Skip to main content

Röntgen upptäcker tidiga spattförändringar

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 12:50 CEST

Inflammation i hasens glidleder, ossös spatt (i dagligt tal spatt), är en vanlig orsak till hälta, särskilt hos islandshästar. När hästar med spatt visar hälta är förändringarna i leden vanligtvis långt framskridna och många hästar kommer aldrig att kunna fungera normalt igen. Veterinär Charles Ley vid SLU visar nu i sin avhandling hur tidiga förändringar kan upptäckas med bilddiagnostik, vilket både kan förbättra diagnostiken hos drabbade hästar och ge en bättre förståelse för hur sjukdomen uppkommer och utvecklas.

Ännu vet man inte varför hästar får spatt (osteoartrit i hasens glidleder), men det finns idag flera teorier. Detta är bakgrunden till forskning vid SLU som fokuserar på de tidiga stadierna av spatt. Målsättningen har varit att utveckla metoder som gör det möjligt att upptäcka sjukdomen hos unga hästar innan ledförändringarna är oåterkalleliga samt att beskriva de tidigaste förändringarna och var i lederna de oftast kan hittas.

Ett viktigt mål i Charles Leys doktorsarbete var att försöka hitta tillförlitliga metoder som gör det möjligt att upptäcka tidig spatt. I studien undersöktes samma områden på glidlederna hos en grupp islandshästar med olika bilddiagnostiska metoder, och därefter följde mikroskopiska undersökningar av vävnadsprover med bland annat svepelektronmikroskopi och konfokal laserskanningmikroskopi. Detta för att se hur väl de bilddiagnostiska metoderna kunde användas för att hitta mikroskopiskt verifierade spattförändringar. En kostnadseffektiv bilddiagnostisk metod för screening av unga islandshästar visade sig vara röntgen.

Undersökningarna gav också nya insikter om sjukdomens tidigaste stadier. Bland annat avslöjade de flera typer av förändringar som inte tidigare har beskrivits. Resultaten visar att spatt börjar i ledbrosket, i stället för i den underliggande benvävnaden, och understryker betydelsen av förändringar även i det förkalkade ledbrosket. De här slutsatserna banar väg för studier där hästar följs över tid för att se om och hur spatt utvecklas, men också för studier av tidiga insatser och förebyggande behandlingar.

– Förhoppningsvis kan kunskaperna om spatt hos islandshästar överföras även till andra hästraser och bidra till osteoartritforskning i allmänhet, även på människa, säger Charles Ley.

-------------------------------------------------------

Veterinär Charles Ley, institutionen för kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling Imaging of early distal tarsal osteoarthritis in Icelandic horses vid SLU i Uppsala.

Tid: Fredagen den 12 september 2014, kl 13:15
Plats: Sal Audhumla, VHC, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Sheila Laverty, University of Montreal, Kanada

Mer information
Charles Ley
018-67 20 13, charles.ley@slu.se

Länk till avhandlingen (pdf)
http://pub.epsilon.slu.se/11437/

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.