Skip to main content

Frivillig mjölkkontroll för bättre kohälsa

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 14:30 CEST

Mjölkkor drabbas ofta av virussjukdomarna BCV och BRSV, som kan göra dem rejält sjuka i diarréer och luftvägsproblem – med produktionsbortfall som följd. Men en enkel, frivillig kontroll av infektionsstatus i mjölkprov från förstagångskalvare skulle kunna minska spridningen av både dessa virus och andra smittämnen, menar Anna Ohlson vid SLU. En smittfri besättning kan övervakas via tankmjölken.

Varje år drabbas ett stort antal svenska mjölkkobesättningar av infektioner med bovint coronavirus (BCV) och bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV). BCV ger upphov till diarré hos kalvar och vuxna djur och kan även orsaka varierande grad av luftvägssjukdom. En infektion med BRSV ger hög feber och respiratoriska symptom och det händer att djuren dör i akut lunginflammation. För närvarande finns inga bevisat effektiva vacciner tillgängliga mot BCV och BRSV.

Veterinär Anna Ohlson visar i sin doktorsavhandling vid SLU att mjölkgårdar, som var fria från BCV och BRSV, hade lägre celltal* i tankmjölken jämfört med smittade gårdar. De virusfria gårdarna låg dessutom konsekvent bättre till vad gäller kornas hälsa och reproduktion. På de gårdar som var virusfria fick besökare använda gårdens egna stövlar i större utsträckning än på smittade gårdar. Detta avspeglar en skillnad i smittskydd vad gäller de indirekta smittvägarna som besökare utgör. Smittade gårdar låg inte mer samlade i kluster än smittfria gårdar, vilket innebär att det inte är troligt att smittan mellan gårdar är luftburen eller lokal, t.ex. via gnagare.

Anna Ohlson följde dynamiken av BCV och BRSV under tre år i Halland, Gotland, Jämtland och Västerbotten. Infektionerna cirkulerade frekvent i Halland och på Gotland, medan de förekom mer sällan i Jämtland och Västerbotten.

Alla inkluderade jämtländska gårdar blev fria från BRSV under studiens gång, vilket visar att det går att bli fri från cirkulerande BRSV inom ett geografiskt område. Mjölkbönderna fick kontinuerligt information om gårdens status tillsammans med smittskyddsråd, vilket sannolikt har påverkat den positiva utvecklingen. Man såg även att BCV och BRSV inte ligger kvar någon längre tid i besättningarna – många besättningar gick från antikroppspositiva till –negativa vid analys av mjölk från förstagångskalvare. Detta tyder på att infektionerna nyintroduceras, till exempel via besökare och inköp av djur, snarare än att den finns hos kroniska smittbärare i besättningen.

‑ Baserat på dessa resultat är jag övertygad om att det går organisera ett frivilligt kontrollprogram mot BCV och BRSV, säger Anna Ohlson. Ett ökat smittskydd är enkelt och billigt att genomföra och mjölkbönderna har mycket att vinna på att slippa dessa virusinfektioner.

Anna Ohlson föreslår att infektionsstatus övervakas genom att mjölken i samlingsprov från förstagångskalvare analyseras med avseende på antikroppar mot virusen. När en besättning väl är smittfri kan övervakningen istället ske genom analys av tankmjölk.

‑ Min förhoppning är att dessa forskningsresultat snabbt förs ut i praktiken, säger hon. Ett stärkt smittskydd skulle inte bara förhindra spridningen av BCV och BRSV, utan också minska spridningen av andra smittämnen. En minskad frekvens av BCV och BRSV infektioner skulle förbättra djurvälfärden, vara ekonomiskt fördelaktig för djurägaren och användningen av antibiotika skulle kunna minska.

* Celltal står för antal celler per milliliter mjölk, i huvudsak olika vita blodkroppar. Celltalet kan användas som en indikator för mjölkkons hälsotillstånd i juvret.

------------------------------------------

Legitimerade veterinären Anna Ohlson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Bovine Coronavirus and Bovine Respiratory Syncytial Virus Infections in Dairy Herds, Prospects for Control”. Disputationen avser veterinärmedicine doktorsexamen.

Tid: fredagen den 8 oktober 2010 klockan 09.15
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna
Opponent: Professor Hans Houe, Department of Large Animal Sciences, University of Copenhagen, Danmark

Mer information

Anna Ohlson, 018-67 26 84, anna.ohlson@kv.slu.se

Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002351/

Institutionen för kliniska vetenskaper, http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh-fakulteten/institutioner/institutionen-for-kliniska-vetenskaper/

Hemort: Leksand

Pressfoto

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges.)

Porträtt, Anna Ohlson och hunden Troll. Foto: Lena Stengärde, http://www.slu.se/Global/externwebben/overgripande-slu-bilder/om-slu-bilder/aktuellt-bilder/2010/AnnaOhlssonportratt.jpg

Anna Ohlson i ladugården hos korna. Foto: Lena Stengärde, http://www.slu.se/Global/externwebben/overgripande-slu-bilder/om-slu-bilder/aktuellt-bilder/2010/annaohlssonmedko.jpg 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera