Skip to main content

Mindre stress vid djurhantering lärs ut

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:42 CET

 

Om hur djur kan hanteras med minsta möjliga stress handlar två seminarier som hålls vid SLU den 16-17 november.  Det är Jim Lindsay från Australien som kommer att berätta om sin metod att hantera djur, främst boskap, i samband med transport och vid slakt.

Jim Lindsay har tillsammans med kollegan Bud Williams från USA utvecklat metoden ”Low stress stock handling” (LSS) som går ut på att hantera djur på ett lugnt och säkert sätt med så få stressmoment som möjligt.

Jim Lindsay lär ut sin metod för lantbrukare och andra personer som arbetar med djur. Varje år är det mer än 400 lantbrukare som utbildas av honom. Australiska lantbrukare som använder LSS-metoden vittnar om en effektiv djurhantering samt en lugn och säker arbetsmiljö. Slakterierna har även noterat att djuren är lugnare och ger en bättre köttkvalitet när de kommer från gårdar som använder metoden.

Seminarierna kommer att ges vid SLU i Uppsala den 16 november och vid SLU i Skara den 17 november. Initiativtagare till seminarierna är SLU-forskaren Sophie Atkinson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

- Vid SLU arbetar vi mycket med forskning om hur hantering av djur i samband med transport och slakt påverkar djurens välfärd. Vi är därför mycket glada att få ta del av Jim Lindsay´s kunnande och erfarenheter,  säger Sophie Atkinson.

Hennes forskning omfattar bland annat djurvälfärd vid hantering i samband med djurtransporter, vid indrivning på slakterier och i samband med bedövning av djur vid slakt.

LSS-metoden kan användas på alla typer av gårdar och för många typer av djur såsom nötkreatur, får, getter, renar, grisar, rådjur samt bison.  

Metoden kan användas när man exempelvis flyttar djur från vinter- till sommarbete, när djur flyttas mellan hagar, när djur lastas och vid avvänjning.

Jim Lindsay håller sina seminarium vid följande tider:

Tisdag 16 november, SLU i Uppsala kl. 09.15-11.00 lokal: Trean i Klinikcentrum, Campus Ultuna.

Onsdag 17 november, SLU i Skara kl. 15.00-16.30 lokal: Forsellsalen vid SLU

Ev blir det även praktiska demonstrationer torsdag 18 november på en gård i Skaratrakten

Om Low stress stock handling: http://www.lss.net.au/

För mer information:

Sophie Atkinson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU  0702-68 16 64

sophie.atkinson@hmh.slu.sen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera