Debattartiklar från Sveriges läkarförbund

Nyheter   •   Jun 12, 2018 16:04 CEST

Sveriges läkarförbund förekommer flitigt i debatten. Här följer ett axplock debattartiklar publicerade i nationell, lokal och regional media.

Ny rapport: Brist på specialister i allmänmedicin i samtliga regioner

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 15:15 CET

Socialstyrelsens nya rapport vittnar om en tydlig brist på specialister i allmänmedicin i samtliga regioner. Många uppger också att det är svårt att rekrytera ST-läkare till allmänmedicin. I Socialstyrelsens undersökning har dålig arbetsmiljö framförts som en anledning. - Låt staten ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen av läkare, säger Sofia Rydgren Stale 2:e vice ordf Läkarförbundet.

​Forskarutbildade läkare är nu kritiskt få

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 08:00 CET

Andelen forskarutbildade läkare fortsätter att minska. På 15 år har andelen minskat med 15 procent. En av orsakerna är att läkare är den enda yrkesgrupp inom Saco som förlorar i livslön på att genomgå en forskarutbildning. – Utvecklingen är mycket oroande och det kommer att påverka hälso- och sjukvården negativt lång tid framöver, säger Sofia Rydgren Stale, 2:e vice ordförande Läkarförbundet.

​Oacceptabel väntan på vård

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 10:00 CET

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2018..." bekräftar återigen att väntetiderna och köerna till hälso- och sjukvården är oförsvarligt långa. – Vårdplatsbrist ger inte bara en farligare vård utan det är också enormt resurskrävande med en ytterst pressad situation för personalen, säger Karin Båtelson.

Närsynthet hos barn i Sverige är inte ett medicinskt problem

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 07:20 CET

Aktörer inom optikerbranschen förordar behandling med kontaktlinser hos barn för att bromsa utvecklingen av närsynthet, med argumentet att närsynthet kraftigt ökar i Sverige. Sveriges Ögonläkarförening anser att argumentet vilar på lös grund och att det saknas belägg för en rekommendation om utökad kontaktlinsanvändning för att minska närsynthetsutveckling i Sverige.

Alldeles för lite tid till läkares fortbildning

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2019 10:00 CET

Ny rapport: En av tio specialistläkare har inte haft möjlighet att ägna sig åt någon extern fortbildning alls. Det visar resultatet av Sveriges läkarförbunds fortbildningsenkät som 1 139medlemmar har svarat på. Ingen av regionerna når upp till målet 10 dagars fortbildning. Region Kalmar i toppen, Region Norrbotten i botten.

​Välkommen till nya jobbet Lena Hallengren

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 14:50 CET

Vi ser fram emot ett gott samarbete och vi hoppas att du tar intryck av dina företrädare på socialministerposten. Här kommer några goda råd från dem och oss på Läkarförbundet! För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform med listning på fast läkare och listningstak.

”Alla bör ha möjlighet att välja en patientansvarig läkare”

Nyheter   •   Jan 18, 2019 10:27 CET

”Alla bör ha möjlighet att välja en läkare som också kan bli patientansvarig läkare. En engagerad patientansvarig läkare som följer patienten och som också kan stå för väldigt mycket av tryggheten som patienten saknar." Möt Claes Hultling, läkare, professor i medicinsk vetenskap och grundare av Spinalis-kliniken, och hör honom beskriva sin bild av hur man tar hand om patienter på bästa sätt.

Framgång för Läkarförbundet i fyrparti-överenskommelsen

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 15:41 CET

Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna som ligger till grund för den nya regeringen innebär en framgång för Sveriges läkarförbund. Den innefattar en primärvårdsreform, att rätten till fast läkare säkras och att tillgängligheten och valfriheten ska öka. Den innebär också satsningar på kompetensförsörjningen i vården.

Oroande många läkare utsätts för kränkande behandling

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 22:25 CET

Läkarförbundet och SVT Nyheter har samarbetat kring frågan om läkare utsätts för kränkande behandling av patienter och/eller anhöriga på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Av de 2 266 som har svarat på enkäten har 505 uppgivit att de blivit utsatta för kränkande behandling av patienter eller anhöriga – Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för en god och säker arbetsmiljö, Heidi Stensmyren

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Om Sveriges läkarförbund

För alla läkare under hela karriären

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 53 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Adress

  • Sveriges läkarförbund
  • Villagatan 5
  • 114 86 Stockholm
  • Sverige