Tags

skl 332 sveriges kommuner och landsting 215 anders knape 131 håkan sörman 36 skola 24 landsting 23 maria stockhaus 21 per-arne andersson 17 ingela gardner sundström 16 göran stiernstedt 15 kommuner 14 vård 13 socialstyrelsen 13 almedalen 12 gunilla glasare 10 mats eriksson 10 agneta jöhnk 10 feriejobb 8 hemtjänst 7 läkemedel 7 ekonomiskt bistånd 7 mats kinnwall 7 vården 7 regeringen 7 ungdomar 6 skolverket 6 vård och omsorg 6 skolinspektionen 6 patienter 6 elever 6 tillväxt 5 rehabilitering 5 pacta 5 rehabiliteringsgarantin 5 landstingen 5 utredning 5 undersökning 4 omsorg 4 skolkommunpris 4 sjukvård 4 hälso- och sjukvård 4 grundskolan 4 almedalsveckan 4 digitalisering 4 sjukhus 4 barn 4 arbetslöshet 4 maria larsson 4 försäkringskassan 4 valfrihetssystem 4 kommunal 4 ing-marie wieselgren 4 lov 4 primärvården 4 arbete 4 ekonomi 4 lärare 4 förbättrare 4 bostäder 4 hälsa 4 earth hour 4 jan björklund 4 skolpris 4 patientsäkerhet 4 äldreomsorgen 4 kommun 4 förtroendevalda 3 e-böcker 3 unga 3 socialdepartementet 3 barn- och äldreminister 3 clrae 3 statsbidrag 3 kartläggning 3 sociala medier 3 sveriges viktigaste jobb 3 migrationsverket 3 sjukvården 3 kunskap 3 äldreomsorg 3 vårdgarantin 3 staffan werme 3 cemr 3 sjukfrånvaro 3 e-förvaltning 3 vårdcentraler 3 arbetsmarknad 3 staten 3 bostadsbyggandet 3 energimyndigheten 3 skatteintäkter 3 kömiljarden 3 jämställdhet 3 medborgare 3 flyktingmottagande 3 välfärd 3 arbetsmarknaden 3 tvångsvård 3 gymnasieskolan 3 guldlänken 3 Visa alla taggar
SKL kommenterar regeringens budget

SKL kommenterar regeringens budget

Nyheter   •   2014-10-23 16:58 CEST

I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafik, skola och stadsmiljö.

Oro för färre utbildningsplatser

Oro för färre utbildningsplatser

Nyheter   •   2014-10-22 15:06 CEST

Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Nyheter   •   2014-10-22 14:19 CEST

Kvalitet i fritidshem består av så mycket mer än elevgruppens storlek. SKL:s nya skrift underlättar för politiker och förvaltning att följa upp verksamheten.

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

Nyheter   •   2014-10-21 10:00 CEST

Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Nyheter   •   2014-10-20 15:54 CEST

SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.

Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

Nyheter   •   2014-10-20 08:59 CEST

E-tjänsterna ökar i kommunerna. Nästan 200 kommuner erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben. I ca 70 kommuner kan man idag ansöka om bygglov via webbplatsen mot 24 år 2012.

Nej till slopad bygdeavgift

Nej till slopad bygdeavgift

Nyheter   •   2014-10-17 15:57 CEST

Utredningsförslaget att ta bort bygdeavgifterna riskerar att slå hårt mot många bygder och kommuner. Det bör inte genomföras, skriver SKL i ett yttrande till regeringen.

Anders Knape leder arbetet för lokal demokrati i Europa

Anders Knape leder arbetet för lokal demokrati i Europa

Nyheter   •   2014-10-17 10:03 CEST

SKL:s ordförande Anders Knape har valts till ordförande för CLRAE:s lokala kammare. De kommande två åren kommer han att leda dess arbete med att främja den lokala demokratin i Europarådet.

Kommuner får koll på skolmåltider

Kommuner får koll på skolmåltider

Nyheter   •   2014-10-15 11:04 CEST

En ny funktion på webbverktyget SkolmatSverige hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna.

180 000 patienters erfarenheter från specialiserad vård

180 000 patienters erfarenheter från specialiserad vård

Nyheter   •   2014-10-15 10:40 CEST

Patienterna är mest nöjda vid besök inom den öppna specialiserade sjukhusvården. Även patienter i psykiatrisk öppenvård ger högre omdömen kring sitt besök än vid tidigare mätningar.

Media-no-image

SKL-vägledning kring ebolautbrottet

Nyheter   •   2014-10-10 16:30 CEST

SKL förbereder nu ett antal åtgärder till stöd för landsting och kommuner med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika.

Ser fram emot dialog med nya regeringen

Ser fram emot dialog med nya regeringen

Nyheter   •   2014-10-09 16:31 CEST

Dagens regeringsförklaring var en gedigen lista med förslag. SKL ser fram emot en konstruktiv dialog på flera områden men oroas av signaler om ökad statlig styrning inom bland annat sjukvården.

SKL tar fram vägledning kring arbete i ebolaområden

SKL tar fram vägledning kring arbete i ebolaområden

Nyheter   •   2014-10-09 15:04 CEST

SKL förbereder nu ett antal åtgärder till stöd för landsting och kommuner med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika.SKL tar fram vägledning kring arbete i ebolaområden

Nya kallelser ska få fler kvinnor att delta i screening

Nya kallelser ska få fler kvinnor att delta i screening

Nyheter   •   2014-10-06 16:03 CEST

Landsting och regioner påbörjar nu införandet av nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov, som SKL utvecklat inom arbetet med nationella cancerstrategin.

Ser fram emot dialog

Ser fram emot dialog

Nyheter   •   2014-10-03 16:20 CEST

Dagens regeringsförklaring var en gedigen lista med förslag. SKL ser fram emot en konstruktiv dialog på flera områden men oroas av signaler om ökad statlig styrning inom bland annat sjukvården.

Fel att ha generellt byggstopp vid stränder

Fel att ha generellt byggstopp vid stränder

Nyheter   •   2014-09-30 16:11 CEST

Strandskyddet måste nyanseras. Om statliga myndigheter hindrar ändringar i reglerna riskerar det att försämra landsbygdens och kommuners utveckling. Det framhöll SKL på ett möte under tisdagen.

Förenkla upphandlingsreglerna ytterligare

Förenkla upphandlingsreglerna ytterligare

Nyheter   •   2014-09-30 14:42 CEST

EU:s upphandlingsdirektiv behöver förenklas ännu mer. Det nya regelverket har i vissa delar blivit mer flexibelt, men det räcker inte, anser SKL i ett yttrande.

Kommunerna får ta över när staten skär ner

Kommunerna får ta över när staten skär ner

Nyheter   •   2014-09-29 10:04 CEST

Kommunerna tar ett allt större ansvar för personlig assistans visar en ny rapport från SKL. Sedan 2009 har kostnaderna stigit kraftigt på grund av Försäkringskassans strängare bedömningar.

Media-no-image

Skolreformer bör göras stegvis och utvärderas

Nyheter   •   2014-09-25 14:31 CEST

Väl planerade reformer har större chans att lyckas. SKL ställer sig därför bakom utredningen Utvärdera för utveckling som föreslår systematisk utvärdering av reformer på skolans område.

Media-no-image

Mer resurser kan motverka diskriminering

Nyheter   •   2014-09-24 16:25 CEST

Ge DO ökade resurser för stöd och rådgivning till arbetsgivare istället för en hårdare reglering som bygger på tillsyn och viten. Det skriver SKL i sitt yttrande över betänkandet ”Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering”.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.