Lbvbmhxral5aw2n1dt5r

DEBATTDUELL: Hur kan Stockholms primärvård bli ett föredöme för hela landet?

Nyheter   •   Maj 22, 2018 11:52 CEST

Trycket på Stockholms akutmottagningar är stort och patienter drabbas genom överbeläggningar, utlokaliseringar och inställda operationer. Samtidigt har Stockholm flest vårdcentraler och flest läkare per capita i Sverige. Läkarförbundet bad SLL:s tyngsta vårdpolitiker svara på: Hur kan akutmottagningarna avlastas och hur kan Stockholms primärvård bli ett föredöme för hela landet?

Tozi68p9ow1n9qetfofc

Framgångsrik reform stärkte kontinuiteten och kortade köerna

Nyheter   •   Maj 17, 2018 15:44 CEST

17 MAJ-PORTRÄTT: ”Den norska fastläkarreformen har varit en stor succé. Kontinuiteten har stärkts och köerna till operationer har kortats. I den senaste utvärderingen av alla offentliga verksamheter kommer fastläkarna som nummer två, slagna endast av biblioteken.” Petter Brelin är ordförande för norska allmänläkarna. Han har blivit inbjuden för att tala i riksdagen om norska fastlegeordningen.

Bxzsmm7wfakolhqln4im
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 11:48 CEST

- Det krävs ett rejält omtag när det gäller läkarintygen. Vi måste få igång en dialog med Försäkringskassan, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund. Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen. Enligt både jurister och chefsjurister har kraven på läkarintygen bidragit till att fler sjukpenningmål nu ligger i domstol.

Jwr4rzdfj00h8scszmfc

”Inte lika lockande för politiker att satsa på primärvården”

Nyheter   •   Maj 09, 2018 09:28 CEST

PORTRÄTT: Adel Abu Hamdeh är ST-läkare inom psykiatri. Han intresserar sig av det stora organ som utgör svensk sjukvård och funderar ofta över dess fallgropar. ”När tillgängligheten till primärvården försämras söker sig allt fler patienter till sjukhusen. Det leder till längre väntetider och vårdplatsbrist. Då blir det en stockning hos sjukhusen och kris, men grundproblemet finns i primärvården.

Vvunbcz9mx89iie9itz7

DEBATTDUELL: Hur kan tillgängligheten till primärvården i Skåne stärkas?

Nyheter   •   Maj 04, 2018 11:03 CEST

DEBATTDUELL: Läkarbristen omfattande inom primärvården och många patienter vänder sig till akutmottagningarna för vård istället för vårdcentralerna. Läkarförbundet bad regionens tyngsta politiker svara på hur primärvården kan stärkas för att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och arbetsmiljö – och hur ska vårdcentralerna bli det självklara förstahandsvalet för skåningar som behöver vård?

Zgsuokxzriqij2j1wgtd

​Läkarförbundet välkomnar S-utspel om fast läkare

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 12:08 CEST

- Läkarförbundet har länge drivit att alla medborgare ska ha rätt att kunna lista sig på en fast läkare i primärvården, samtidigt som allmänläkare ska få bättre möjlighet att ta hand om sina patienter. Socialdemokraterna presenterar nu ett förslag som är ett bra steg i den riktningen, säger Heidi Stensmyren.

Bnucs16ngmvyoas2xa8v

”Över hälften skulle kunna tas om hand av primärvården istället”

Nyheter   •   Apr 27, 2018 15:13 CEST

PORTRÄTT: ”Över hälften skulle kunna tas om hand av primärvården istället. Vårdens resurser skulle kunna användas effektivare om fler vände sig till primärvården, men då krävs att jobbet blir mer attraktivt.” När barnläkaren Jonas F Ludvigsson på ett decennium såg en nära hundraprocentig ökning av antalet besök på barnakuten beslöt han sig för att ta reda orsaken bakom den dramatiska utvecklingen

P7phzi4wr6ter5lxp9ce
Iw9w5uofjy5zdfpz4rf8

Läkarförbundet välkomnar KD:s utspel om en nationell primärvårdsreform

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 11:46 CEST

- ​Att allt fler partier vill ha en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare är mycket bra, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. - Det är också positivt att KD vill se ett nationellt ansvar för fler ST-platser till specialister i allmänmedicin. Vi behöver fler allmänläkare.

Qe7ve6tev2wqbctefhsq

Dags för konkreta förslag för att lösa primärvårdens utmaningar

Nyheter   •   Apr 25, 2018 10:01 CEST

Primärvårdens ställning är svag i Sverige och den brister i kontinuitet och tillgänglighet. Det leder till att patienter istället söker sig till akutmottagningar för vård. För att primärvården ska kunna utvecklas till en verklig grundpelare i svensk sjukvård och bli den första instans som befolkningen söker sig till för vård krävs förändring. Sverige behöver en nationell primärvårdsreform.

Zrswmyreqodh1jnb4ipc

”Det tar tid att bygga upp en tillitsfull relation”

Nyheter   •   Apr 23, 2018 10:28 CEST

PORTRÄTT: ”För de som har en lång sjukdomshistoria bakom sig är det viktigt med kontinuitet och en tillitsfull relation. Och tillit är något som tar lång tid att bygga upp”. Karl-Axel Eriksson har arbetat inom primärvården i Göteborg i över 30 år. Han har ett särskilt engagemang för äldre multisjuka patienter som han ofta har sett hamna i kläm i en primärvård med bristande resurser.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Sveriges läkarförbund

För alla läkare under hela karriären

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 53 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Adress

  • Sveriges läkarförbund
  • Villagatan 5
  • 114 86 Stockholm
  • Sverige