V5mp7lvve6wpolsduvxg

Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2017 09:10 CEST

En ny, unik forskningsöversikt av Medical Management Centre på Karolinska Institutet, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet och bättre hälsoutfall.

Xshqdfqxx75vhqchahe9

Nytt treårigt avtal med fast siffra och fokus på arbetsmiljö

Blogginlägg   •   Maj 04, 2017 16:36 CEST

En stor del av villkoren på svensk arbetsmarknad regleras i kollektivavtal. Det är genom dessa vi säkrar löner, försäkringar, pensioner och andra arbetsvillkor. Vi arbetar med dessa frågor varje dag, året om. Trots det blir slutfasen av avtalsrörelsen ofta ett crescendo där parterna skruvar på detaljer in småtimmarna. Förhandling är en prövning i uthållighet.

Z81geiyk2rmmbhn3zoac

Emma Spak ny SKL-samordnare för nära vård

Nyheter   •   Maj 18, 2017 17:20 CEST

Qtj1kn1k6utljok28y7q

Antalet vårdplatser måste utgå från befolkningens behov

Nyheter   •   Maj 12, 2017 18:53 CEST

Bristen på vårdplatser har cementerats och i praktiken blivit ett normaltillstånd, under hela året – över hela landet. Och vårdplatsbristen utgör stora risker för patientsäkerheten såväl som för personalens arbetsmiljö.

K7xflwhmj1asktcplfl2

Nytt centralt avtal mellan Läkarförbundet och SKL

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 15:45 CEST

Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting har i dag enats om ett nytt kollektivavtal för perioden 2017-04-01 till 2020-03-31. Det nya avtalet utgår från industriavtalets normerande märke med ett löneutrymme på 6,5 procent under tre år.

Media no image

Lovvärda förslag men få långsiktiga lösningar för svensk hälso- och sjukvård i KD-budgeten.

Nyheter   •   Apr 28, 2017 15:06 CEST

Kristdemokraterna har idag presenterat sitt skuggförslag till vårbudget. Sveriges läkarförbund kan notera flera lovvärda satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin och patientansvarig läkare, insatser som både är akuta och viktiga. Även frågor kopplade till arbetsmiljö och personalförsörjning tas upp i budgetförslaget, frågor som också är viktiga för att stärka den akuta vårdplatsbristen.

Samtidigt saknas strategiskt viktiga förändringar i svensk hälso- och sjukvård, och Läkarförbundet hade gärna sett att Kristdemokraterna i sitt budgetförslag ställde sig bakom en nationell primärvårdsreform.

Läkarförbundets budskap till Sveriges partier är tydligt. Vi behöver en långsiktig färdriktning för svensk hälso- och sjukvård, med en nationell primärvårsreform och blocköverskridande samtal om hur vi tryggar den framtida finansieringen av välfärdssektorn.

Läs vidare »
Nbaykqjlkgfgupwbqggr

Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 16:56 CEST

I dag, den 20 april, blev Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, vald till ordförande för Etikkommittén i World Medical Association, WMA. Läkarnas världsvida organisation som samlar över hundra medlemsländer, och representerar fler än 9 miljoner läkare.

Nbaykqjlkgfgupwbqggr

Vårbudgeten: Nödvändiga satsningar på primärvården saknas

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 11:07 CEST

Sveriges ekonomi går starkt, men de satsningar som regeringen presenterar för sjukvården motsvarar inte på nära håll behoven. Läkarförbundet efterlyser en genomgripande reform för primärvården och ser behovet av en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering.

Bkops1s3u5ynsrprbdfh

​Brister i vården kräver nationell reform

Blogginlägg   •   Apr 10, 2017 12:22 CEST

En väl utbyggd primärvård är själva fundamentet för att säkerställa en välfungerande första linjens sjukvård. Det borde vara en politisk utfästelse att garantera befolkningen i hela landet tillgänglighet, säkerhet och trygghet med en fast läkare. En som känner sina patienter. Därför är det så viktigt att det genomförs en samlad, nationell primärvårdsreform.

Io7gjkymtfcfd7beldjp

Marina Tuutma är ny ordförande för Svenska Distriktsläkarföreningen

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 11:22 CEST

Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin från Karlstad, valdes till ny ordförande den 7 april 2017 på Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktige. Hon efterträder därmed Ove Andersson som varit ordförande i åtta år.

Bilder & Videor 1 bild, 5 videor

Om Sveriges läkarförbund

För läkare genom hela karriären

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 50 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Adress

  • Sveriges läkarförbund
  • Villagatan 5
  • 114 86 Stockholm
  • Sverige