Skip to main content

Livsmedelssäkerhet och fattigdomsbekämpning

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 11:42 CEST

Vid FN-mötet i Johannesburg 2000 fattades beslut om milleniummål. Ett av de mest fokuserade handlar om att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Men vad händer nu inom t ex jordbruket? Hur tar vi oss an livsmedelssäkerhet och fattigdomsbekämpning?


Frågorna är centrala för CGIAR, världens största offentligt finansierade och samordnade organisation med uppgift att genom forskning och utbildning ”ge och samverka med u-länderna för att höja livsmedelsproduktionen och bygga nationell kapacitet att hantera en uthållig livsmedelsförsörjning och ett hållbart naturresursutnyttjande”. Hur kan vi öka ett svenskt deltagande och hur kan vi samverka mer i CGIAR? På svenska står förkortningen för ”konsultativa gruppen för internationell jordbruksforskning”.

Den 18 – 22 oktober gästar CGIAR Sverige och i besöket deltar bl a dess ordförande, Ian Johnson, vice president för hållbar utveckling i Världsbanken och ordföranden i CGIAR:s vetenskapliga råd, professor Per-Pinstrup Andersen.

CGIAR bildades 1971 och Sverige blev medlem 1973. Organisationen består idag av 15 oberoende forskningsinstitut, lokaliserade främst i U-länder. Den var huvudaktör under den sk Gröna Revolutionen 1965 – 85, när nya högavkastande växtsorter som majs, vete och ris infördes i u-länderna och säkrade maten för ca ytterligare 500 miljoner människor. Årsbudgeten 2005 är ca 420 milj USD.

Sedan 1973 har Sverige satsat ca 1,2 miljarder kr främst i form av basstöd till de olika forskningsinstituten. Sverige har genom Sida/Sarec varit mycket aktiv på policyplanet vad gäller forskningens relevans för fattiga småbönder samt vad gäller genetiska resurser för livsmedel och jordbruk. Carl –Gustaf Thornström, SIDA/Sarec och gästprofessor vid SLU har arbetat länge med de här frågorna och har huvudansvaret för konferensen.

Media hälsas välkommen till ett informationsmöte på KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 97, Stockholm, den 19 oktober kl 12.10-12.50 dels den 20 oktober kl 18.00 i anslutning till invigningsceremonin med deltagande från regeringen och Sida. Biståndsminister Carin Jämtin invigningstalar.

Media är också välkommen att bevaka den av Formas, Sida/Sarec och SLU gemensamt arrangerade svenska CGIAR-dagen på SLU Ultuna den 21 oktober. Rektor Ann-Christin Bylund öppnar konferensen kl 09.15. Välkommen!

För ytterligare information

Carl-Gustaf Thornström, tel 018 67 2717 eller mobil 070 6994864

På Högskoleverkets hemsida finns program och ytterligare information

http://www.hsv.se/hogskolan/omvarld/kalendarium/


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.