Skip to main content

Flora- och faunavård 2010

Evenemang   •  Apr 20, 2010 18:13 CEST

28
APR
Aulan i undervisningshuset SLU, Ultuna, Uppsala

För nittonde året i rad arrangerar ArtDatabanken den årliga konferensen som är en mycket uppskattad tillställning av landets naturvårdare. Årets tema är Biologisk mångfald 2010 - var står vi? Programmet är späckat med intressanta gäster som angriper temat utifrån sin synvinkel. Konferensen äger rum 28 april i Uppsala.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.