Tags

skl 334 sveriges kommuner och landsting 216 anders knape 134 håkan sörman 37 skola 24 landsting 23 maria stockhaus 21 per-arne andersson 18 ingela gardner sundström 16 göran stiernstedt 15 socialstyrelsen 14 kommuner 14 vård 13 almedalen 12 mats eriksson 11 gunilla glasare 10 agneta jöhnk 10 läkemedel 9 feriejobb 9 ekonomiskt bistånd 8 regeringen 8 vården 8 mats kinnwall 7 hemtjänst 7 elever 6 patienter 6 vård och omsorg 6 skolinspektionen 6 ungdomar 6 skolverket 6 rehabilitering 5 omsorg 5 rehabiliteringsgarantin 5 pacta 5 landstingen 5 tillväxt 5 utredning 5 hälsa 5 rapport 5 patientsäkerhet 5 sjukvård 5 äldreomsorg 4 earth hour 4 hälso- och sjukvård 4 ekonomi 4 ing-marie wieselgren 4 tvångsvård 4 arbetslöshet 4 almedalsveckan 4 skolpris 4 lov 4 sjukhus 4 barn 4 skolkommunpris 4 kommun 4 digitalisering 4 försäkringskassan 4 maria larsson 4 valfrihetssystem 4 kommunal 4 arbete 4 jämställdhet 4 äldreomsorgen 4 förbättrare 4 primärvården 4 lärare 4 psykiatri 4 bostäder 4 socialdepartementet 4 undersökning 4 patientavgifter 4 grundskolan 4 jan björklund 4 cemr 3 preventivmedel 3 barn- och äldreminister 3 kunskap 3 migrationsverket 3 sociala medier 3 presskonferens 3 lennart gabrielsson 3 sjukvården 3 statsbidrag 3 clrae 3 öppna jämförelser 3 vårdgarantin 3 staffan werme 3 sveriges viktigaste jobb 3 unga 3 e-förvaltning 3 arbetsmarknad 3 vårdcentraler 3 staten 3 bostadsbyggandet 3 energimyndigheten 3 skatteintäkter 3 kömiljarden 3 överenskommelse 3 välfärd 3 hans karlsson 3 Visa alla taggar
Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

Nyheter   •   2015-01-23 09:34 CET

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män.

Media-no-image

​Stort intresse för att utveckla skolans digitalisering

Nyheter   •   2015-01-16 13:45 CET

I augusti 2014 lanserade SKL utifrån en regeringsöverenskommelse verktyget LIKA, it-tempen för skolan. Drygt ett halvår senare har över hälften av landets kommuner använt sig av verktyget.

Media-no-image

Nya patientavgifter 2015

Nyheter   •   2015-01-14 15:06 CET

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.

Media-no-image

SKL:s styre för 2015-2019

Nyheter   •   2015-01-14 13:07 CET

​Mandatfördelningen för SKL:s kongresser 2015 är nu fastställd. Fördelningen ger S, MP och V tillsammans majoritet i SKL:s styrelse för den kommande mandatperioden.

Media-no-image

Medalj för framgångsrikt jämställdhetsarbete

Nyheter   •   2015-01-09 15:58 CET

​Ewa Samuelsson, tidigare biträdande socialborgarråd i Stockholm och ordförande i CEMR:s jämställdhetskommitté, har tilldelats en medalj som tack för framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Media-no-image

Medalj för framgångsrikt jämställhetsarbete

Nyheter   •   2014-12-22 14:55 CET

Ewa Samuelsson, tidigare biträdande socialborgarråd i Stockholm och ordförande i CEMR:s jämställdhetskommitté, har tilldelats en medalj som tack för framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Från mätning till konkreta åtgärder för patientsäkerhet

Från mätning till konkreta åtgärder för patientsäkerhet

Nyheter   •   2014-12-22 11:22 CET

​En stor mängd åtgärder för ökad patientsäkerhet har införts på landet sjukhus som ett resultat av bland annat granskningen av 30 000 journaler. Det framgår av en ny rapport från SKL.

Ny psykiatriöverenskommelse mellan SKL och staten

Ny psykiatriöverenskommelse mellan SKL och staten

Nyheter   •   2014-12-19 13:38 CET

SKL och regeringen har nu träffat en överenskommelse om en psykiatrisatsning även under 2015.

SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015

SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015

Nyheter   •   2014-12-18 15:28 CET

​SKL är berett att teckna överenskommelse med regeringen om en Rehabiliteringsgaranti för 2015. Totalt ska 750 miljoner kronor fördelas.

Media-no-image

Många nya styren efter valet 2014

Nyheter   •   2014-12-18 11:23 CET

​Styret skiftade i 110 kommuner efter valet 2014. Drygt en tredjedel av kommunerna fick ett blocköverskridande styre eller ett vänsterstyre och något färre kommuner fick ett alliansstyre.

Media-no-image

Webbsändning om ekonomirapporten

Nyheter   •   2014-12-18 10:14 CET

SKL presenterar ekonomirapporten fredagen den 19 december kl. 09.00 på en direktsänd presskonferens.

Media-no-image

OFR avtalet inom hälso- och sjukvård löper vidare

Nyheter   •   2014-12-18 08:49 CET

​Vårdförbundet och Sveriges Fysioterapeuter meddelade idag onsdag att de inte kommer att säga upp avtalet inom OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård.

Bra förslag om dricksvatten

Bra förslag om dricksvatten

Nyheter   •   2014-12-16 13:44 CET

SKL välkomnar ett utredningsförslag om att tre myndigheter ska ta fram en informations- och kunskapsplattform om material i kontakt med dricksvattnet.

Media-no-image

Kommunal skola inte orsak till sämre resultat

Nyheter   •   2014-12-15 13:26 CET

​Resultaten i skolan började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Skärp lagen för hot mot demokratin

Skärp lagen för hot mot demokratin

Nyheter   •   2014-12-12 16:20 CET

​Hot och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin och SKL kräver en lagändring för att komma tillrätta med de stora problem som finns inom området.

SKL kritiserar förslag om äldre och särskilda boenden

SKL kritiserar förslag om äldre och särskilda boenden

Nyheter   •   2014-12-12 15:52 CET

Sveriges Kommuner och Landsting kritiserar i ett yttrande Socialstyrelsens förslag till allmänna råd och föreskrifter om ansvar för äldre och bemanning i särskilda boenden.

840 miljoner för god äldrevård

840 miljoner för god äldrevård

Nyheter   •   2014-12-11 16:02 CET

20 000 äldre äter inte längre olämpliga läkemedel. Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre. Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – cirka 25 000 riskbedömningar varje månad.

Media-no-image

SKL analyserar den beslutade budgeten

Nyheter   •   2014-12-08 14:25 CET

Riksdagen har beslutat att alliansens budgetförslag ska gälla under 2015. SKL har analyserat några av de större skillnaderna mellan regeringens förslag till budget och alliansens budget.

Idébank för lyckat arbete med integration

Idébank för lyckat arbete med integration

Nyheter   •   2014-12-08 13:54 CET

Många kommuner arbetar framgångsrikt med mottagande av nyanlända och integration. För att sprida erfarenheter samlar SKL exempel i en idébank på webben.

Media-no-image

Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården

Nyheter   •   2014-12-03 09:20 CET

​Allt fler överlever cancer, stroke och hjärtsjukdomar. För många områden inom cancervården syns en positiv utveckling men de regionala skillnaderna är dock fortfarande stora.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.