Skip to main content

Mer död ved i skogen enligt Riksskogstaxeringen vid SLU

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 08:00 CEST

Volymen död ved i Sveriges skogar har ökat med drygt 25 procent sedan mitten av 1990-talet och fortsätter att öka. Det framgår av nyutgiven officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.

 

Mängden död ved är högst i de skyddade skogarna med cirka tre gånger mer död ved per hektar än utanför skyddade områden: 22, 4 respektive 7,8 kubikmeter per hektar.

– Det är positivt att mängden död ved ökar i skogen eftersom många arter är beroende av död ved för sin överlevnad, säger Per Nilsson, som är redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen vid SLU.

Även landets totala virkesförråd fortsätter att öka och uppgår till drygt 3100 miljoner skogskubikmeter. Det förklaras främst av en fortsatt ökning av tall- och lövträdsförrådet. Skogens tillväxt är fortsatt hög med 121 miljoner skogskubikmeter per år.

 

Fler skador på Contortatall än inhemsk tall

Årets temaavsnitt i publikationen Skogsdata 2010 handlar om contortatallen. Det har gått 40 år sedan storskalig plantering med contortatall påbörjades i Sverige.

– Jämfört med vår inhemska tall har contortan i snitt producerat 39 procent mer volym vid samma ålder och på jämförbar mark. Men vi ser också att contortatallen drabbas av fler skador än vår inhemska tall, framförallt stambrott, och att den har fler kvalitetsfel, berättar Neil Cory vid SLU som författat temaavsnittet.

I dag finns drygt 475 000 hektar contortaskog i landet, huvudsakligen i Norrland. Contortaskogarna har nu hunnit växa så pass länge att contortan blivit Sveriges sjunde vanligaste trädslag.

 

Kontaktpersoner 

Per Nilsson, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, tel. 090-786 8472 eller 070-309 69 19, per.nilsson@srh.slu.se

Neil Cory, författare till temaavsnittet om contortatall i Sverige (Skogsdata 2010), institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, tel. 090-786 82 26, neil.cory@srh.slu.se.

 

Bakgrund
Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om Sveriges skogar. Riksskogstaxeringen utförs av SLU i Umeå och ingår i program Skog inom SLU:s miljöanalys.

Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal där det finns en stor mängd statistik och analyser om Sveriges skogar.

Ladda ned Skogsdata 2010 som pdf eller beställ som trycksak

http://www.slu.se/riksskogstaxeringen

http://www.slu.se/skogsstatistik

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.