Skip to main content

Fiskars välfärd ämne för konferens

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 15:27 CET

Har fiskar förmågan att känna smärta och uppleva lidande? Den frågan och många fler frågeställningar ska diskuteras på en konferens på KSLA (Kungliga Skogs- och lantbruksakademin) i Stockholm den 30 november.

Förutom att människan använder fisk som livsmedel har den även blivit ett sällskapsdjur, ett försöksdjur och genom sportfiske en källa till rekreation. Den moderna människan frågar sig därför om fiskar har sinnliga förmågor som smärta och lidande.

Konferensen kommer att penetrera fiskars fysiologiska och mentala förutsättningar ur forskar- som tillsyns- och djurskyddsperspektiv. Bland föredragshållarna finns forskare från Sverige och Norge samt tjänstemän från ansvariga myndigheter, bland annat Jordbruksverket och Fiskeriverket.  Se hela programmet på www.KSLA.se

Konferensen är ett samarrangemang mellan Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW), båda vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), samt Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science), Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA).

Media är välkomna att bevaka konferensen den 30 november 2010 i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens lokaler på Drottninggatan 95B i Stockholm.

För mer information se www.slu.se/SCAW eller www.KSLA.se.

Kontakt: Gun Askerö, tfn: 08-54 54 77 12 gun.askero@ksla.se eller Maria Jalmlöv, projektsamordnare Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU 073-634 23 38 maria.jalmlov@adm.slu.se.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera