Skip to main content

Fiskodling och övergödning SLU-teman på World Water Week

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 13:35 CEST

Idag, när havsfisket knappast kan drivas hårdare och föroreningar i haven är ett problem, finns stora förhoppningar om att det växande globala behovet av fisk och skaldjur ska kunna täckas av hållbart vattenbruk, dvs. odling av fisk och skaldjur. Detta är temat på ett av de seminarier som SLU arrangerar under World Water Week i Stockholm 26–31 augusti. SLU tar tillfället att demonstrera sin stora samlade vattenexpertis med flera seminarier och en utställning.

I vattenbruksseminariet medverkar SLU-forskarna Anders Kiessling, Jana Pickova och Carl-Gustaf Thulin, samt flera utländska experter. Forskning vid SLU har bland annat visat att en betydande del av den vildfångade fisk som nu ingår i fiskfoder kan ersättas av ett mer miljövänligt foder av vegetabilier, musslor och mikroorganismer. Odling av röding i onaturligt näringsfattiga regleringsmagasin lyfts fram som en särskilt miljövänlig form av vattenbruk, liksom odling i slutna system.

– Vattenbruket har en enorm potential att bidra till regional utveckling, kulinariska upplevelser och global matförsörjning, säger Anders Kiessling från SLU:s institution för vilt fisk och miljö.

I ett annat seminarium under kongressen diskuteras olika sätt att hantera de vattenföroreningar som det europeiska jordbruket orsakar. Seminariet inleds av SLU:s rektor Lisa Sennerby-Forsse, och en av föredragshållarna är Karin Blombäck, som berättar om det lyckade arbetet med att minska det svenska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön.

– Östersjöns tillfrisknande är en av de mest angelägna frågorna i vårt närområde, och här har SLU-forskare inom många ämnesområden engagerat sig, säger Lisa Sennerby Forsse.

Vid sidan av kongressprogrammet arrangerar SLU ett seminarium tillägnat årets mottagare av Stockholm Water Price.

Vattenfrågor har en självklar ställning vid ett universitet som SLU, med rötterna i jordbruk, skogsbruk och veterinärmedicin. Vid dagens SLU, som även täcker in fiske, vattenbruk, natur och miljö, arbetar flera hundra personer med vattenfrågor. Det handlar om vatten som biologisk naturresurs och om livet i våra vattendrag, sjöar och hav.

Ett nytt inslag i SLU:s verksamhet är miljöanalysprogrammet Kust och hav, som samlar universitetets marina kompetens inom miljöanalys. Programmet ska stödja arbetet med att nå nationella och internationella miljömål, och bygger på samverkan både med myndigheter som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav och med andra aktörer inom svensk havsforskning.

– Det blir ett viktigt tillskott till övrig vattenrelaterad verksamhet vid SLU, säger Lisa Sennerby Forsse.

I tillämpade vattenfrågor har SLU en bredd som saknar motstycke i landet, och detta är också budskapet i universitetets monter under World Water Week. Tidigare i sommar har SLU lyft fram vattenkompetensen vid Almedalen på Gotland och under Västerhavsveckan i Lysekil.

----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer om SLU-seminarier under World Water Week
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2012/8/slu-i-tre-seminarier-och-en-monter-under-varldsvattenveckan-i-stockholm/

Notisblad som beskriver SLU:s vattenkompetens och presenterar aktuella forskningsresultat
http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/notiser/notiser12/Notiser12-02TemaVatten.pdf

SLU:s vattenkompetens på webben
http://www.slu.se/sv/samverkan/intresseomraden/vatten-vattenbruk-fisk/
http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/program-kust-och-hav/
http://www.slu.se/vattennav

Kontaktpersoner
Carl-Gustaf Thulin (moderator, vattenbruksseminarium), carl-gustaf.thulin@slu.se, 070-564 53 58
Karin Blombäck, SLU VattenNAV, karin.blombäck@slu.se, 018-67 12 63

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.