Skip to main content

En efterlängtad ny version av Artportalen har öppnat

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 07:00 CEST

Fler än någonsin rapporterar vad de ser i naturen. Nu kan du enklare rapportera dina fynd av arter på webben.

En helt ny version av den populära sajten Artportalen har släppts. Den innehåller efterlängtade förbättringar och nyheter, allt för att det ska vara så lätt och effektivt som möjligt att rapportera och söka fynd av arter. Systemet har utvecklats av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och Artsdatabanken i Norge.

Artportalens stora mängd inrapporterade artobservationer utgör en värdefull källa till kunskap om den svenska floran och faunan, kunskap som är fri för vem som helst att använda och göra egna analyser och bearbetningar av.
─ Den nya versionen innebär ett stort kliv framåt i många avseenden och kommer successivt att fyllas på med nya funktioner, säger Johan Nilsson, skapare av Artportalen och ansvarig för utvecklingen av det nya systemet.

Först ut är växter, svampar, fiskar, däggdjur samt grod- och kräldjur
För att det hela ska gå så smidigt som möjligt kommer övergången till det nya systemet att gå i två steg. Först öppnar nya Artportalen för sökning och rapportering av växter, svampar, fiskar och däggdjur samt grod- och kräldjur. Senare i höst flyttar även fåglar, småkryp och marina evertebrater (ryggradslösa djur) över till nya Artportalen.

Artportalens styrka ligger i det stora antalet rapportörer
Artkunniga amatörer, föreningsaktiva och professionella naturvårdare utgör tillsammans grunden för Artportalen. Utan deras engagemang och arbetsinsats vore det omöjligt att få fram en så heltäckande bild av förekomsten av växt-, svamp- och djurarter över hela landet. Arbetet med Artportalen sker i nära samarbete med Sveriges ornitologiska förening (SOF), Svenska botaniska föreningen (SBF), Sveriges mykologiska förening (SMF) och Sveriges entomologiska förening (SEF).
Över 16 000 personer har det senaste decenniet rapporterat över 37 miljoner artfynd. Långt fler använder sig av informationen.

Aktörer inom naturvård och miljöövervakning använder Artportalen
Artportalen är idag ett verktyg för olika aktörer inom naturvård, miljöövervakning och forskning. Artportalen används för att rapportera och lagra data som samlas in av våra nationella system för att följa utvecklingen i miljön, såsom Biogeografisk uppföljning, Åtgärdsprogram för hotade arter, Nationell miljöövervakning och Uppföljning av skyddade områden. Artportalen används även av kommuner, länsstyrelser och andra nationella myndigheter i den löpande verksamheten t.ex. vid ärendehantering, regional miljöövervakning och uppföljning av miljömål. Artportalen finansieras av Naturvårdsverket samt Miljøverndepartementet i Norge.


Mer information:
Johan Nilsson, systemansvarig, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 26 73, mobil 073-382 21 40, johan.nilssond@slu.se
Anna Tano Graflind, projektledare, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 26 63, anna.tano-graflind@slu.se
Hjalmar Croneborg, systemägare, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 25 57, mobil 0706-15 05 75 , hjalmar.croneborg@slu.se

ArtDatabanken, SLU  Box 7007  750 07 Uppsala  Hemsida: www.slu.se/artdatabanken

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.