Skip to main content

Kyrkornas globala vecka 19-26 november 2017

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 11:08 CEST

Kyrkornas globala vecka pågår den 19-26 november 2017.

Inom många områden går utveckling i världen åt rätt håll men vi står fortfarande inför stora utmaningar. För att möta dessa utmaningar har världens länder enats om Globala målen för hållbar utveckling, 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. För att målen ska nås måste vi alla bidra.

Kyrkornas globala vecka 2017, med temat ”Hållbar värld för alla”, vill därför sprida kunskap om hur kyrkor och organisationer redan bidrar till uppfyllandet av de Globala målen, hur dessa mål berör oss alla och hur vi alla kan göra något. Sverige har ett gynnsamt utgångsläge inför arbetet med målen då vi har ett samhälle som under lång tid har präglats av fred, demokrati och ekonomisk tillväxt. Sverige brukar hamna i topp när vilka länder som ligger bäst till för att uppnå målen ska rankas.

– Trots det står vi inför stora utmaningar. Vi kan inte fortsätta som tidigare och tro att vi når ända fram. Det är viktigt att vi agerar men än viktigare att vi gör det tillsammans, säger Thomas Strömberg, Koordinator för Kyrkornas globala vecka.

– Bara om vi hjälps åt kan vi alla få uppleva en rättvis och hållbar värld. För det behöver vi en folkrörelse där vi alla driver Agenda 2030 och de globala målen framåt. Därför har vi valt att ha de 17 globala målen som tema för vårt arbete med Kyrkornas globala vecka i år, fortsätter Thomas Strömberg.

Mer information
Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Arrangörerna tar fram tema och verktyg men över hela landet planerar och genomför engagerade människor olika aktiviteter. Veckan firas varje år i november, med avslutning på Domsöndagen. I år är det 19 till 26 november.

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan.

Material
Årets Inspirationsmaterial för Kyrkornas globala vecka har skickats ut till församlingar i Sverige och finns även att beställa på hemsidan. Material som finns att tillgå på webben är bland annat tips på föreläsare, faktatexter, intervjuer, teologisk fördjupning, gudstjänst- och andaktsmaterial etc. www.globalaveckan.se

Kontakt
Thomas Strömberg, koordinator
Kyrkornas globala vecka
Tel: 08-453 68 07
thomas.stromberg@skr.org
Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 27 medlemskyrkor och 2 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.