Tags

skl 334 sveriges kommuner och landsting 216 anders knape 133 håkan sörman 37 skola 24 landsting 23 maria stockhaus 21 per-arne andersson 18 ingela gardner sundström 16 göran stiernstedt 15 kommuner 14 socialstyrelsen 14 vård 13 almedalen 12 mats eriksson 11 gunilla glasare 10 agneta jöhnk 10 läkemedel 8 ekonomiskt bistånd 8 vården 8 feriejobb 8 regeringen 7 mats kinnwall 7 hemtjänst 7 skolinspektionen 6 patienter 6 vård och omsorg 6 ungdomar 6 elever 6 skolverket 6 rehabilitering 5 landstingen 5 tillväxt 5 rehabiliteringsgarantin 5 pacta 5 utredning 5 omsorg 4 jan björklund 4 primärvården 4 skolkommunpris 4 hälso- och sjukvård 4 tvångsvård 4 ing-marie wieselgren 4 valfrihetssystem 4 lov 4 arbete 4 patientsäkerhet 4 kommun 4 barn 4 sjukhus 4 digitalisering 4 arbetslöshet 4 sjukvård 4 maria larsson 4 försäkringskassan 4 ekonomi 4 kommunal 4 grundskolan 4 rapport 4 almedalsveckan 4 förbättrare 4 lärare 4 bostäder 4 hälsa 4 earth hour 4 undersökning 4 skolpris 4 äldreomsorgen 4 unga 3 förtroendevalda 3 statsbidrag 3 sjukvården 3 cemr 3 sociala medier 3 äldreomsorg 3 barn- och äldreminister 3 antibiotika 3 sveriges viktigaste jobb 3 kunskap 3 staffan werme 3 vårdgarantin 3 clrae 3 migrationsverket 3 socialdepartementet 3 vårdcentraler 3 e-förvaltning 3 staten 3 bostadsbyggandet 3 arbetsmarknad 3 energimyndigheten 3 skatteintäkter 3 kömiljarden 3 medborgare 3 flyktingmottagande 3 psykiatri 3 jämställdhet 3 arbetsmarknaden 3 gymnasieskolan 3 karriärtjänster 3 naturvårdsverket 3 Visa alla taggar
Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

Nyheter   •   2014-11-20 11:36 CET

​SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.

Media-no-image

Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner

Nyheter   •   2014-11-20 09:32 CET

​Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Nyheter   •   2014-11-19 10:38 CET

Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

Nyheter   •   2014-11-18 15:26 CET

​SKL säger nej till regeringens förslag om att göra kommunerna skyldiga att hantera anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen på tre veckor.

Media-no-image

SKL positivt till nya datalagar inom vård och omsorg

Nyheter   •   2014-11-18 13:57 CET

SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.

Media-no-image

Enhetliga regler för assisterad befruktning

Nyheter   •   2014-11-17 14:22 CET

​Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu enhetliga regler för landsting och regioner när det gäller offentligt finansierad assisterad befruktning.

Media-no-image

Köp av verksamhet 2006 – 2013

Nyheter   •   2014-11-13 10:40 CET

Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet av privata utförare för att kunna genomföra sina uppdrag. Utvecklingen är långsam men stabil.

Positiv utveckling av läkemedelsanvändning

Positiv utveckling av läkemedelsanvändning

Nyheter   •   2014-11-13 09:56 CET

​På flera områden utvecklas landstingens användning av läkemedel positivt. Det visar Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014.

Media-no-image

Nej till fjärrundervisning drabbar elever

Nyheter   •   2014-11-06 16:56 CET

​Skolor tvingas upphöra med fjärrundervisning då det inte anses följa skollagen. Elever blir därför utan undervisning som de tidigare har erbjudits. Lagstiftningen behöver ändras.

Viktiga nya läkemedel innebär stor ekonomisk utmaning

Viktiga nya läkemedel innebär stor ekonomisk utmaning

Nyheter   •   2014-11-04 16:15 CET

Landstingens samordnade införande av nya läkemedel är nu igång. Men som ett beslut från förra veckan visar måste staten öka läkemedelsbidraget för att täcka höga kostnader för läkemedel.

Media-no-image

SKL välkomnar överenskommelse om strukturfonder

Nyheter   •   2014-10-30 13:55 CET

​SKL välkomnar överenskommelsen som EU-kommissionen och regeringen har nått om hur europeiska struktur- och investeringsfonder ska användas i Sverige de närmaste sju åren.

Media-no-image

Vården säkrare än vi trott

Nyheter   •   2014-10-29 12:40 CET

​Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.

Media-no-image

SKL:s råd om ebolautbrottet

Nyheter   •   2014-10-29 11:11 CET

SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Nyheter   •   2014-10-29 09:53 CET

Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Nyheter   •   2014-10-27 14:56 CET

Läraren Karin Nygårds från Stockholm får idag utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete att öka sina elevers digitala förmågor.

SKL kommenterar regeringens budget

SKL kommenterar regeringens budget

Nyheter   •   2014-10-23 16:58 CEST

I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafik, skola och stadsmiljö.

Oro för färre utbildningsplatser

Oro för färre utbildningsplatser

Nyheter   •   2014-10-22 15:06 CEST

Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Nyheter   •   2014-10-22 14:19 CEST

Kvalitet i fritidshem består av så mycket mer än elevgruppens storlek. SKL:s nya skrift underlättar för politiker och förvaltning att följa upp verksamheten.

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

Nyheter   •   2014-10-21 10:00 CEST

Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Nyheter   •   2014-10-20 15:54 CEST

SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.