Skip to main content

Kyrkor uppmanas be gemensam pingstbön

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 17:28 CEST

När människor ber samma bön skapas en god atmosfär. Kyrkorna i Varberg och Sveriges kristna råd inbjuder alla att be samma bön inför pingsten. Detta är ett initiativ som påbörjades förra året och som även fortsätter i år. Bönen finns översatt till tolv olika språk.

Initiativtagare till Pingstbönen är fader Björn Göransson, katolsk präst i Varberg. Fram till hösten 2012 var han kyrkoherde i Södertälje. I samband med att kyrkoherden skulle flytta från församlingen till Varberg upplevde han stor ömsesidig saknad mellan honom och församlingen. Han ville fortsätta att vara delaktig i den varma gemenskap mellan personer från olika bakgrunder som fanns i församlingen. Björn Göransson skrev då denna Pingstbön och uppmanade människor att be den.

- Bönen kan naturligtvis bes när som helst, säger Björn Göransson.
- Det är emellertid särskilt givande att be den från och med Kristi himmelfärdsdag, den 29 maj och pingstdagen den 8 juni, eftersom det är den tid då kristna på ett särskilt sätt är medvetna om Jesu universella närvaro och Hans löfte om att den heliga Anden ska ges som en gåva från Gud. I år sammanfaller västlig och östlig kalender, berättar Björn Göransson.

- Kristna är på ett osynligt sätt förenade genom den heliga Anden, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk  teologi vid Sveriges kristna råd.
- Genom att människor ber samma bön inför pingst skapas en medvetenhet om den osynliga men ändå konkreta gemenskap i den heliga Anden som vi människor får vara delaktiga av. Det bildas en god sammanslutning mellan människor, även om de inte känner varandra och inte befinner sig på samma ort, säger Olle Kristenson.

Denna bön kan bes av vem som helst, var som helst. Den kan bes i hemmet, på resa eller i en kyrka. Den kan bes enskilt eller i grupp. Bönen är allkristen utan att anknyta till en särskild kyrklig tradition eller något särskilt samfund.

Pingst-bönen:
Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.
Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt.
Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja
och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.
Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

För kontakt:
Björn Göransson: telefon: 0340-929 40
Olle Kristenson, telefon: 08-453 68 10

Ladda ner bönen på tolv olika språk:
http://www.skr.org/nyheter/gemensam-bon-infor-pingsten/


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy