Pressmeddelanden Visa alla 7 träffar

Svensk sjukvård i topp

Svensk sjukvård i topp

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 12:57 CEST

I en ny rapport "Svensk sjukvård i internationell jämförelse" som tagits fram av SKL, jämförs svensk sjukvård med sjukvård i 15 andra länder. Den visar att Sverige fortsatt ligger i topp när det gäller medicinska resultat.

Media-no-image

Hur mår svensk sjukvård?

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 12:08 CEST

SKL presenterar en ny internationell jämförelse av svensk sjukvård. Jämförelsen bygger på OECD-statistik av medicinska resultat och effektivitet. En genomgång av andra organisationers jämförelser görs också.

Media-no-image

Kraftsamling för jämlik vård

Pressmeddelanden   •   2012-06-05 13:10 CEST

Vården och hälsan i Sverige är inte jämlik. Sedan slutet på 80-talet har skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ökat. För att belysa dagens ojämlika situation och samtidigt visa på vägar framåt arrangeras den nationella konferensen JÄMLIK VÅRD – Vårda jämlikt. Konferensen äger rum den 11 juni och inleds av SKL:s ordförande Anders Knape kl 10.00.

Media-no-image

420 000 nya medarbetare till välfärdssektorn

Pressmeddelanden   •   2012-01-23 10:29 CET

Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till år 2020. Förskollärare, undersköterskor och tekniker är några yrkesgrupper med särskilt goda framtidsutsikter. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings nya rekryteringsprognos.

Nyheter Visa alla 6 träffar

Så ska vården bli god och mer jämlik

Så ska vården bli god och mer jämlik

Nyheter   •   2015-01-26 16:35 CET

SKL och staten har träffat en ny överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården för 2015.

Media-no-image

Nya patientavgifter 2015

Nyheter   •   2015-01-14 15:06 CET

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.

Assisterad befruktning för ensamstående

Assisterad befruktning för ensamstående

Nyheter   •   2014-09-23 14:13 CEST

SKL tillstyrker i stort förslaget om att även ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Media-no-image

Vård på lika villkor – ny satsning

Nyheter   •   2011-12-16 15:53 CET

Nu satsar regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård i lärandeprojektet Vård på lika villkor.

Blogginlägg Visa alla 5 träffar

Svensk sjukvård behåller sin topposition

Svensk sjukvård behåller sin topposition

Blogginlägg   •   2015-06-15 13:07 CEST

Idag presenterar SKL en rapport där svensk hälso- och sjukvård jämförts med sjukvården i 15 andra länder. Rapporten visar att Sverige fortsatt är i topp när det gäller medicinska resultat.

Media-no-image

Svensk sjukvård i högsta klass

Blogginlägg   •   2014-01-20 10:04 CET

Svensk sjukvård håller mycket hög klass. Ett antal indikatorer pekar på en svensk sjukvård med mycket goda resultat och positiv utveckling. Internationella jämförelser förstärker den bilden.

Media-no-image

Psykisk ohälsa - en framtidsfråga och allas ansvar

Blogginlägg   •   2011-09-14 11:39 CEST

Carl-Johan Tamm och Katarina Mohlin skriver på Brännpunkt 8/9 att det krävs kraftfulla åtgärder för att minska självmorden bland unga människor. Det håller vi med om, skriver Göran Stiernstedt och Ing-Marie Wieselgren i en replik på SvD Brännpunkt.

Media-no-image

Tillgängligheten i svensk sjukvård allt bättre – även i ett internationellt perspektiv

Blogginlägg   •   2011-06-21 10:30 CEST

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting en internationell jämförelse av sjukvårdens tillgänglighet i olika länder. Undersökningen visar att många länder har problem med långa väntetider och många har också olika slags vårdgarantier.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.