Skip to main content

Forskare efterlyser skånska vårtecken

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2013 12:32 CET

De första blommande vårtecknen har siktats i Skåne. Nu vill forskare få hjälp av frivilliga att dokumentera naturens kalender för att se hur växterna påverkas av klimatförändringen.

– Jag brukar hålla koll på vårtecknen, berättar Monika Ahlström-Olsson i Bjärred, som rapporterade in blommande gråal till www.blommar.nu i torsdags (28 februari) och blommande hassel redan för två veckor sedan.

Milda vintrar kan hasseln börja blomma redan före jul, men även en sådan här vinter är den snabb ur startblocken när det väl kommer några varma dagar.

– Det är alltså inte konstigt om pollenallergikerna får symptom redan nu, säger Åslög Dahl vid Göteborgs universitet som är med och leder den svenska pollenövervakningen. Ofta ringer pollenallergiker till oss och undrar varför de får symptom när det fortfarande ligger snö på marken, men vid varmare väder kan först hassel och sedan de olika alarna komma i gång.

Nätverk följer förändringar i naturens kalender

Klimatförändringens tydligaste effekt i naturen är att naturens kalender förändras. Vårtecknen kommer tidigare medan höstens lövfällning i många fall kommer senare. Nu vill ett landsomfattande nätverk dokumentera när blomning, lövsprickning, fruktmognad och höstlöv dyker upp för några av våra vanligaste växter.

– Vi vet att många redan gör observationer av vårtecken och vi hoppas att det ska finnas ett stort intresse att delta i nätverket, säger Kjell Bolmgren, forskare vid SLU och samordnare för Svenska fenologinätverket. Genom att jämföra nutida observationer med hur det såg ut förr får vi en bättre bild av hur naturen påverkas av klimatförändringen.

Fenologinätverket bearbetar just nu inmatningen av över 25 000 växtobservationer från Skåne från åren 1873–1951. I år verkar hassel inte ha kommit i gång särskilt tidigt jämfört med historiska data. I de historiska observationerna kan man utläsa att hasseln ofta blommade kring 1 mars även om det var mer normalt att den startade under senare halvan av mars, strax före blåsippa och tussilago.

För mer information, kontakta:

Kjell.Bolmgren@slu.se, samordnare för Svenska fenologinätverket
Tel 018-67 12 61

Åslög Dahl, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitetTel 0707-55 69 62, aslog.dahl@bioenv.gu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.