Skip to main content

Ny vicerektor stärker SLU:s samverkan

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:27 CET

 Johan Schnürer, professor i mikrobiologi, blir ny vicerektor med ansvar för samverkan vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Genom den nya tjänsten markerar SLU vikten av att öka universitetets samverkan, såväl nationellt som internationellt.

 -         Det känns oerhört roligt och stimulerande att bli vicerektor för SLU:s satsning på samverkan, säger Johan Schnürer. Min ambition är att den forskning som bedrivs vid SLU nu ännu bättre än tidigare ska kunna samverka med andra lärosäten och näringslivet.

 Att få till kraftfulla forskningsmiljöer som internt samverkar med varandra finns också med i visionen för det nya uppdraget. Johan Schnürer vill därför involvera duktiga SLU-forskare i den strategiska planeringen för forskningen bäst ska utformas.

 Johan Schnürer har en gedigen bakgrund inom forskarvärlden. Han gjorde sin grundutbildning vid Uppsala universitet och fick sedan en doktorandtjänst 1980 inom mikrobiologi vid SLU. Avhandlingen blev klar 1985 och handlade om marksvamparnas roll för mineralisering och inlagring av kol och kväve.

År 2000 blev Johan Schnürer utsedd till professor vid institutionen för mikrobiologi vid SLU.Hans forskningsområde har bl a varit de jäst- och mögelsvampar som finns i livsmedel.Vid sidan om egen forskning och handledning av ett stort antal doktorander, har Johan Schnürer även haft ansvar för utvecklingen av flera stora forskningprogram, bl a det Mistra-finansierade Domestication of Microorganisms (DOM) och Microbially Derived Energy (MicroDrivE). Båda programmen har betydande samarbeten med industrin.

Johan Schnürer har även varit delaktig i bildandet av flera företag, med rötter i forskningen.

För kontakt: 

Johan.Schnurer@mikrob.slu.se  018-67 32 15

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera