Skip to main content

Sinande olja väcker stora frågor

Evenemang

24
APR
-   -

VAD BETYDER EN KOMMANDE KNAPPHET PÅ OLJA? För världen? För Sverige? För den gröna sektorn?
- Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?
- Vilka är frågorna vi behöver ställa oss?

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) håller den 24-25 april 2006 konferens på detta tema.

De 105 deltagarna på konferensen representerar många delar av samhället. Bland deltagarna finns t ex näringslivschefer, studenter, partisekreterare, forskningsledare, departementssekreterare, näringslivsanalytiker, samhällsvetare, lantbrukare, diplomater, kommunikatörer, direktörer… alla med vitt skilda ingångar till temat för dagen men med en förenande vilja att vara med och bygga beredskap inför en kommande oljeknapphet.

Konferensen pågår i en och en halv dag i form av ett ”Öppet Forum”, en deltagarstyrd mötesform som är utformad för att hantera komplexa frågor som berör många människor, där lösningarna inte är på förhand givna, när engagemanget för att hitta lösningar är stort, och tiden är knapp.

Inför konferensen har SLU och KSLA tagit fram en underlagsrapport med titeln ”Efter oljetoppen – Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?” I rapporten framkommer bland annat att möjligheten att ersätta dagens oljekonsumtion med förnybara alternativ från skogs- och jordbruk är begränsad. Rapporten sätter oljan i ett vidare samhälleligt sammanhang och synar två framtidsbilder i sömmarna, en ”teknikoptimistisk” och en ”teknikskeptisk”. Syftet med rapporten är att visa på samband och risker samt väcka frågor och ge handlingsberedskap.

Presskonferens hålls den 25 april kl. 12.45 på Högloftet, Skansen med möjlighet att ställa frågor till en representativ samling av deltagare. Efteråt bjuder vi på lunch på Solliden. Anmälan till helle.rosencrantz@ksla.se

Kontaktpersoner:
Ulrika Geber (SLU), 0706397557
Karin Höök (KSLA), 0702802825

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera