Skip to main content

Surrogatförmedlingen Tammuz polisanmäls för brott mot Barnkonventionen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2017 07:50 CET

Den nyöppnade surrogatförmedlingen Tammuz har polisanmälts för brott mot lagen om adoption och FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen slår tydligt fast att man inte får köpa eller sälja barn. Sveriges Kvinnolobby och Sverige Kvinnliga Läkares Förening står bakom polisanmälan. 

- Vi välkomnar att Polisen undersöker om förmedlingens verksamhet är förenlig med svensk lag. Att köpa och sälja barn och handla med graviditeter borde vara förbjudet. Det är särskilt viktigt att sätta stopp för handeln med barn nu när Barnkonventionen ska bli lag i Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Förra året slog en statlig utredning fast att det inte bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige eftersom riskerna för exploatering av kvinnor och barn är allt för stora och omöjliga att reglera. Utredningen föreslog också informationsinsatser för att motverka att svenskar köper surrogatmödraskap utomlands. Över ett år har gått sedan utredningen presenterade sina förslag, men några informationsinsatser har ännu inte synts till.

- Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredning som föreslår insatser för att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar, och å andra sidan det faktum att surrogatförmedlingar nu etablerar sig och marknadsför sina tjänster i Sverige. Vi förutsätter att regeringen kraftfullt agerar mot handeln med kvinnor och barn, oavsett var den sker, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby och Sveriges Kvinnliga Läkares Förening ingår i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap, tillsammans med UN Women Sverige, Rebella unga S-kvinnor, Ung Vänster, Gröna kvinnor, Vänsterns Studentförbund, Riksorganisationen för Kvinno- och Tjejjourer i Sverige, ROKS, Kvinnofronten med flera. Läs mer om nätverket här.

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation som samlar närmare 50 kvinnoorganisationer. Vi arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention. Läs mer på: sverigeskvinnolobby.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy