Skip to main content

6,3 miljoner till SLU för forskning om miljö- och energipolitikens effekter

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:57 CET

Tommy Lundgren, forskare vid Centrum för Miljö- och Naturrresursekonomi  i Umeå (CERE) har till sig och sin forskargrupp fått över 6 miljoner kr från Energimyndigheten för att undersöka hur politiska styrmedel inom miljö- och energiområdet påverkar samhället i ett vidare perspektiv.

Svenska regeringens nationella mål för klimat- och energipolitiska mål till 2020 betyder att vårt samhälle står inför ett omfattande miljö- och energiarbete. Ekonomiska styrmedel som exempelvis koldioxid- och energiskatter får stor betydelse. Det finns få erfarenhetsmässiga rön om dessa styrmedels effekter i ett vidare perspektiv. Hur påverkas hela sambandskedjan från effekter på företagens utsläpp, energieffektivitet och energimix, och hur påverkas i sin tur ekonomisk prestanda, som teknologisk utveckling, produktivitet och konkurrenskraft?

- Detta projekt studerar dessa samband och är därför unikt i den meningen att analysen sker utifrån ett vidare perspektiv, säger docent Tommy Lundgren som tillsammans med andra forskare kommer att genomföra en studie på svensk tillverkningsindustri.

Avsikten är att projektets resultat ska ge grunden till en helhetsbild vars nytta underlättar miljö- och energipolitik för ett framtida hållbart samhälle.

Kontakt

Tommy Lundgren: 090-786 6910

tommy.lundgren@sekon.slu.se

CERE är ett inter-disciplinärt forskningscenter inom omrdet Miljö och Naturresursekonomi i Umeå. Centret, som är lokaliserat på institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, är ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vart och ett är universiteten ledande inom området Miljö- och Naturresursekonomi, och tillsammans styrks forskningsmiljön ytterligare.

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera