Skip to main content

SLU-forskare får miljonanslag för studier av fosforutsläpp

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:11 CET

Forskare vid institutionen för Mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala har fått anslag om sammanlagt 4,4 miljoner kronor från Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Studierna avser åtgärder för att minska jordbrukets utsläpp i Östersjön.

Docent Barbro Ulén, i samarbete med forskargrupper vid institutionerna Mark och miljö samt Husdjurens utfordring och vård får 1,3 miljoner för projektet Miljöhänsyn för mark och vatten vid hästhållning. Syftet är att minska framför allt de fosforförluster till vattendrag, sjöar och hav som hästhållningen orsakar.

Effekterna av s k strukturkalkning – med hjälp av kalk blir markens partiklar starkare förbundna med varandra – ska studeras av docenterna Barbro Ulén och Kerstin Berglund och andra forskare vid Mark och miljö. För detta har de fått 3,1 miljoner av SLF. Strukturkalkning med en viss kalkprodukt har vid fältförsök visat sig positivt både genom ökade skördar och genom att fosforläckaget minskat, med statistisk säkerhet. Med de nya projekten vill forskarna nu studera om även andra kalkprodukter har struktureffekter och vilka kalkgivor som kan vara lämpliga på olika jordar.

För mer information:

Doc Barbro Ulén, SLU, barbro.ulen@mark.slu.se, tel 018-67 12 51, 073-339 88 19

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera