Tags

skl 590 sveriges kommuner och landsting 430 anders knape 223 håkan sörman 74 skola 49 landsting 44 maria stockhaus 32 göran stiernstedt 31 vård 31 pressinbjudan 26 ingela gardner sundström 26 socialstyrelsen 24 kommuner 23 per-arne andersson 21 regeringen 19 lärare 19 almedalen 17 lärarnas riksförbund 14 agneta jöhnk 13 sjukvård 13 gunilla glasare 13 almedalsveckan 12 vården 12 kommun 12 vård och omsorg 12 barn 12 skolverket 12 mats eriksson 11 skolan 11 mats kinnwall 11 avtal 10 äldre 10 patienter 10 pacta 10 välfärdssektorn 10 jämställdhet 10 öppna jämförelser 9 läkemedel 9 rapport 9 ungdomar 9 bostadsbyggande 8 elever 8 utbildning 8 maria larsson 8 feriejobb 8 omsorg 8 lennart gabrielsson 8 lön 8 patientsäkerhet 8 ekonomiskt bistånd 8 kommunal 8 hemtjänst 8 lov 8 skolkommunpris 8 arbetsmarknad 7 rehabiliteringsgarantin 7 försäkringskassan 7 skolinspektionen 7 demokrati 7 välfärd 7 debattartikel 7 bostäder 7 socialtjänsten 7 utredning 7 infrastruktur 7 tillväxt 7 rehabilitering 7 äldreomsorg 7 arbetsförmedlingen 6 sjukvården 6 bostadsbyggandet 6 sjukhus 6 valfrihetssystem 6 psykisk ohälsa 6 ekonomirapport 6 primärvården 6 cancervård 6 äldreomsorgen 6 skatteintäkter 6 göran hägglund 6 arbetslöshet 6 medborgare 6 karriärtjänster 6 hälsa 6 utveckling 6 skolpris 6 välfärden 6 landstingen 6 ing-marie wieselgren 6 sveriges viktigaste jobb 6 metta fjelkner 5 kömiljarden 5 e-tjänster 5 carola gunnarsson 5 statsbidrag 5 seminarium 5 regioner 5 cancer 5 ekonomi 5 matematik 5 Visa alla taggar
Media-no-image

SKL välkomnar överenskommelse om strukturfonder

Nyheter   •   2014-10-30 13:55 CET

​SKL välkomnar överenskommelsen som EU-kommissionen och regeringen har nått om hur europeiska struktur- och investeringsfonder ska användas i Sverige de närmaste sju åren.

Media-no-image

Vården säkrare än vi trott

Nyheter   •   2014-10-29 12:40 CET

​Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.

Media-no-image

SKL:s råd om ebolautbrottet

Nyheter   •   2014-10-29 11:11 CET

SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Nyheter   •   2014-10-29 09:53 CET

Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Nyheter   •   2014-10-27 14:56 CET

Läraren Karin Nygårds från Stockholm får idag utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete att öka sina elevers digitala förmågor.

SKL kommenterar regeringens budget

SKL kommenterar regeringens budget

Nyheter   •   2014-10-23 16:58 CEST

I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafik, skola och stadsmiljö.

Oro för färre utbildningsplatser

Oro för färre utbildningsplatser

Nyheter   •   2014-10-22 15:06 CEST

Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Nyheter   •   2014-10-22 14:19 CEST

Kvalitet i fritidshem består av så mycket mer än elevgruppens storlek. SKL:s nya skrift underlättar för politiker och förvaltning att följa upp verksamheten.

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

Nyheter   •   2014-10-21 10:00 CEST

Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Nyheter   •   2014-10-20 15:54 CEST

SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.

Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

Nyheter   •   2014-10-20 08:59 CEST

E-tjänsterna ökar i kommunerna. Nästan 200 kommuner erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben. I ca 70 kommuner kan man idag ansöka om bygglov via webbplatsen mot 24 år 2012.

Nej till slopad bygdeavgift

Nej till slopad bygdeavgift

Nyheter   •   2014-10-17 15:57 CEST

Utredningsförslaget att ta bort bygdeavgifterna riskerar att slå hårt mot många bygder och kommuner. Det bör inte genomföras, skriver SKL i ett yttrande till regeringen.

Anders Knape leder arbetet för lokal demokrati i Europa

Anders Knape leder arbetet för lokal demokrati i Europa

Nyheter   •   2014-10-17 10:03 CEST

SKL:s ordförande Anders Knape har valts till ordförande för CLRAE:s lokala kammare. De kommande två åren kommer han att leda dess arbete med att främja den lokala demokratin i Europarådet.

Kommuner får koll på skolmåltider

Kommuner får koll på skolmåltider

Nyheter   •   2014-10-15 11:04 CEST

En ny funktion på webbverktyget SkolmatSverige hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna.

180 000 patienters erfarenheter från specialiserad vård

180 000 patienters erfarenheter från specialiserad vård

Nyheter   •   2014-10-15 10:40 CEST

Patienterna är mest nöjda vid besök inom den öppna specialiserade sjukhusvården. Även patienter i psykiatrisk öppenvård ger högre omdömen kring sitt besök än vid tidigare mätningar.

Media-no-image

SKL-vägledning kring ebolautbrottet

Nyheter   •   2014-10-10 16:30 CEST

SKL förbereder nu ett antal åtgärder till stöd för landsting och kommuner med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika.

Ser fram emot dialog med nya regeringen

Ser fram emot dialog med nya regeringen

Nyheter   •   2014-10-09 16:31 CEST

Dagens regeringsförklaring var en gedigen lista med förslag. SKL ser fram emot en konstruktiv dialog på flera områden men oroas av signaler om ökad statlig styrning inom bland annat sjukvården.

SKL tar fram vägledning kring arbete i ebolaområden

SKL tar fram vägledning kring arbete i ebolaområden

Nyheter   •   2014-10-09 15:04 CEST

SKL förbereder nu ett antal åtgärder till stöd för landsting och kommuner med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika.SKL tar fram vägledning kring arbete i ebolaområden

Nya kallelser ska få fler kvinnor att delta i screening

Nya kallelser ska få fler kvinnor att delta i screening

Nyheter   •   2014-10-06 16:03 CEST

Landsting och regioner påbörjar nu införandet av nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov, som SKL utvecklat inom arbetet med nationella cancerstrategin.

Ser fram emot dialog

Ser fram emot dialog

Nyheter   •   2014-10-03 16:20 CEST

Dagens regeringsförklaring var en gedigen lista med förslag. SKL ser fram emot en konstruktiv dialog på flera områden men oroas av signaler om ökad statlig styrning inom bland annat sjukvården.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.