Skip to main content

Kronprinsessan Victoria

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 12:54 CET

H.K.H. Kronprinsessan Victoria har åtagit sig att vara beskyddare för kartläggningen av alla svenska arter av växter, svampar och djur. Kunskapen om dem kommer att samlas i ett stort bokverk: ”Nationalnyckeln till Sveriges fauna och flora” och görs därigenom tillgänglig för svenska folket.

Kronprinsessan har ett genuint intresse och engagemang för miljö och natur, precis som sin far.

– Jag tycker att Svenska artprojektet är mycket angeläget och jag är övertygad om att det är viktigt för Sverige både nu och i framtiden, säger Kronprinsessan.

ArtDatabanken är mycket glad över att både Kungen och Kronprinsessan visar ett så stort intresse för djur, växter och natur och att Kronprinsessan blir projektets beskyddare.

– Vi hoppas att svenska folket skall få upp ögonen också för klockmossor, fåfotingar och nakensnäckor, säger Torleif Ingelög, föreståndare för ArtDatabanken.

Riksdagen har gett ArtDatabanken vid SLU i uppdrag att under en tjugoårsperiod ta fram ett nationellt referensverk som beskriver de svenska växterna, svamparna och djuren: ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna”. Syftet är att göra kunskapen om de svenska arterna tillgänglig för svenska folket. Förutom bokverket kommer Svenska artprojektet att finansiera och initiera inventeringar och taxonomisk forskning för att fylla stora kunskapsluckor som finns.

– Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna blir en stor tillgång för alla. Jag hoppas den skall väcka ökat intresse för Sveriges unika natur, säger Kronprinsessan.

Svenska artprojektet är ett stort forsknings- och folkbildningsprojekt. Resultaten från projektet kommer att vara en viktig kunskapsbas för svenskt naturvårdsarbete och forskning kring biologisk mångfald. Alla 50 000 svenska flercelliga djur- och växtarter skall dokumenteras och omkring 30 000 av dem skall populärvetenskapligt beskrivas i ord och bild. Arbetet beräknas ta 20 år och publiceras såväl i bokform som digitalt. Redan nu är ett stort antal forskare, skribenter och illustratörer engagerade. Redaktionen kommer att lägga ned mycket kraft på att förena välskrivna texter med vackra och illustrativa färgbilder till Nationalnyckeln. Den grafiska formen för bokverket togs under året fram genom en tävling. Vinnande förslag visades under hösten vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Den som vill ha fortlöpande information om Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är välkommen att kontakta: ArtDatabanken, Box 7007, 750 07 Uppsala, e-post ArtDatabanken@slu.se

För mer information:

Torleif Ingelög, föreståndare, ArtDatabanken, tel 018-67 24 17 Ulf Gärdenfors, stf föreståndare, ArtDatabanken, tel. 018-67 26 23

Nyheten presenteras i nummer 4/2003, av tidskriften Fauna & Flora, som utkommer 19/12.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy