Skip to main content

Bakterie gör vete tåligare mot torka

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 11:26 CEST

Ny forskning från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att bakterier kan få vete att ta upp mer vatten. Det öppnar möjligheter för odling i torra områden, som tidigare varit olämpliga för jordbruk, och kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion.

Bakterierna isolerades från vildkorn i "The Evolution Canyon" i norra Israel och från rötterna av gultall (Pinus ponderosa) som odlas på gnejs på Mt Lemmon, Arizona, USA. När bakterierna tillsattes till veteplantor, visade de sig bilda en biofilm på veterötterna som resulterade i en förbättrad absorption av vatten från torr jord. Under mycket torra förhållanden gjorde bakterierna så att veteproduktiviteten ökade med 78 % och ökade överlevnaden hos veteplantorna fem gånger.

En ny screeningmetod utvecklades för att snabbt kunna bedöma hur bakterierna förbättrade växtförhållandena. Den nya metoden bygger på att övervaka flyktiga ämnen som tillverkas när växten är stressad på grund av torka.

De här resultaten kan göra det möjligt att odla i torkdrabbade områden som tidigare bedömts olämpliga för jordbruk och därigenom öka livsmedelsproduktionen och matsäkerheten globalt.

Det är forskare från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU som tillsammans med forskare från institutionen för fysiologisk botanik, Estonian University of Life Science, och Institutet för evolution, Haifa University, Israel har visat att bakterieisolat från extrema förhållanden kan förbättra toleransen för torka hos vete. Resultaten är publicerade i tidskriften PlosOne.

För mer information kontakta Salme Timmusk: tel. 018-672727, e-post salme.timmusk@slu.se

Bildtext: SLU-forskaren Salme Timmusk i den miljö där de bakterier hämtades som kan bilda en biofilm på veterötter och därmed resultera i en förbättrad absorption av vatten från torr jord. Foto: Lawrence Behers

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.