Skip to main content

LRF-ordföranden hedersdoktor vid SLU

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 09:00 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU ) har nu utsett årets hedersdoktorer, fyra till antalet. Den femte utsågs redan i fjol men hade då inte möjlighet att delta i promotionen. Den kanske mest kända av dem är LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

Här är hedersdoktorerna i fakultetsordning:

VH-fakulteten

Lantbrukare Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF sedan 2011, har av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utsetts till agronomie hedersdoktor. Hon har en lantmästarexamen från SLU och föder upp köttboskap i en Kravcertifierad besättning om ca 150 djur på sin gård utanför Tranås. Hon utnämns för sitt arbete med frågor av stor betydelse för svensk animalieproduktion, och för sitt engagemang för de nationella frågor som berör miljö, vatten och äganderätt samt utvecklingen av de gröna näringarna, liksom för sitt engagemang för de globala utmaningar som rör livsmedelsförsörjning och energiomställning.

Leg veterinär Pekka Olson har av VH-fakulteten utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor. Han tog veterinärexamen och blev leg vet 1975. Han är i dag chef för veterinära strategier i Agria Djurförsäkringar AB. Han var 1976–1996 anställd vid SLU som klinikveterinär, lärare och forskare i invärtesmedicin för hund och katt och har under åren publicerat ett 40-tal vetenskapliga artiklar. Han utnämns för sitt arbete för att stödja veterinärmedicinsk forskning med målsättningen att öka kunskapen om sjukdomar hos hund och katt och hur de bäst ska behandlas, liksom för sitt arbete för att reducera förekomsten av sjukdomar relaterade till extrem avel och för sitt engagemang i djurvälfärdsfrågor och sällskapsdjurens betydelse i stort för människan och samhället.

NL-fakulteten

Dr Susan L Senecah, USA har av fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap utsetts till agronomie hedersdoktor. Hon är verksam vid State University of New York, College of Environmental Science and Forestry. Hon är specialiserad inom miljökommunikation, bl a med frågor som folkligt deltagande i beslutsprocesser, konflikthantering, miljökampanjer och de lagstiftande processerna. Hon utnämns för sina pionjärinsatser på miljökommunikationens område med en unik kombination av vetenskap och praktik och för hennes stöd i utvecklingen av ämnet miljökommunikation inom SLU.

S-fakulteten

Professor Andrés Weintraub Pohorille, University of Chile, har av fakulteten för skogsvetenskap utsett till skoglig hedersdoktor. Weintraub utsågs redan i fjol, men hade då inte möjlighet att närvara, varför han promoveras i år i stället. Weintraub har varit en drivande kraft inom tillämpningar av skoglig produktionsforskning sedan 1980-talet. Hans projekt har ofta fokuserat på effektivitet inom odling, avverkning, transporter och sågverksproduktion med målet att öka produktionen av förnyelsebara skogsresurser på begränsade skogsytor. Hans senare arbeten har också rört planeringsteori och modeller för skogsskötsel. Han är också verksam och mycket aktiv inom många nätverk inom skogsforskningen.

LTJ-fakulteten

Dr Martine Dorais, Kanada, har av fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap utsetts till agronomie hedersdoktor. Hon är verksam vid Université Laval i Quebec. Hennes verksamhetsfokus ligger främst inom utveckling av uthållig hortikulturell produktion i kontrollerat klimat (växthus o d). Hon är en förgrundsgestalt inom hortikulturell forskning i Kanada och hennes forskning har stor relevans för produktion av grönsaker, bär, medicinal-, prydnads- och plantskoleväxter. Hon har också samarbetat med SLU Alnarp på många sätt.

Samtliga kommer att promoveras vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 5 oktober.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.