Skip to main content

Ny koordinator till Partnerskap Alnarp

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 11:36 CET

Partnerskap Alnarp erbjuder en mötesplats och projektsamarbete för SLU:s forskare, lärare, studenter och partners i näringsliv och samhälle. Den 1 mars tillträder Lisa Germundsson tjänsten som koordinator för verksamheten. Nuvarande koordinator Dave Servin går i pension efter att med framgång ha lett utvecklingen av verksamheten sedan starten 2004.

Partnerskap Alnarp betraktas som föregångare både nationellt och internationellt när det gäller att överbrygga klyftor mellan akademi och näringsliv.

Den övergripande målsättningen för Partnerskap Alnarp är att bidra till en hållbar utveckling inom de areella näringarna genom kunskapsutveckling i samverkan mellan SLU, näringsliv och myndigheter. I nuläget är det ett 80-tal partners som tillsammans med fakultetens forskare, lärare och studenter bidrar till att omsätta kunskap i praktiken samtidigt som universitetets forskning och utbildning utvecklas.

- Genom Partnerskap Alnarp är LTJ-fakulteten och dess partners väl rustade att möta nya utmaningar för en kunskapsbaserad utveckling i samverkan mellan akademi och näringsliv/samhälle säger Håkan Schroeder dekanus/chef vid LTJ-fakulteten vid SLU i Alnarp.
- Vi är mycket glada för att kunna hälsa Lisa Germundson välkommen som ny koordinator och ledare för den fortsatta utvecklingen mot ett ännu kraftfullare verktyg.

- Det här ska bli spännande! Partnerskap Alnarp är en styrka för forskning, näringsliv och samhälle, säger Lisa Germundsson som närmast kommer från LRF Skåne med lång erfarenhet att lantbrukets utvecklingsfrågor. De gröna näringarna är viktiga framgångsfaktorer för ett starkt samhälle med hållbar utveckling. 

Lisa passar på att hälsa välkommen till Partnerskap Alnarps årliga höjdpunkt Jordbruks- och trädgårdskonferensen den 27 februari som blir en smygstart på nya jobbet.

Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan LTJ-fakulteten (Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap) vid SLU och näringsliv, offentliga verksamheter och branschorganisationer. Verksamheten med inriktning mot lantbruk riktar sig i huvudsak till den sydsvenska regionen, medan trädgårdsinriktningen även har en nationell målgrupp.

Partnerskap Alnarps fyra ben

  1. Forskningsprojekt där aktuella frågeställningar inom tillämpad forskning förbereds, finansieras och utförs i nära samarbete med näringslivet. 2012 beviljades 31 projekt omfattande totalt 16 milj. kr.
  2. Konferenser, seminarier och workshops förbereds, finansieras och utförs också i nära samarbete med branschen, 2012 genomfördes 32 stycken.
  3. På uppslag av och i nära samarbete med branschföretag genomförs examensarbeten med en mindre finansiering från Partnerskap Alnarp. 2012 beviljades 13 sådana projekt.
  4.  Genom de många kontakterna genomförs även ett mentorprogram innebärande att ett antal studenter får en personlig mentor i branschen.

Hemsida Partnerskap Alnarp

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.