Skip to main content

Gödsla rätt med satellithjälp

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:35 CEST

Nu finns en webbplats som hjälper lantbrukaren att gödsla fältet på bästa sätt för
att få högre skördar och minskade förluster av kväve.

Med satellitbilder kan man nu på enskilda fält, jordbruksblock, undersöka variationen i hur det växer på fälten och med utgångspunkt från det skapa kvävebehovskartor. Kartorna kan användas för att variera spridning av gödseln inom fält för att grödorna ska kunna växa på bästa sätt. En förutsättning för att kunna utnyttja satellitbilder är dock att det är molnfritt.

Webbapplikationen
finns på http://vegetationsindex.datavaxt.se/

Utvecklingsgrupp
Webbapplikationen har utvecklats av DataVäxt AB och är en del av ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och Precisionsodling Sverige - Agroväst Livsmedel AB.

I projektgruppen ingår Mats Söderström, SLU, Henrik Stadig, Hushållningssällskapet och Knud Nissen, Lantmännen.

Utvecklingen har skett inom ramen för projektet ”På väg mot det nya jordbruket - kväverekommendationer och grödstatuskartering inom fält genom en kombination av satellitdata och N-sensorer”  http://www.lantbruksforskning.se/?id=10848).

Kontakt
Mats Söderström, forskare vid Institutionen för mark och miljö, SLU, Skara

070-667 05 02

mats.soderstrom@slu.se

www.precisionsskolan.se


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.