Skip to main content

Amnesty står inte längre för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 19:21 CEST

Amnesty International röstade idag ja till legalisering av sexköp, hallick- och bordellverksamhet. Förslaget har tidigare lags fram av organisationens sekretariat inför kongressen i Dublin som avslutades ikväll. Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med kvinnoorganisationer och överlevare från prostitution runt om i världen under de senaste månaderna vädjat till Amnesty att stoppa förslaget.

- Att Amnesty förespråkar legalisering av människohandel innebär att organisationen nu arbetar mot mänskliga rättigheter, säger Clara Berglund, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Amnesty var den första organisationen att föra upp mänskliga rättigheter på den internationella dagordningen och en viktig del i att mobilisera allmänheten att få stater att leva upp till deklarationen om universella rättigheter. Det nya förslaget om att legalisera sexhandeln strider mot såväl Kvinnokonventionen som FN:s särskilda resolution mot prostitution och människohandel.

- Organisationen har förlorat sin legitimitet som människorättsorganisation. Genom att förespråka legalisering av sexköp och bordellverksamhet ställer sig Amnesty på exploatörernas, inte de utsattas sida, säger Clara Berglund, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby förutsätter att Svenska Amnesty som inte står bakom den internationella linjen aktivt tar avstånd från förslaget och istället sprider våra goda erfarenheter av arbete mot sexköp i Sverige samt stödjer kvinnorörelsens arbete för sexköpslagen internationellt.

Kontakt:

Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby

Epost: info@sverigeskvinnolobby.se

Tel nr: 070-756 77 91

www.sverigeskvinnolobby.se

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i Sverige. Vi arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Under paraplyet finns 45 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking. Läs mer om oss på sverigeskvinnolobby.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy