Skip to main content

Ny bok om skogens sociala värden

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 08:10 CET

"Skogens sociala värden – forskningen visar vägen" är en ny bok som vill inspirera och ge kunskap till de som vill vara med och utveckla landsbygden. Boken släpps i samband med Partnerskap Alnarps Jordbruks- och trädgårdskonferens den 30 januari.

Intresset för upplevelser i skog och mark har ökat de senaste åren. Boken tar bland annat upp den senaste forskningen inom skog och hälsa, skötsel av skog för ökat upplevelsevärde, skogens estetiska värden samt naturturism - en växande bransch. I boken delar forskare och entreprenörer med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Under våren genomförs en fortbildningskurs inom samma område.

Redaktionen består av Lena Johnson och Susanna Lundqvist vid Omvärld Alnarp, SLU. Ett flertal skribenter från SLU, Mittuniversitetet Östersund, Umeå universitet, Skogsstyrelsen med flera medverkar i boken. Denna bok har kommit till med hjälp av finansiering från Skogsstyrelsen.


Tidpunkt för bokrelease: Den 30 januari kl. 8.30-9.30 Alnarpsgården, SLU.

Mer information om boken och kursen: http://fortbildningalnarp.slu.se/

Kontaktperson:

Lena Johnson
Tel. 040-41 52 69
lena.johnson@slu.se 

 

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.