Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 12 träffar

Stramare nationell styrning krävs för att lösa kompetensförsörjningen i vården

Stramare nationell styrning krävs för att lösa kompetensförsörjningen i vården

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 10:13 CEST

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har lämnat sin slutrapport om framtidens vårdkompetens till regeringen. - Vi ser det som ytterst angeläget att få till stånd en stramare nationell styrning för att lösa kompetensförsörjningen, framförallt av färdiga specialistläkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Trakasserier –  problem på läkarutbildningen visar ny rapport

Trakasserier – problem på läkarutbildningen visar ny rapport

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 08:38 CEST

Rapporten visar alarmerande siffror när det gäller lärares och handledares beteende mot läkarstudenter. Nästan en fjärdedel av de svarande uppger att de under studietiden blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön. - Det är deprimerande siffror som vi ser allvarligt på. Det är, och ska alltid vara, nolltolerans mot den här typen av beteende, säger Sofia Rydgren Stale, 2:e vice ordförande.

Ny rapport: Brist på specialister i allmänmedicin i samtliga regioner

Ny rapport: Brist på specialister i allmänmedicin i samtliga regioner

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 15:15 CET

Socialstyrelsens nya rapport vittnar om en tydlig brist på specialister i allmänmedicin i samtliga regioner. Många uppger också att det är svårt att rekrytera ST-läkare till allmänmedicin. I Socialstyrelsens undersökning har dålig arbetsmiljö framförts som en anledning. - Låt staten ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen av läkare, säger Sofia Rydgren Stale 2:e vice ordf Läkarförbundet.

​Forskarutbildade läkare är nu kritiskt få

​Forskarutbildade läkare är nu kritiskt få

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 08:00 CET

Andelen forskarutbildade läkare fortsätter att minska. På 15 år har andelen minskat med 15 procent. En av orsakerna är att läkare är den enda yrkesgrupp inom Saco som förlorar i livslön på att genomgå en forskarutbildning. – Utvecklingen är mycket oroande och det kommer att påverka hälso- och sjukvården negativt lång tid framöver, säger Sofia Rydgren Stale, 2:e vice ordförande Läkarförbundet.

Nyheter 1 träff

Varmt välkommen till Läkarförbundet i Almedalen 2019

Varmt välkommen till Läkarförbundet i Almedalen 2019

Nyheter   •   Jun 24, 2019 08:58 CEST

Vårddebatten gick het under valåret och vården rankas fortfarande som den viktigaste politiska sakfrågan av svenska folket. I Läkartidningens tält under Almedalsveckan kommer vi att diskutera hur vi går från politiska utfästelser under valrörelse till konkreta lösningar som stärker hälso- och sjukvården.

Dokument 3 träffar

Bilaga till AT-granskningen (spur-inspektioner de senaste tio åren)
SYLFs AT-ranking 2018 Hela listan

SYLFs AT-ranking 2018 Hela listan

Dokument   •   2018-09-04 08:00 CEST

Se hela rankingen, hur alla sjukhus i Sverige ligger till.

Physicians' role in the management and leadership of health care

Rapporten kartlägger och analyserar den vetenskapliga litteraturen om läkares roll för ledning av och ledarskap i hälso- och sjukvården. 220 publicerade rön gällande de organisatoriska effekterna av läkares ledarskap har granskats och hinder och möjligheter för ett ökat läkarengagemang har sammanfattats i rekommendationer för att vägleda praktik, policy och fortsatt forskning.