Tags

skl 347 sveriges kommuner och landsting 229 anders knape 140 håkan sörman 39 skola 26 landsting 23 maria stockhaus 21 per-arne andersson 20 ingela gardner sundström 16 göran stiernstedt 15 vård 15 socialstyrelsen 14 kommuner 14 almedalen 12 gunilla glasare 11 mats eriksson 11 agneta jöhnk 10 läkemedel 9 feriejobb 9 regeringen 8 ekonomiskt bistånd 8 vården 8 hemtjänst 7 mats kinnwall 7 skolverket 6 patienter 6 sjukvård 6 vård och omsorg 6 omsorg 6 ungdomar 6 skolinspektionen 6 elever 6 pacta 5 landstingen 5 rehabilitering 5 rehabiliteringsgarantin 5 digitalisering 5 utredning 5 tillväxt 5 rapport 5 hälsa 5 patientsäkerhet 5 earth hour 5 äldreomsorg 4 hälso- och sjukvård 4 hans karlsson 4 lov 4 skolkommunpris 4 ing-marie wieselgren 4 tvångsvård 4 skolpris 4 almedalsveckan 4 barn 4 kommun 4 arbetslöshet 4 arbete 4 sjukhus 4 valfrihetssystem 4 maria larsson 4 grundskolan 4 kommunal 4 primärvården 4 jämställdhet 4 nyanlända 4 förbättrare 4 psykiatri 4 äldreomsorgen 4 ekonomi 4 socialdepartementet 4 bostäder 4 undersökning 4 patientavgifter 4 jan björklund 4 försäkringskassan 4 lärare 4 migrationsverket 3 sjukvården 3 sociala medier 3 presskonferens 3 lennart gabrielsson 3 preventivmedel 3 clrae 3 sveriges viktigaste jobb 3 vårdgarantin 3 kunskap 3 öppna jämförelser 3 integration 3 staffan werme 3 cemr 3 arbetsmarknad 3 e-förvaltning 3 vårdcentraler 3 staten 3 boverket 3 bostadsbyggandet 3 energimyndigheten 3 skatteintäkter 3 överenskommelse 3 studie 3 flyktingmottagande 3 Visa alla taggar
Dubbdäck orsakar dålig luft i städerna

Dubbdäck orsakar dålig luft i städerna

Nyheter   •   2015-03-31 16:02 CEST

Det effektivaste sättet att förbättra luftmiljön i städerna är att minska användandet av dubbdäck. Trots det föreslår en utredning om partiklar i luften inte lösningar på dubbdäcksproblemet.

Låt även kommuner få bedriva resursskolor

Låt även kommuner få bedriva resursskolor

Nyheter   •   2015-03-31 11:53 CEST

​Kommuner får inte ha särskilda resursskolor för elever med särskilda behov. Men fristående skolor tillåts ha det. Det drabbar eleverna. SKL kräver att lagen ses över.

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

Nyheter   •   2015-03-27 15:54 CET

Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.

SKL släcker på lördag

SKL släcker på lördag

Nyheter   •   2015-03-27 10:25 CET

På lördag den 28 mars kl. 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning på Hornsgatan 20 för att visa sitt stöd till klimatmanifestationen Earth Hour.

Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier

Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier

Nyheter   •   2015-03-27 09:15 CET

AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting.

Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens

Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens

Nyheter   •   2015-03-26 14:36 CET

​Kommunala servicecenter för digitalisering ska hjälpa dem som behöver stöd att ta del av samhällsservicen via internet, föreslår Digitaliseringskommission.

Förslag om samverkan saknas i kommunallagsutredningen

Förslag om samverkan saknas i kommunallagsutredningen

Nyheter   •   2015-03-25 09:14 CET

Den särskilde utredaren Johan Höök överlämnade sitt slutbetänkande "En kommunallag för framtiden" till civilministern tidigare i veckan. SKL saknar ett rejält grepp kring samverkansfrågan.

SKL är positiv till regionbildning

SKL är positiv till regionbildning

Nyheter   •   2015-03-23 13:01 CET

– SKL har länge drivit frågan om större regioner och det är bra att regeringen nu visar ett större intresse för frågan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Bostadsbyggandet kan drabbas av regeringsbeslut

Bostadsbyggandet kan drabbas av regeringsbeslut

Nyheter   •   2015-03-19 15:58 CET

SKL har fått beskedet att regeringen överväger att förkorta uppdraget för riksintresseutredningen. Ett sådant beslut kan drabba bostadsbyggandet.

Erbjud dispens för fjärrundervisning

Erbjud dispens för fjärrundervisning

Nyheter   •   2015-03-19 13:33 CET

Det beslut riksdagen idag fattar ger ingen möjlighet att köpa fjärrundervisning av en annan kommun. Det drabbar nyanlända elever och elever i glesbygd.

Bra med tydligare koppling mellan sfi och komvux

Bra med tydligare koppling mellan sfi och komvux

Nyheter   •   2015-03-18 15:19 CET

Regeringens förslag att svenska för invandrare, sfi, ska samlas i komvux är bra. Det kan underlätta att studera svenska parallellt med andra kurser i vuxenutbildningen.

Stärkt skydd för barn och unga

Stärkt skydd för barn och unga

Nyheter   •   2015-03-13 10:28 CET

Under närmare ett år har SKL lett ett arbete med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga.

Fortsatt satsning mot gymnasieavbrott – Plug In 2.0

Fortsatt satsning mot gymnasieavbrott – Plug In 2.0

Nyheter   •   2015-03-11 08:58 CET

​Projektet Plug In utvidgas till nyanlända i gymnasieåldern och till 15-åringar. Sammanlagt satsas nu 150 miljoner kronor för att motverka skolavbrotten från gymnasieskolan.

Flera orsaker till ökad sjukfrånvaro

Flera orsaker till ökad sjukfrånvaro

Nyheter   •   2015-03-10 15:13 CET

För tredje året i rad ökar sjukfrånvaron bland medarbetare i kommuner och landsting, efter en avsevärd minskning i början av 2000-talet. Bakgrunden till ökningen är komplex men inte oväntad.

Kunskap om utjämningssystemets konsekvenser behövs

Kunskap om utjämningssystemets konsekvenser behövs

Nyheter   •   2015-03-09 15:15 CET

​SKL tillstyrker Finansdepartementets förslag om ändrad inkomstutjämning men påpekar att det behövs mer kunskap kring utjämningssystemets effekter på tillväxten.

Plusresultat i kommunsektorn

Plusresultat i kommunsektorn

Nyheter   •   2015-03-06 15:34 CET

​Det sammanlagda resultatet för kommuner och landsting uppgår till knappt 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2014.

Inga onödiga sjukhusvistelser

Inga onödiga sjukhusvistelser

Nyheter   •   2015-03-05 13:55 CET

Regeringens utredare föreslår en ny lag så att patienter inte ska bli kvar på sjukhus onödigt länge. I dag kan de bli kvar en vecka innan hemkommunen blir skyldig att ersätta landstinget.

Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

Nyheter   •   2015-03-03 14:44 CET

Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. Den breda ansatsen är bra.

Hovrättsdom friar chefer

Hovrättsdom friar chefer

Nyheter   •   2015-03-03 12:47 CET

Hovrätten i Sundsvall har idag meddelat en friande dom i brottsmålet där två chefer i Krokoms kommun åtalats för arbetsmiljöbrott. Domen förtydligar gränserna för chefers arbetsmiljöansvar.

Nio strategier för att möta lärarbehovet

Nio strategier för att möta lärarbehovet

Nyheter   •   2015-02-20 14:01 CET

Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.