Daggqmxlnc1k1gccn5nx

IT-system sätter inte patienten i centrum

Nyheter   •   Mar 09, 2018 10:37 CET

PORTRÄTT: ”Patienten tror förstås att jag har all information i min dator, men den finns inlåst i olika system som jag inte kommer åt. Det är ineffektivt, resurskrävande och kan äventyra patientsäkerheten. Det leder till att läkare gör saker i onödan och att samma misstag riskerar att upprepas,” säger Fredrik Öberg som delar sin tid mellan jobbet som narkosläkare och arbete i olika IT-projekt.

Rkturxpmcxeqdpe062cn
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

​Vinden har vänt för primärvården i Dalarna

Nyheter   •   Mar 02, 2018 16:23 CET

”Hälften av distriktsläkartjänsterna var vakanta, en stor del av den fasta läkarkåren hade gått i pension och verksamheten var helt beroende av hyrläkare för att överhuvudtaget fungera. När arbetsgivaren inte hade någon plan för att lösa bemanningen så jag var tvungen att göra något. Det var mitt ansvar som fackligt förtroendevald.”, säger Daniel Svedin, distriktsläkare Grycksbo vårdcentral.

Qe7ve6tev2wqbctefhsq

Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 10:31 CET

På dagens regeringssammanträde beslutar regeringen om de lagförslag som krävs för att skapa en nationell läkemedelslista. – Äntligen, vi har arbetat länge med frågan, men för att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Wio9sumldo0mhttmbstw
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

”Höj statusen för primärvården”

Nyheter   •   Feb 27, 2018 16:40 CET

Porträtt: ”Mer resurser till primärvården skulle minska trycket på de stora sjukhusen. Lär av Norge och deras primärvårdsreform – där har köerna har minskat, tillgängligheten ökat och kontinuiteten stärkts. Nu hämtas istället affärsmodeller från näringslivet, sjukvården behandlas som en fabrik och patienterna som bilar", säger överläkare Sylvia Augustini. Läs mer på tryggvard.se

If80q5ibx0wn2a1zxw9m
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

​Kompetensflykt hotar specialistvård

Nyheter   •   Feb 23, 2018 16:19 CET

PORTRÄTT: "Varje vecka måste vi göra en bedömning av vilket av barnen som är tillräckligt friskt för att transporteras till ett annat sjukhus. Här räddar vi barn till livet – men för att klara dagens press, locka tillbaka sjuksköterskorna och behålla läkarna måste arbetsförhållanden och arbetsmiljö moderniseras.", säger Fredrik Ahlsson, överläkare Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Qgl53st6rpc1legnp2re
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

Läkares fortbildning är en angelägenhet för hela samhället

Nyheter   •   Feb 23, 2018 09:24 CET

Läkare får inte möjlighet att fortbilda sig i den utsträckning som krävs för att hålla sig uppdaterade och vidareutveckla vården. Mellan 2007–2015 minskade tiden för extern fortbildning från 8,7 till 6 dagar per år. Var sjätte läkare har ingen intern fortbildning alls. ​En effektiv, patientsäker och jämlik vård kan ej nås om inte alla läkare har goda möjligheter till kontinuerlig fortbildning.

Rbuflzgk6byg18ha9kx5
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

​Vi tar steget för en ny modern läkarutbildning och bastjänstgöring

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 08:00 CET

En ny bastjänstgöring BT för läkare välkomnas av Sveriges läkarförbund. - Äntligen tar vi första steget för en ny modern läkarutbildning med efterföljande bastjänstgöring. Det nya flexibla systemet ger oss större möjligheter att möta hälso- och sjukvårdens behov, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation. Idag skickas Läkarförbundets remissvar.

J7hpuvqa9l6ql1nsqart
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

​”Vi vägrar acceptera att detta blivit ett normaltillstånd inom svensk sjukvård”

Nyheter   •   Feb 21, 2018 09:56 CET

Ny statistik från OECD visar att Sverige har lägst antal vårdplatser i hela EU. Och enligt Socialstyrelsen ökar köerna och det sker en fortsatt ökning av antalet överbeläggningar och utlokaliseringar. Bristen på vårdplatser har cementerats och utgör stora risker för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Sveriges läkarförbund vägrar acceptera att detta blivit ett normaltillstånd inom svensk sjukvård.

Qe7ve6tev2wqbctefhsq
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8 Txkvedyqlovuka6a82qe

Politiken måste ge konkreta svar på vårdens verkliga problem

Blogginlägg   •   Feb 20, 2018 09:56 CET

Inför valet 2018 är vårddebatten hetare än någonsin. Samstämmiga opinionsundersökningar visar att sjukvården är den politiska sakfråga som väljarna rankar som viktigast. Ett tydligt tecken på att allt inte står rätt till och en signal politiker måste ta på allvar.

Fbxtmuuczw1m1itgmbuu
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8 Txkvedyqlovuka6a82qe

Ledningen måste förstå hur verkligheten ser ut

Nyheter   •   Feb 16, 2018 07:44 CET

​Klämd mellan kraven på mer vård för varje skattekrona och att kunna ge medarbetarna en dräglig arbetsmiljö, det är vardagen för verksamhetschef Annika Weiderling. ”Politikerna verkar inte förstå hur komplex primärvårdens uppdrag är, utan verkar mer se oss som snuvdoktorer", säger hon.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Sveriges läkarförbund

För läkare genom hela karriären

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 50 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Adress

  • Sveriges läkarförbund
  • Villagatan 5
  • 114 86 Stockholm
  • Sverige