Tags

skl 591 sveriges kommuner och landsting 444 anders knape 227 håkan sörman 74 skola 50 landsting 44 maria stockhaus 32 göran stiernstedt 31 vård 31 ingela gardner sundström 26 pressinbjudan 26 socialstyrelsen 24 kommuner 23 per-arne andersson 22 regeringen 20 lärare 19 almedalen 17 lärarnas riksförbund 14 gunilla glasare 13 sjukvård 13 agneta jöhnk 13 skolverket 12 barn 12 mats eriksson 12 vården 12 vård och omsorg 12 almedalsveckan 12 kommun 12 mats kinnwall 11 läkemedel 11 skolan 11 patienter 10 avtal 10 äldre 10 öppna jämförelser 10 jämställdhet 10 välfärdssektorn 10 pacta 10 feriejobb 9 ungdomar 9 rapport 9 lennart gabrielsson 9 socialtjänsten 8 skolkommunpris 8 lov 8 maria larsson 8 bostadsbyggande 8 hemtjänst 8 skolinspektionen 8 omsorg 8 elever 8 kommunal 8 ekonomiskt bistånd 8 lön 8 patientsäkerhet 8 utbildning 8 arbetsmarknad 7 infrastruktur 7 utredning 7 försäkringskassan 7 bostäder 7 rehabilitering 7 äldreomsorg 7 debattartikel 7 ekonomirapport 7 rehabiliteringsgarantin 7 tillväxt 7 demokrati 7 välfärd 7 ing-marie wieselgren 6 psykisk ohälsa 6 välfärden 6 arbetsförmedlingen 6 sjukhus 6 utveckling 6 karriärtjänster 6 valfrihetssystem 6 sjukvården 6 skatteintäkter 6 göran hägglund 6 arbetslöshet 6 sveriges viktigaste jobb 6 landstingen 6 hälsa 6 äldreomsorgen 6 primärvården 6 skolpris 6 medborgare 6 bostadsbyggandet 6 cancervård 6 sjukskrivning 5 energimyndigheten 5 matematik 5 kvalitetsregister 5 primärvård 5 cemr 5 lärarorganisationerna 5 e-tjänster 5 regioner 5 tvångsvård 5 Visa alla taggar
SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015

SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015

Nyheter   •   2014-12-18 15:28 CET

​SKL är berett att teckna överenskommelse med regeringen om en Rehabiliteringsgaranti för 2015. Totalt ska 750 miljoner kronor fördelas.

Media-no-image

Många nya styren efter valet 2014

Nyheter   •   2014-12-18 11:23 CET

​Styret skiftade i 110 kommuner efter valet 2014. Drygt en tredjedel av kommunerna fick ett blocköverskridande styre eller ett vänsterstyre och något färre kommuner fick ett alliansstyre.

Media-no-image

Webbsändning om ekonomirapporten

Nyheter   •   2014-12-18 10:14 CET

SKL presenterar ekonomirapporten fredagen den 19 december kl. 09.00 på en direktsänd presskonferens.

Media-no-image

OFR avtalet inom hälso- och sjukvård löper vidare

Nyheter   •   2014-12-18 08:49 CET

​Vårdförbundet och Sveriges Fysioterapeuter meddelade idag onsdag att de inte kommer att säga upp avtalet inom OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård.

Bra förslag om dricksvatten

Bra förslag om dricksvatten

Nyheter   •   2014-12-16 13:44 CET

SKL välkomnar ett utredningsförslag om att tre myndigheter ska ta fram en informations- och kunskapsplattform om material i kontakt med dricksvattnet.

Media-no-image

Kommunal skola inte orsak till sämre resultat

Nyheter   •   2014-12-15 13:26 CET

​Resultaten i skolan började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Skärp lagen för hot mot demokratin

Skärp lagen för hot mot demokratin

Nyheter   •   2014-12-12 16:20 CET

​Hot och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin och SKL kräver en lagändring för att komma tillrätta med de stora problem som finns inom området.

SKL kritiserar förslag om äldre och särskilda boenden

SKL kritiserar förslag om äldre och särskilda boenden

Nyheter   •   2014-12-12 15:52 CET

Sveriges Kommuner och Landsting kritiserar i ett yttrande Socialstyrelsens förslag till allmänna råd och föreskrifter om ansvar för äldre och bemanning i särskilda boenden.

840 miljoner för god äldrevård

840 miljoner för god äldrevård

Nyheter   •   2014-12-11 16:02 CET

20 000 äldre äter inte längre olämpliga läkemedel. Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre. Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – cirka 25 000 riskbedömningar varje månad.

Media-no-image

SKL analyserar den beslutade budgeten

Nyheter   •   2014-12-08 14:25 CET

Riksdagen har beslutat att alliansens budgetförslag ska gälla under 2015. SKL har analyserat några av de större skillnaderna mellan regeringens förslag till budget och alliansens budget.

Idébank för lyckat arbete med integration

Idébank för lyckat arbete med integration

Nyheter   •   2014-12-08 13:54 CET

Många kommuner arbetar framgångsrikt med mottagande av nyanlända och integration. För att sprida erfarenheter samlar SKL exempel i en idébank på webben.

Media-no-image

Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården

Nyheter   •   2014-12-03 09:20 CET

​Allt fler överlever cancer, stroke och hjärtsjukdomar. För många områden inom cancervården syns en positiv utveckling men de regionala skillnaderna är dock fortfarande stora.

Media-no-image

Mer samverkan behövs för skolan

Nyheter   •   2014-12-02 14:55 CET

​Brist på samförstånd och inte själva systemet är skolans problem. Alla behöver ta sitt ansvar och börja samarbeta. Det visar en kommande OECD-rapport.

Media-no-image

Viktiga förslag om våld i nära relationer

Nyheter   •   2014-11-27 09:40 CET

​SKL välkomnar en rad förslag i utredningen "Våld i nära relationer – en folkhälsofråga", men efterlyser mer analys av konsekvenser för kommuner och landsting.

Jämlika regler för preventivmedel efter SKL:s beslut

Jämlika regler för preventivmedel efter SKL:s beslut

Nyheter   •   2014-11-25 12:53 CET

Från och med 2015 har alla landsting samma åldersregler för subventionerade p-medel till unga kvinnor och nästan alla har samma avgifter.

Media-no-image

Fler feriejobb i landstingen

Nyheter   •   2014-11-21 11:57 CET

Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

Nyheter   •   2014-11-20 11:36 CET

​SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.

Media-no-image

Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner

Nyheter   •   2014-11-20 09:32 CET

​Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Nyheter   •   2014-11-19 10:38 CET

Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

Nyheter   •   2014-11-18 15:26 CET

​SKL säger nej till regeringens förslag om att göra kommunerna skyldiga att hantera anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen på tre veckor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.