1 arbetslivsmässan working life 1 sjukfrånvaron 1 förtroendeuppdrag 1 jämställdhetsintegrering 1 rökfri arbetstid 1 läkemedelsrekommendationer 1 riksintressen 1 våld i nära relationer 1 havs- och vattenmyndigheten 1 nationell 1 långtidsutredningens 1 eu:s utvecklingspolitik 1 individanpassad 1 pilotmål 1 landstingsfullmäktige 1 regeringskansliet 1 ordförande 1 vad kostar verksamheten i din kommun 1 sommardesignkontoret 1 socialtjänst 1 patientlag 1 biografer 1 örbundsjurist 1 öppningstal 1 jämställda löner 1 lotta jernström 1 grundskola 1 elektronisk 1 jose manuel barosso 1 daniel paris 1 remissvar 1 sjukersättning 1 20.30 1 vårpropositionen 1 ekonomirapport 1 lägesrapport 1 ehälsa 1 svid 1 arbetsmarknadspolitiska 1 introduktionsgaranti 1 utvecklingsansvaret 1 peter gerlach 1 läkaravtalet 1 ersättningen 1 laglighetsprövning 1 medlare 1 psykiatriskt vård 1 patientsäkerhetssatsning 1 esf-rådet 1 omställningsstöd 1 läkarintygen 1 integration 1 bygglov 1 elektroniska bevis för identitet 1 #gillaskolan 1 infrastrukturprojekt 1 arbetsgivarförbundet 1 policy committee 1 socioekonomiska 1 högskoleverket 1 utred e-leg 1 afa försäkring 1 miljardsatsning 1 derk de beer 1 icld 1 somalia 1 klimatsmart 1 justitieminister 1 200 miljoner kronor 1 energieffektivt byggande 1 19 miljarder 1 beatrice ask 1 utbildningsfrågor 1 offentlig sektor 1 lokaldemokrati 1 vi växer på jobbet 1 kapacitet 1 nystartszoner 1 strokekampanjen 1 karriärutvecklingsreform 1 värmland 1 prognos 1 demokratin 1 tekniksprånget 1 skolmaten 1 va-system 1 hjälpmedelsinstitutet 1 ambulanssjukvård 1 strukturfonder 1 behörighet 1 folkbibliotek 1 landsbygdsutveckling 1 trafikbuller 1 familjerådgivning 1 vårdrelaterad 1 skollagen 1 förslag 1 meddelarskyddet 1 flexibel skolstart 1 skatteskyldighet 1 statligt fibernät 1 nationella riktlinjer 1 cancervården 1 friskolornas riksförbund 1 regionalpolitik 1 boverkets byggregler 1 patientmaktutredningens 1 system 1 kommunerna 1 stöd 1 patientrörlighet 1 ökad kontroll 1 nelson mandela 1 stipendiet kompassrosen 1 Liselotte Schäfer Elinder 1 kampanj 1 gör det enklare 1 ungt ledarskap 1 finansiella regelverken 1 landsbygdens utveckling 1 vuxenutbildningen 1 ångest 1 halvårsskiftet 2013 1 imm 1 utbyggnad 1 webbplats 1 kultur 1 resetjänster 1 ledarskapsspåret 1 sos alarm 1 frihetsberövade 1 medlarbud 1 bostadsförsörjning 1 arbetstider 1 vanvårdad 1 säkerhetsarbete 1 domstol 1 kvalitetsregistren 1 beskattningsrätt 1 hav 1 drivkraft 1 försäkrningar 1 osäkra övergångar 1 moderna tekniken 1 människor 1 institutionsvården 1 skoldebatten 1 läkaren 1 anders printz 1 lärarnas samverkansråd 1 projekt 1 orealistiska yrkanden 1 32 initiativ 1 svenskundervisningen 1 skolålder 1 trycksår kartlagd 1 flykting 1 landstingsdirektör 1 jeanette mikkelsen 1 hälsoundersökning 1 högsta betyg 1 transportinfrastukturen 1 madeleine sjöstedt 1 krav 1 bemanning 1 handläggningstiderna 1 stödform 1 e-leg 1 jönköpings län 1 ägardirektiv 1 alkohol 1 kommunen 1 institutet mot mutor 1 nationell patientenkät 1 lördag 23 mars 1 tandvård 1 diabetes 1 gunilla gunnarsson 1 statlig ersättning 1 landskrona 1 prinsessan lilian 1 turkiet 1 ökad delaktighet 1 stimulansbidrag 1 demokratiskt problem 1 marknadsföring 1 klimat 1 sammanhållningspolitik 1 leif lewin 1 statens folkhälsoinstitut 1 ersättningsbelopp 1 missförhållanden 1 ulrika ryan 1 christina rogestam 1 bullerregler 1 karolinska institutet 1 brottsförebyggande 1 tjänstemän 1 sabina wikgren orstam 1 ingela gardner sundström 1 utbildningssystem 1 trafikpolitik 1 terrordåd 1 boende för äldre 1 kommunala utjämningssystemet 1 budgetpropositionen 1 utmaning 1 ergonomiskt 1 earth hour city challenge 1 cancersatsning 1 e-delegationen 1 almega 1 kommek 1 likvärdig service 1 vattenskyddsarbete 1 demensvård 1 styrning 1 informationsansvaret 1 sweco 1 medling 1 för mer information: kristina cunningham 1 fritidsgård 1 högskola 1 assistansutredning 1 marianne granath 1 kammarrätten 1 amr 1 årets stadskärna 1 ny studie 1 strandskydd 1 avdelningen för vård och omsorg 1 kostnadsminskning 1 politiker 1 sjukförsäkringspremier 1 arbetskraftsinvandring 1 digitala tjänster 1 mattias nilsson 1 fotgängare 1 skolutveckling 1 ekonomisk hushållning 1 infrastruktur 1 olyckor 1 språkstudier 1 mmr 1 barn & ungdom 1 medicin 1 studenter 1 beroendevård 1 eurofutures 1 förskoleplats 1 patientenkät 1 jämställd service 1 smok 1 förlägning 1 anställning 1 näringsdepartementet 1 utredningen 1 förstatligande 1 överskott 1 rösta 1 tvångslagstiftning 1 maktfördelning 1 byggandet 1 positiva signaler 1 lärare inte samarbetar 1 förskola 1 karin perols 1 riksgälden 1 krokom 1 fyrårig process 1 svenska för invandrare 1 vård- och omsorgscollege 1 kvalitetsregister 1 våld mot kvinnor 1 good practice award 1 etableringsreformen 1 lönekartläggningar 1 asyl 1 medlingsinstitutet 1 bud 1 invandrare 1 who 1 it-användare 1 lagar och förordningar 1 hälso- och sjukvårdsinformation 1 helena lindberg 1 elevhälsan 1 65 000 1 sport 1 allmännyttan 1 scb 1 skolforskning 1 specialiserad vård 1 informationsteknik 1 vetenskapsrådet 1 poliser får ha förtroende uppdrag 1 jonas nordling 1 2014 1 överbeläggning 1 kommunernas- och landstingens arbetsmiljöråd 1 biståndsbehov 1 vård och omsorg på skl 1 bo svensson 1 ”en skola i tiden" 1 sfi 1 borås 1 skolmåltiden 1 vuxenutbildning 1 friska brandmä 1 skolfam 1 inkomst 1 lou 1 e-legitimation 1 statliga 1 budgetdiskussioner 1 svenska mästare 1 detaljplaner 1 jämställdhetsarbete 1 sjukskrivningsmiljarden 1 akut 1 depression 1 hemtjänsten 1 akademikerförbundet 1 arena för tillväxt 1 nöjda medarbetare i privata sekorn 1 jerker swanstein 1 kuda 1 cancervård 1 alarmeringsmyndighet 1 lönekostnaderna 1 myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 bredband 1 ungdomsarbetslöshet 1 ordförande för sveriges kommuner och landsting 1 missbruks- och beroendevården 1 sofia tullberg 1 world stroke day award 1 sexualpedagog 1 gymnasieungdomar 1 barn med psykisk ohälsa 1 gunnar hedberg 1 riksdag & departement 1 kommunala 1 europeiska arbetsmiljöbyrån 1 inriktningsdokument 1 långtidssjukfrånvaron 1 kommunernas webbsidor 1 socioekonomiska faktorer 1 per mosseby 1 bostadsplanering 1 universalmodell 1 resursfördelning 1 akademikerförbundet ssr 1 etisk kod 1 upphandlingar 1 hälsa och vård 1 europeiska kommun- och regionförbundet 1 ledsagning 1 sluta röka 1 tillväxtprogram 1 prio 1 jag skapar lust att lära 1 psykiatrin 1 pensioner 1 det digitala samhället 1 öppenvårdssystemet 1 smärta 1 svenska dagbladet 1 demensboende 1 förhinder 1 utskott 1 norbotten 1 hälso- och sjukvårdssystemet 1 lagrådet 1 likvärdighet 1 litteraturutredningen 1 berättarministeriet 1 afa-försäkring 1 läkemedelsutredning 1 årsrapport 1 resurser 1 årets jämställdhetspris 1 forskningscenter 1 rekrytering 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 ukraina 1 kunskapsluckor 1 specialskolorna 1 offentlighetsprincipen 1 tjänstemannafacken 1 valkongress 1 personlig assistans 1 återvinningen 1 lärarnas arbetstid 1 kommunala verksamheten 1 lars dahlberg 1 lotta håkansson harju 1 studier 1 blogg 1 nationella patientenkäten 1 karriärsreformen 1 Plug In 1 lagändringar 1 läraravtalet 1 klimatarbete 1 sammanställning 1 näringslivet 1 upphandling 1 missbruk 1 service 1 företagare 1 per sjöberg 1 möjlighetsdrivna 1 wwf 1 minskade utsläpp 1 nationellt biobanksråd 1 kvalitetskommun 2013 1 claes ånstrand 1 utredningen förskoleplats 1 lss 1 vindkraften 1 brott 1 masterutbildning 1 kust 1 politikerträffar 1 skolpolitiker 1 skadegörelse 1 förslagets ekonomiska 1 kiropraktor 1 vattenflödena 1 vab 1 trafiklab 1 mars eriksson 1 tandvårdsstöd 1 it-kommun 2013 1 tätortstrafik 1 norrbotten 1 gävleborg 1 skill 1 regional indelning 1 lärarstipendium 1 utredningsförslaget 1 undersökningsföretag 1 stefan ackerby 1 den nya rektorsutbildningen 1 överbeläggningar 1 sveriges exportråd 1 direktupphandling 1 vårdskandaler 1 patient 1 transportstyrelsen 1 planprocess 1 årets kommunalekonom 1 vindkraftsstödet 1 norge 1 greger bengtsson 1 upphandlingsutredningen 1 sanktionssystem 1 konkurrens 1 ulrika johansson 1 begränsat patientunderlag 1 nyckeltal 1 samhällsorientering 1 skolmat sverige 1 hjälpmedelsanvändare 1 maskinentreprenörerna 1 rektorsakademien utveckling 1 apotek 1 hotad 1 johan höök 1 vårdgivare 1 vinterväghållning 1 glesbygd 1 preliminära boksluten 1 vänortssamarbeten 1 framtiden 1 väntepenning 1 papperslösa 1 nationella cancerstrategin 1 livesänd 1 utredare avdelningen för lärande och arbetsmarknad 08-452 79 14 kristina.cunningham@skl.se pressjour: 08-452 71 01 följ skl på twitter: twitter.com/s_k_l 1 mina meddelanden 1 elevresultat 1 utvecklingsansvar 1 barn och ungdom 1 lärarlön 1 vallagskommitténs slutbetänkande 1 bredbandsnät 1 asylsystemet 1 vården och omsorgen 1 infektioner 1 landsbygden 1 akv 1 dilsa demirbag-sten 1 sjukvårdsdelegationen 1 fusk 1 livsmedelsverket 1 jämnare fördelning 1 höganäs 1 janusz lewandowski 1 konsumentverket 1 sjukgymnastexamen 1 myndighet 1 beräkningsmodeller 1 lärarorganisationerna 1 skolmatsverige 1 klimatmiljard 1 fortsätta leva tillammans 1 trafik 1 mutor 1 britt-inger kajnäs 1 sjuksköterskeplatser 1 vårdcentralerna 1 demensföreskrifter 1 höstbudgeten 1 bullerförslag 1 kap-kl 1 infrastrukturministern 1 miljöarbete 1 karriär 1 kommunföreträdare 1 karlstad 1 smärtpumpar 1 finansiella krisen 1 cemr:s 1 mikael eriksson 1 kvalitetsarbetet 1 fördelningsmodeller 1 avfall 1 dator 1 hälso- och sjukvården 1 studie- och yrkesvägledning 1 kronofogdemyndigheten 1 sveriges läkarförbund 1 paul lindquist 1 energikrav 1 skolvalet 1 skolsatsning 1 socialstyrelsens äldreguide 1 pensionsavtal 1 annika wallenskog 1 gårdsförsäljning 1 alarmeringstjänstutredningen 1 skolans mål 1 vårdföretagarna 1 petter skogar 1 friskolekommittén 1 ingela gardner-sundström 1 vabintyg 1 sturkturfonderna 1 ökningstakten 1 brist på skolpsykologer 1 jämställdhetsobservatorium 1 framtidsmässan 1 elevhälsa 1 gymnasie 1 matteundervisning 1 avdelning 1 kolada 1 heldygnsvård 1 cancerläkemedel 1 the tipping point 1 villkor 1 54 procent 1 energisnål bostad 1 arbetsliv 1 bedömningsstöd 1 avtalsrörelse 1 världsklass 1 vattenkvalitén 1 jobb 1 äldreomsorgsområdet 1 marina rahm 1 i rättan tid 1 europa 1 vårdplatser 1 fler asylsökande 1 psykiatri 1 västernorrland 1 kostnadsökning 1 meddelarskydd 1 kostnadsberäkning 1 data 1 psykisk hälsa 1 oecd-länderna 1 80-talet 1 etableringssystemet 1 emil broberg 1 flykting- och integrationspolitiken 1 skolsegregation 1 2015 1 skolblogg 1 hans karlsson 1 vd skl international 08-452 75 30 hakan.gustafsson@skl.se pressjour: 08-452 71 01 följ skl på twitter: twitter.com/s_k_l gilla skl på facebook 1 avlösning 1 köttproduktionen 1 budget 1 avsiktförklaring 1 it-arbete 1 vård på lika villkor 1 subventionera 1 ordförandeskap 1 psykiatriska 1 klimatarbetat 1 nämndemän 1 skl:s styrelse 1 decentralisering 1 bidrag 1 journalistförbundet 1 energianvändning 1 e-boksavtal 1 msb 1 vatten 1 leipsich 1 vetenskaplig grund 1 vårduppföljning 1 studiebakgrund 1 kostnadsutveckling 1 rättsväsendet 1 CEMR:s jämställdhetsdeklaration 1 patientmaktsutredningen 1 matematikundervisning 1 nyvald 1 övergrepp 1 läkemedelsföretagen 1 världsomspännande manifestationen 1 götapriset 2013 1 medborgarnytta 1 väntetid 1 elmarknaden 1 bättre vård – mindre tvång 1 utjämningskommittén 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Mer välfärd än någonsin tidigare

Nyheter   •   2014-08-20 14:45 CEST

Varje dag går över en miljon människor till jobbet och de levererar mer välfärd än någonsin tidigare. Det ska vi vara stolta över och det ska vi prata om. Det sa Anders Knape, ordförande för SKL, i sitt invigningstal på KOMMEK.

Media-no-image

Starkt skatteunderlag trots låg tillväxt

Nyheter   •   2014-08-18 16:56 CEST

Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. SKL skriver därför ned BNP-prognosen från 3,0 till 2,1 procent. Sysselsättningen har dock utvecklats bättre än väntat och skatteunderlaget för kommuner och landsting växer med 2 procent realt både i år och nästa år.

Media-no-image

Många kör för fort vid skolor

Nyheter   •   2014-08-15 10:07 CEST

Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller utanför landets skolor.

Media-no-image

SKL-film om äldre dubbelt prisad internationellt

Nyheter   •   2014-08-13 14:44 CEST

En film om Margareta, 77, och hennes väg genom vården har vunnit pris på två olika internationella filmfestivaler. Filmen beskriver hur det kan vara möjligt att klara den demografiska utmaningen, med ökad kvalitet för individen.

Här startas flest möjlighetsdrivna företag

Här startas flest möjlighetsdrivna företag

Nyheter   •   2014-07-24 10:17 CEST

Att gå ifrån en anställning för att bli företagare är, förutom i storstadsområden, även vanligt i turism- och besöksnäringskommuner samt i glesbygdskommuner. Det visar en ny rapport om företagandet i Sverige.

Staten måste ta ansvar för infrastrukturen

Staten måste ta ansvar för infrastrukturen

Nyheter   •   2014-07-09 10:28 CEST

SKL är kritiskt till att staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. I en skrivelse till regeringen framhåller förbundet att utbyggnad, drift och underhåll av nationella stråk är ett statligt ansvar.

Media-no-image

Vägledning för politikerbesök

Nyheter   •   2014-07-04 14:55 CEST

Med anledning av ett stort antal frågor gällande politiska besök och relaterade ämnen har SKL inför valen i höst sammanställt en juridisk vägledning för sektorns verksamheter.

Satsning på framtidens kompetenser

Satsning på framtidens kompetenser

Nyheter   •   2014-07-03 15:17 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting får en miljon kronor av regeringen för att utveckla metoder för hur framtidskompetenser ska mätas. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Stockholms Universitet.

Media-no-image

Satsning för fler män i förskolan

Nyheter   •   2014-07-02 16:50 CEST

Bara tre procent av förskollärarna i Sverige är män. För att locka fler män till förskolan drar SKL igång en satsning som ska stödja de lokala arbetsgivarna. Regeringen har beslutat att stötta arbetet med 1,7 miljoner kronor.

Myter och fakta om vården i Sverige

Myter och fakta om vården i Sverige

Nyheter   •   2014-06-30 09:29 CEST

Svensk hälso- och sjukvård debatteras som aldrig förr. En bild av en vård i kris målas upp. Men sanningen är att svensk vård fortfarande är i världsklass.

 Bra att föreskrifter kräver regeringens medgivande

Bra att föreskrifter kräver regeringens medgivande

Nyheter   •   2014-06-26 14:16 CEST

SKL välkomnar regeringens beslut om att myndigheter inte får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnader för kommuner och landsting utan regeringens medgivande.

Arbete pågår för att öka lärares status

Arbete pågår för att öka lärares status

Nyheter   •   2014-06-25 16:09 CEST

En undersökning som genomfördes för ett drygt år sedan visar att svenska lärare saknar uppskattning för sitt arbete. Utmaningarna är stora men många arbetar hårt för att läraryrket ska bli mer attraktivt.

Skärpt lagstiftning behövs

Skärpt lagstiftning behövs

Nyheter   •   2014-06-25 16:04 CEST

SKL välkomnar den kartläggning av hur rättsväsendet ser på hot och våld mot förtroendevalda. Den stärker SKL:s uppfattning att det krävs en skärpt lagstiftning.

 Skärpta krav på avfallsinsamling

Skärpta krav på avfallsinsamling

Nyheter   •   2014-06-25 10:45 CEST

SKL vill att det ska bli enklare för invånarna att sortera avfall så att det hanteras på ett miljövänligt sätt. Regeringens förslag om att skärpa kraven på producenternas insamling av förpackningar och tidningar från hushållen kan ge den effekten.

Välfärdsfrågor i centrum med SKL i Almedalen

Välfärdsfrågor i centrum med SKL i Almedalen

Nyheter   •   2014-06-23 13:25 CEST

SKL arrangerar i år 6 seminarier med aktuella frågor och presenterar också en ny rapport om myter i vården. Seminarierna ska bland annat handla om vården, skolan, välfärdens rekryteringsbehov och ökat bostadsbyggande.

 Felaktig dom bör underkännas av HD

Felaktig dom bör underkännas av HD

Nyheter   •   2014-06-19 13:11 CEST

Räddningstjänsten Dala Mitt skickar idag med stöd av SKL in ett krav på återförvisning av ett för sektorn principiellt beslut. Flera rättegångsfel har uppdagats. Det handlar om jäviga ledamöter, att domslutet står i strid mot lag och att domen är otydlig med bristfälliga motiveringar.

Fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster

Fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster

Nyheter   •   2014-06-19 11:04 CEST

Många kommuner satsar för att kunna erbjuda olika typer av e-tjänster och mobilapplikationer. Samtidigt saknar var femte kommun e-tjänster helt. Det visar en ny undersökning som SKL gjort.

 Ny webbkurs för kommunala feriejobbare

Ny webbkurs för kommunala feriejobbare

Nyheter   •   2014-06-18 13:36 CEST

Kommunerna erbjuder i sommar drygt 75 000 feriejobb för ungdomar upp till 18 år. För att ta till vara de ungas intresse för att arbeta i välfärden har SKL:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb tagit fram www.kommunkursen.se, en ny webbaserad snabbutbildning om kommunen.

Plus och minus om placeringsformer för barn och unga

Plus och minus om placeringsformer för barn och unga

Nyheter   •   2014-06-18 13:20 CEST

SKL ställer sig positivt till flera delar i ett yttrande över utredningen ”Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga".

Åtgärdsprogram för rent vatten måste förbättras

Åtgärdsprogram för rent vatten måste förbättras

Nyheter   •   2014-06-17 12:51 CEST

Staten måste förbättra åtgärdsprogrammen för hur Sverige ska klara EU:s vattendirektiv, annars är risken att unionens krav inte uppnås. Det framhåller SKL i en skrivelse till regeringen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.