Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Media-no-image

Kraftsamling för jämlik vård

Pressmeddelanden   •   2012-06-05 13:10 CEST

Vården och hälsan i Sverige är inte jämlik. Sedan slutet på 80-talet har skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ökat. För att belysa dagens ojämlika situation och samtidigt visa på vägar framåt arrangeras den nationella konferensen JÄMLIK VÅRD – Vårda jämlikt. Konferensen äger rum den 11 juni och inleds av SKL:s ordförande Anders Knape kl 10.00.

Media-no-image

420 000 nya medarbetare till välfärdssektorn

Pressmeddelanden   •   2012-01-23 10:29 CET

Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till år 2020. Förskollärare, undersköterskor och tekniker är några yrkesgrupper med särskilt goda framtidsutsikter. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings nya rekryteringsprognos.

Media-no-image

Skillnader inom cancersjukvården

Pressmeddelanden   •   2011-08-31 10:48 CEST

Kvaliteten på svensk cancersjukvård varierar både inom och mellan landstingen. Det framkommer i den första öppna, samlade jämförelsen av bland annat medicinska resultat och väntetider för tio vanligt förekommande cancersjukdomar i Sverige.

Media-no-image

Alltfler får vård i tid

Pressmeddelanden   •   2009-07-03 11:31 CEST

Köerna till besök och operationer inom den specialiserade vården fortsätter att minska. Det visar den senast avstämningen från maj månad. 16 landsting/regioner skulle idag få ta del av kömiljarden.

Nyheter Visa alla 6 träffar

Så ska vården bli god och mer jämlik

Så ska vården bli god och mer jämlik

Nyheter   •   2015-01-26 16:35 CET

SKL och staten har träffat en ny överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården för 2015.

Media-no-image

Nya patientavgifter 2015

Nyheter   •   2015-01-14 15:06 CET

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.

Assisterad befruktning för ensamstående

Assisterad befruktning för ensamstående

Nyheter   •   2014-09-23 14:13 CEST

SKL tillstyrker i stort förslaget om att även ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Media-no-image

Vård på lika villkor – ny satsning

Nyheter   •   2011-12-16 15:53 CET

Nu satsar regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård i lärandeprojektet Vård på lika villkor.

Blogginlägg 4 träffar

Media-no-image

Svensk sjukvård i högsta klass

Blogginlägg   •   2014-01-20 10:04 CET

Svensk sjukvård håller mycket hög klass. Ett antal indikatorer pekar på en svensk sjukvård med mycket goda resultat och positiv utveckling. Internationella jämförelser förstärker den bilden.

Media-no-image

Psykisk ohälsa - en framtidsfråga och allas ansvar

Blogginlägg   •   2011-09-14 11:39 CEST

Carl-Johan Tamm och Katarina Mohlin skriver på Brännpunkt 8/9 att det krävs kraftfulla åtgärder för att minska självmorden bland unga människor. Det håller vi med om, skriver Göran Stiernstedt och Ing-Marie Wieselgren i en replik på SvD Brännpunkt.

Media-no-image

Tillgängligheten i svensk sjukvård allt bättre – även i ett internationellt perspektiv

Blogginlägg   •   2011-06-21 10:30 CEST

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting en internationell jämförelse av sjukvårdens tillgänglighet i olika länder. Undersökningen visar att många länder har problem med långa väntetider och många har också olika slags vårdgarantier.

Media-no-image

Kompetensbrist kan hota svensk sjukvård

Blogginlägg   •   2011-03-11 08:43 CET

Det finns brister i utbildningssystemet för sjuksköterskor. Tillgången på kompetens möter inte patienternas behov på bästa sätt. Landstingen måste idag använda pengar till utbildning, som istället skulle kunna användas för patienterna. Det är inte acceptabelt att vården måste täcka upp för brister i den reguljära utbildningen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.