Skip to main content

Renare hav och gulare äggula med musslor i fodret

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 15:01 CET

Ekologiskt hållna värphöns och slaktkycklingar kan få sitt proteinbehov tillgodosett från musselodlingar som renar haven. Fåglarnas produktivitet och djurhälsa upprätthålls och äggulorna blir gulare av ett naturligt färgämne i musslorna, enligt Lotta Jönsson vid SLU.

Värphöns och slaktkycklingar har ett stort proteinbehov. För lite protein kan t.ex. leda till att hönsen börjar plocka fjädrar och hacka på varandra. De flesta foderråvaror i dagens fjäderfäfoder har dock inte det proteininnehåll djuren behöver. I konventionell produktion tillsätts syntetiska aminosyror, men enligt reglerna för ekologisk produktion (KRAV) är detta inte tillåtet*. Fiskmjöl är ett alternativ, men med tanke på utfiskning av våra hav är detta inte långsiktigt hållbart.

Blåmusslor är en proteinkälla som tillgodoser fåglarnas behov, och musslor har goda förutsättningar att bli godkända enligt de ekologiska reglerna. Husdjursagronom Lotta Jönsson har i sitt doktorsarbete vid SLU utvärderat musselmjöl i foder till fjäderfä. Hon har studerat hur musselmjöl  påverkar värphönsens och slaktkycklingarnas hälsa, produktion och äggkvalitet.

När musselmjöl ersatte fiskmjöl i fodret visade sig slaktkycklingar växa lika bra och ha lika bra hälsa, och för värphöns upprätthölls äggproduktion, äggkvalitet och djurhälsa. I värphönsförsöken har de fåglar som ätit musselfoder värpt ägg med gulare gula tack vare att musslorna naturligt innehåller färgämnen.

– Musslor i fodret ger inte heller någon bismak till äggen, berättar Lotta Jönsson.

Musselmjöl är enligt Lotta Jönssons avhandling en utmärkt proteinkälla för både värphöns och slaktkyckling. Ökad musselodlingen skulle inte bara ge en bra proteinkälla till våra ekologiskt hållna värphöns och slaktkycklingar, utan skulle också förbättra havsmiljön genom att minska övergödningen**.

– Med musslor som foderråvara kan vi på sikt äta ägg och kycklingkött och samtidigt rena våra kustvatten! konstaterar hon.

*Idag får man använda 10 procent ”konventionella” råvaror i ett ”ekologiskt” foder för att uppfylla djurens proteinbehov, men 2012 träder kravet på 100 procent ekologiskt godkända råvaror i kraft. Försörjningen av fjäderfä med proteinfodermedel kan då bli ett stort problem.

**Musselodlingar har en positiv inverkan på kustvattenmiljön genom sin förmåga att filtrera vatten, och därmed minska övergödning av havet.  Det är framförallt kväve och fosfor, som läcker ut från jordbruket, som tas upp av musslorna. Till skillnad från i fiskodlingar tillsätts ingen näring till musselodlingar, då musslor använder den näring som redan finns i havet.

-----------------------------------------

Husdjursagronom Lotta Jönsson vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Mussel Meal in Poultry Diets – with Focus on Organic Production”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen.

Tid: fredagen den 11 december 2009 klockan 09.15

Plats: Loftets hörsal, Ultuna

Opponent: Ass. Prof. Rene Kwakkel, Animal Nutrition Group, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands.

Mer information

Lotta Jönsson, 018-67 16 69, 073-040 68 92, Lotta.Jonsson@huv.slu.se 

Hemort: Linköping, numera Uppsala

Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se/archive/00002170/

Musslor som proteinråvara i ekologisk äggproduktion, http://www.huv.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=11423

Foderråvara som renar havet, http://www.slu.se/?id=551&puff=318

Musslor lika bra som fisk, http://www.slu.se/?id=551&puff=74

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges.)

Lotta Jönsson vid en musselodling utanför Fiskebäckskil. Foto: Magdalena Høøk Presto

http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/LottaJonsson/lottaJonsson_musselodling.JPG 

Lotta Jönsson vid en ekologisk hönsgård. Foto: Åsa Odelros

http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/LottaJonsson/LottaJonsson_hons.jpg

Musselodling i närbild, Fiskebäckskil. Foto: Lotta Jönsson

http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/LottaJonsson/musselodling_naraLJ.jpg

Musselodling på avstånd, Fiskebäckskil. Foto: Lotta Jönsson

http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/LottaJonsson/musselodlingLJ.jpg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.